HemYrkeshögskoleutbildningar/YH-utbildningar och kurserGDPR – Digital intensivkurs för hela organisationen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Distans ca 1 timme och 15 min

GDPR – Digital intensivkurs för dig och din organisation

Har din organisation koll på GDPR?

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftlagen (PUL) och EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, började tillämpas. GDPR gäller som lag i Sverige och innehåller flera stora förändringar samt helt nya bestämmelser som är viktiga att ha i åtanke för alla organisationer och företag som hanterar personuppgifter. Säkerställ ert systematiska dataskyddsarbete och håll er uppdaterade om de nya kraven genom vår digitala intensivkurs i GDPR!

Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på dig och din organisation när det gäller hantering av personuppgifter. Organisationer som inte följer kraven riskerar att bli skyldiga att betala sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av den globala årsomsättningen för verksamheten.

Nackademins digitala intensivkurs hjälper dig och ditt företag att anpassa er för att möta kraven från den nya lagstiftningen genom en enkel och effektiv e-learningkurs. Genom att låta medarbetare gå kursen säkerställer ni att er organisation arbetar systematiskt med dataskydd, vilket är ett krav i GDPR-lagen.

Klicka här för att ladda ner ett whitepaper med en checklista inför arbetet med att anpassa er organisation efter GDPR

Lär av experter på området

Nackademin har i nära samarbete med advokat Johan Sundberg, från advokatfirman DLA Piper, tagit fram en e-learningkurs som utbildar hela din organisation inom den nya dataskyddsförordningen. Johan Sundberg har mångårig och djup kunskap av personuppgifts- och dataskyddsfrågor. Utbildningen är en basutbildning som ger er organisation den kunskapsnivå som lagstiftningen kräver och den nivå som behövs för att organisationen ska kunna implementera nya policys och arbetsmetoder på området.

Genomförande och upplägg

 • Nackademins intensivkurs i GDPR kan genomföras när som helst och på valfri digital plattform och kan enkelt anpassas och beställas beroende på storlek på er organisation.
 • Utbildningen är uppdelad i fem kapitel där varje kapitel tar cirka 15 minuter att genomföra och avslutas med ett test.
 • Man kan avbryta utbildningen när man vill för att fortsätta vid ett senare tillfälle, där man senast slutade.
 • Utbildningen avslutas med ett slutprov där deltagaren måste erhålla 80 % rätt svar för att räknas som godkänd. Efter avslutad utbildning kan ni beställa en återrapportering av de anställdas resultat så att ni kan påvisa ert systematiska arbete inom området.

Utbildningens innehåll

 • Dataskyddsförordningens syfte, tillämpningsområde samt definitioner av centrala begrepp.
 • Grundprinciperna och lagliga grunder för hur personuppgifter får behandlas
 • Villkor för samtyckte – den grund som det idag är vanligast att basera behandling av personuppgifter på – men som ofta behöver ses över.
 • Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, brottsuppgifter och personnummersutlämning.
 • Information till de registrerade personerna som den personuppgiftsansvarige alltid ska lämna och som ska lämnas om den registrerade begär det.
 • Rätten till tillgång (registerutdrag), rättelse och radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och rätten till dataportabilitet.
 • Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter samt inbyggt dataskydd.
 • Personuppgiftsbiträden, överföringar av personuppgifter till land utanför EU/EES och skyldighet att föra register.
 • Hantering av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning och dataskyddsombud.

Pris

Kursens pris är 349 kr exkl. moms 25%. Licensen gäller i 30 dagar.

Anmälan

Vid beställning av 1-9 deltagare kan du anmäla dig till kursen och betala direkt med kreditkort här. Du kommer att kopplas vidare och behöver namn- och mejluppgifter för de personer som du önskar anmäla då detta blir deras inloggningsuppgifter. Efter att du fyllt i dina uppgifter kopplas du till nästa steg där du kan fylla i dina betaluppgifter.

Skulle du önska att skräddarsy kursen ytterligare är du varmt välkommen att kontakta oss och begära offert.

En licens för kursen gäller i 30 dagar från beställningsdatum.

Anmäl intresse för denna kurs!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär