HemIT-utbildningarIntrokurs: Angular
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Stockholm 2 heldagar
 

Introkurs: Angular

Läs en introkurs i Angular på Nackademin!

Det rekommenderas att gå denna grundkurs före övriga mer specialiserade kurser.

Vill du lära dig att skapa flexibla och dynamiska webbapplikationer? Lär dig att arbeta med JavaScript-ramverket Angular under två dagar på Nackademin! Utöver färdigheter i att arbeta med Angular får du även en förståelse för de bakomliggande idéerna och varför de är så framgångsrika.

Med Angular, ett JavaScript-ramverk framtaget av Google, kan du som utvecklare skapa moderna och dynamiska webbapplikationer. Under två dagar, fyllda med praktiskt arbete i fyra kodningssessioner, lär du dig om hela processen från design till testning. Genom att bygga en webbapplikation får du kunskap om direktiv, mallar, reaktiva formulär, arkitektur och moduler i Angular. Efter avslutad kurs får du även möjlighet till uppföljning och rekommendationer via en gemensam slackkanal för alla deltagare.

Läs också intervjun med utbildaren Faisal Mahmud som håller i kurserna.

Till vem riktar sig kursen Angular?

Utbildningen riktar sig till utvecklare som vill skapa fulländade webbapplikationer med Angular eller som har ett genuint intresse för hur man strukturerar applikationer byggda med JavaScript. Du har grundläggande kunskap i HTML och JavaScript.

Kursinnehåll

 • Utveckling av en webbapplikation med AngularJS från grunden
 • AngularJS-direktiv och uttryck i HTML5-taggar
 • AngularJS controllers och services
 • Funktionsrika Single Page Applications (SPA)
 • Animeringar och interaktivt användargränssnitt (UI)

Genomförande och upplägg

Under två dagar lär du dig att integrera Angular JS-direktiv och uttryck i HTML5-taggar. Du kommer att arbeta praktiskt med att skriva Angular JS-controllers och tjänster, bygga funktionsrika Single Page Applications (SPA) och att använda Angular JS-tjänster och animeringar för att skapa ett interaktivt användargränssnitt.

Dagarna är indelade i fem olika huvudmoment. Vi utgår från arbetssättet timeboxing, där varje moment består av 45 minuters programmering, följt av 15 minuters reflektion och feedback. Däremellan går vi igenom olika begrepp kopplat till varje moment.

Dagarna delas in i följande moment:

 1. Introduktion, grundkoncept inom Angular, Angular CLI, komponenter, Data Binding.
 2. Kodningssession 1 – sätta upp projektets första komponent.
 3. Kodningssession 2 – hämtning och hantering av data från http.
 4. Kodningssession 3 – navigation och lazy loading dirigeringar
 5. Kodningssession 4 – förfining och driftsättning av webbapplikationerna.

Efter avslutad utbildning får du ett intyg från Nackademin som visar att du genomfört kursen. Det startas även en gemensam slack-kanal för alla deltagare, så att ni efter avslutad kurs får möjlighet till uppföljning och rekommendationer.

En del av utbildningen sker på engelska.

Förkunskaper

Det här en en fördjupningskurs och vi ser gärna att du gått “Introkurs: Javascript-biblioteket React” samt har en god förståelse för vad som utgör en React Component.

Anmälan

Vi tar emot förfrågningar på grupper om minst fem deltagare och du varmt välkommen att skicka en förfrågan till foretagsutbildning@nackademin.se. Ange antal deltagare och önskat datum.

Pris

2 dagar – 9900 kr exklusive moms. I priset ingår lunch samt fika på förmiddagen och eftermiddagen.

Avgiften betalas enligt förfallodatum på fakturan som skickas ut i samband med antagningsbeskedet. Du bekräftar din plats genom att betala kursavgiften.

I samarbete med Human Finans erbjuder vi möjligheten att låna på kredit för att betala kursen. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagaren och Nackademin. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmare utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är betald enligt ovan äger Nackademin rätt att häva utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

I samarbete med Human Finans erbjuder Nackademin möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Ångerrätt

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från den dag utbildningsavtalet tecknades, vilket innebär att du som konsument kan häva avtalet utan att uppge någon speciell anledning. Notera att ångerrätten om 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten ber vi dig kontakta oss på 08-466 60 00 eller mail foretagsutbildning@nackademin.se.

Villkor avanmälan

 • Anmälan är bindande enligt ovan men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats kan överlåta den till annan person.
 • Vid avanmälan tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart utgår ingen avgift och full återbetalning till deltagaren.
 • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen utbildningsavtalet ingicks, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 50% av utbildningens avgift
 • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.