HemYrkeshögskoleutbildningar/YH-utbildningar och kurserInteraktionsdesign inom UX
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Stockholm 20 YH-poäng

Interaktionsdesign inom UX

11 oktober – 5 november 2021

Kursen är fullbokad! Gör en intresseanmälan nedan så meddelar vi dig om en reservplats blir ledig!

Antal YH-poäng:
20
Plats:
Solna/Distans
Sista anmälningsdag:
27/9

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser som ingår i en av våra  befintliga YH-utbildningar. Kursen Interaktionsdesign inom UX ingår i utbildningen UX-design och är kostnadsfri. Här gäller först till kvarn – så vänta inte med din anmälan! 

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att ge studerande kunskap och praktiska färdigheter i att arbeta med de metoder och digitala verktyg som används vid utveckling av gränssnitt. Datorbaserade program kommer också att användas för att ta fram grafiska kompositioner. Kursen fokuserar på designprinciperna inom interaktionsdesign, där områden som form och färgval behandlas kort. Till denna kurs så ska de studerande vidareutveckla sina insikter som de fått från kursen Tillgänglighet, för att kunna skapa inkluderande interaktionsdesign.

Målet med kursen är att de studerande kan utveckla gränssnitt med hjälp av vedertagna metoder och digitala verktyg. De studerande ska behärska principer och logik för effektiv utvecklingsmetodik och använda grafiska standardkomponenter på ett ändamålsenligt sätt. Fokusen på kursen kommer ligga på designprinciperna inom interaktionsdesign, där områden som form och färgval kommer täckas kort. Till denna kurs så ska de studerande vidareutveckla sina insikter som de fått från kursen ”tillgänglighet”, för att kunna skapa inkluderande interaktionsdesign.

Kursen ger kunskaper i/om
 • Ha kunskap i hur designade gränssnitt ska organiseras och hur de kan fungera för olika enheter.
 • Redogöra för centrala principer för design, så som skärmdisposition, navigering, kontroll/återkoppling, inmatning, läsning, användning färg, form och komponenter samt estetiskt utseende.
 • Påvisad kunskap om vilka metoder och verktyg som används vid utveckling av gränssnitt
 • Behärska principer och logik som möjliggör en effektiv utvecklingsmetodik.
 • Få en inblick om historik kring gränssnittsdesign.
 • Grundläggande kunskap om typografi och färglära.
 • Få kunskap om grundläggande kognitionspsykologi.
Kursen ger färdigheter i
 • Uppvisa organiserat designade gränssnitt anpassat till användaren.
 • Använda grafiska standardkomponenter så som färg, form, ikon, fönster och menyer på ett ändamålsenligt sätt.
 • Ha förståelse av vilka metoder och verktyg som används då gränssnitt utvecklas och då kunna påvisa olika avvägningar och faktorer som påverkar gränssnitt och designprocessen.
 • Användning av datorbaserade program för att ta fram grafiska kompositioner
 • Uppvisa god förståelse för designprinciperna och layout.
Kursen ger kompetenser i
 • Säkert styra användarbeteende i tjänsten/produkten genom val av komponenter i gränssnittet.
 • Designa och organisera gränssnitt för intuitiv användarförståelse och hög användbarhet.
 • Utföra den iterativa designprocessen, från kravställning, till utveckling och test

Genomförande och upplägg  

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Delar eller samtliga lektioner kan genomföras via distans beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället. Lektionerna kommer att hållas på plats om läget tillåter. 

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen. De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur. Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.   

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.  

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper:

 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Anmälan

Kursen är fullbokad! Gör en intresseanmälan nedan så meddelar vi dig om en reservplats blir ledig! Sista anmälningsdag är 27 september 2022. Observera att kursen kräver en hel del tid och engagemang av dig som student. Vi ber dig därför att enbart söka kursen om du är beredd att lägga ner den tid som krävs. Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Efter anmälan

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig inom två arbetsveckor. Vill du avboka dig från kursen gör du det genom att klicka på avanmälningslänken i ditt bekräftelsemail eller genom att maila till antagningen@nackademin.se.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär