Om kursen

Stad: Distans

Pris: 790 kr ex. moms

Längd: Ca 1 timme och 15 min

Tillfällen och pris
Vill du boka ett kurstillfälle?
Vi tar emot gruppbokningar via foretagsutbildning@nackademin.se!
Nyheter
Inga nyheter i denna kategori. Fler Nyheter »

GDPR – Digital intensivkurs för hela organisationen

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftlagen (PUL) och EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar tillämpas. GDPR kommer att gälla som lag i Sverige och innehåller flera stora förändringar samt helt nya bestämmelser som är viktiga att ha i åtanke för alla organisationer och företag som hanterar personuppgifter. Säkerställ ert systematiska dataskyddsarbete och håll er uppdaterade om de nya kraven genom vår digitala intensivkurs i GDPR!

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR , kommer att ställa nya krav på dig och din organisation när det gäller hantering av personuppgifter. Organisationer som inte följer de nya kraven riskerar att bli skyldiga att betala sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av den globala årsomsättningen för verksamheten.

Nackademins digitala intensivkurs hjälper dig och ditt företag att förbereda och anpassa er för att möta kraven från den nya lagstiftningen genom en enkel och effektiv e-learningkurs. Genom att låta medarbetare gå kursen säkerställer ni att er organisation arbetar systematiskt med dataskydd, vilket är ett krav i den nya lagen.

Lär av experter på området

Nackademin har i nära samarbete med advokat Johan Sundberg, från advokatfirman DLA Piper, tagit fram en e-learningkurs som utbildar hela din organisation inom den nya dataskyddsförordningen. Johan Sundberg har mångårig och djup kunskap av personuppgifts- och dataskyddsfrågor. Utbildningen är en basutbildning som ger er organisation den kunskapsnivå som lagstiftningen kräver och den nivå som behövs för att organisationen ska kunna implementera nya policys och arbetsmetoder på området.

Genomförande och upplägg

 • Nackademins intensivkurs i GDPR kan genomföras när som helst och på valfri digital plattform och kan enkelt anpassas och beställas beroende på storlek på er organisation.
 • Utbildningen är uppdelad i fem kapitel där varje kapitel tar cirka 15 minuter att genomföra och avslutas med ett test.
 • Man kan avbryta utbildningen när man vill för att fortsätta vid ett senare tillfälle, där man senast slutade.
 • Utbildningen avslutas med ett slutprov där deltagaren måste erhålla 80 % rätt svar för att räknas som godkänd. Efter avslutad utbildning erhåller ni en återrapportering av de anställdas resultat så att ni kan påvisa ert systematiska arbete på området.

Utbildningens innehåll

 • Dataskyddsförordningens syfte, tillämpningsområde samt definitioner av centrala begrepp.
 • Grundprinciperna och lagliga grunder för hur personuppgifter får behandlas
 • Villkor för samtyckte – den grund som det idag är vanligast att basera behandling av personuppgifter på – men som ofta behöver ses över.
 • Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, brottsuppgifter och personnummersutlämning.
 • Information till de registrerade personerna som den personuppgiftsansvarige alltid ska lämna och som ska lämnas om den registrerade begär det.
 • Rätten till tillgång (registerutdrag), rättelse och radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och rätten till dataportabilitet.
 • Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter samt inbyggt dataskydd.
 • Personuppgiftsbiträden, överföringar av personuppgifter till land utanför EU/EES och skyldighet att föra register.
 • Hantering av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning och dataskyddsombud.

Pris

790 kr per person exklusive moms. För grupper större än 10 personer – kontakta oss och begär offert.

Kontakt

Vid frågor, kontakta oss gärna på: foretagsutbildning@nackademin.se.

Anmäl ditt intresse nedan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Lös talet i bilden för att gå vidare

* Dessa fält måste fyllas i.