HemIT-utbildningarFrontendutvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Frontend-utvecklare

Utbilda dig inom frontend-utveckling

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Som Frontend-utvecklare arbetar du med presentationslagret – det man ser och använder när man surfar på en webbplats. Det gäller att skapa logisk och effektiv Frontend-kod för att göra sidorna så välfungerande, innovativa och funktionella som möjligt. Men det ska också fungera lika bra oavsett om man använder en webbläsare, smartphone eller surfplatta. Det teknologiska skiftet som sker ex. inom handeln kräver specialistkompetens som det är brist på idag. Om du är intresserad av programmering och problemlösning och att få arbeta i en bransch där nya metoder introduceras kontinuerligt – då kan det här vara YH-programmet för dig!

Utbildningen

Nackademins yrkeshögskoleutbildning Frontend-utvecklare ger dig möjligheter att förstå och förklara utvecklingsprocessens alla skeden. Du lär dig att självständigt kunna välja arbets- och projektmetodik för att kunna skapa effektiv Frontend- kod. Dessutom får du kunskaper i de specifika utvecklingsmiljöer, programspråk, riktlinjer och förutsättningar webben ställer.

Du som väljer att studera till Frontendutvecklare behöver förståelse och färdigheter i det engelska språket, då arbetet med stor sannolikhet kan komma att ske med kunder som även har en internationell närvaro trots säte i Sverige. Även många av de verktyg och ramverk som används är skrivna på och kommunicerar på engelska.

Vad säger branschen?

Den bästa yrkeshögskolan som finns i Sverige inom IT, då Nackademin levererar så många och pricksäkra utbildningar. Samt att Nackademin har ett stort nätverk med branschen då dom funnits med länge. Ser även att nivån på utbildarna och dom studerande håller en bra nivå via insikterna jag får i mitt samarbete i ledningsgrupp.

Andrew Saka
tDigital, VD och ledningsgruppsmedlem

Jag gillar hela kulturen och upplägget där Nackademin är lyhörda mot oss i branschen. Jag ser tydligt att hela kvalitetsuppföljningen funkar superbra, samt engagerade utbildningsledare som fungerar bra som en brygga mellan dom studerande och oss i branschen. Men vi vill framför allt jobba med Nackademin då det är mycket hög kvalité på dom utvecklare som utbildas där vi känner att vi kan anställa dom direkt efter LIA period.

Annika Jansson
Epinova, COO och ledningsgruppsmedlem

Vi träffar många kandidater i olika anställningsprocesser och upplevelsen av studerande som genomgått sin utbildning hos Nackademin är att de har fått en bra utbildning som återspeglar vad som är aktuellt på marknaden just nu och att de generellt sätt är bättre på att förklara rollen och vad dom lärt sig i jämförelse med andra.

Gunnar Nordström
Frank Digital, Managing Director

Nackademin ser alltid till att skapa de bästa förutsättningarna för ett roligt och effektivt lärande i klassrummet. Jag har haft turen att samarbeta med Nackademin både som elev, utbildare samt rekryterat LIA-praktikanter på Nackademins branschdag. Skolan genomsyras av professionella, nyfikna och kompetenta människor från topp till tå – från ledningsgrupp, till utbildningsledare och elever.

Brandon Duarte Tsegai, Tidigare studerande och utbildare

Det jag uppskattar allra mest med att undervisa på Nackademin är mötet med så många nyfikna och ambitiösa studenter, och möjligheten till att se studenterna växa och lära sig nya spännande saker. Kurserna innehåller alltid de senaste du behöver från branschen och förbereder studenterna väl för arbetslivet.

Jonas Stattin
Vinnovera, Tech lead och utbildare

Intervjuer

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, får värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin som en självklar rekryteringsbas där våra studenter har ett gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

De flesta utvecklare inom frontend söks av frontend-/kommunikations-/webbyråer, men även andra företag som söker intern kompetens, samt av IT-konsulter. En frontend-utvecklare behöver både bred kunskap inom programmering och specialiserade kunskaper inom webbläsares förutsättningar, webbstandarder och specifikationer. Yrkesrollen kräver god problemlösnings- och kommunikationsförmåga då man i ett projekt samarbetar med olika discipliner både internt och med konsulter. Det kan handla om t ex UX-designers, backend-utvecklare, testare, designers och produktägare.

Liknande utbildningar

Webbutvecklare .NET

2 år
Platsbunden

Virtual Reality utvecklare

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

    Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

    Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
  • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

År 1

 

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och långsikt. Målet är att den studerande ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge den studerande förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov. Studenten ska förstå innebörden och fått träna på genomförandet av en säljprocess samt ha en förståelse för att säljbarhet sker i direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

Frontend-utveckling, introduktion och projektmetodik

Yh-poäng: 10

Syftet är att ge en introduktion till yrket och vad en frontend- utvecklares huvudsakliga arbetsuppgifter är samt på vilken typ av företag där yrkesrollen oftast anlitas. Målet är att de studerande ska få kunskaper kring terminologi, begrepp och programspråk relaterade till yrkesrollen och som är viktiga för att kunna tillgodogöra sig senare kurser under den fortsatta utbildningen. De ska också få en inblick i webbens uppkomst och utveckling. En viktig del av kursen är även att ge de studerande färdighet i att söka information och hjälp för att lösa problem inom frontend-utveckling. Kursen tar även upp hur agila projektmetoder används hos en lämplig arbetsgivare. De studerande får även kunskaper kring vilka olika yrkeskategorier som en frontend-utvecklare kommer arbeta ihop med i olika projekt (t ex UX-designers, backend-utvecklare och projektledare).

HTML, CSS och tillgänglighet

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om HTML och CSS och hur dessa används för att presentera och deklarera innehållet på en webbsida. Samt kunna anpassa webbsidor efter olika förutsättningar genom responsiv webbdesign olika tillgänglighets tekniker.

Javascript 1

Yh-poäng: 35

Kursen syfte är att ge studenten kunskaper om programmeringsmetodik och programmering i JavaScript för att ge förutsättningar för kommande kurser och projekt. Målet är att de studerande ska få omfattande kunskap i generell programmeringsmetodik för att på ett systematiskt sätt beskriva hur man konstruerar och uttrycker lösningar av problem i form av datorprogram. Kursen behandlar även den miljö som JavaScript exekveras i och dess koppling till DOM och CSS samt hur dessa kan manipuleras med JavaScript. I kursen introduceras även versionshantering i verktyg som GIT och utvecklingsverktyg som Webstorm, Sublime, Atom och Visual Studio Code.

UX och UI Design

Yh-poäng: 25

Syftet är att ge de studerande kunskaper i grafikhantering och färdigheter att skapa och anpassa grafiska resurser för webbsidor. De ska även få förståelse för webbdesignerns roll och kunna kommunicera förslag för att uppnå förbättringar.

Målet är att de studerande ska lära sig använda grafikverktyg för att kunna omvandla en befintlig prototyp eller designskiss till lämpliga grafiska element anpassade för webbutveckling. De ska ha kunskap om vad som är enkelt, möjligt och lämpligt att konvertera till webbgrafik och frontend-kod och kunna ge feedback och förslag på funktionella designförändringar.

Javascript 2

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att vidareutveckla de studerandes kunskaper och färdigheter i JavaScript kodning för frontend- utveckling och går djupare inom objektorientering och exekveringskontext av funktioner samt att förstå hur man hämtar data till en webbsida. Målet med kursen är att de studerande genom praktiska programmeringsövningar ska förstå JavaScripts objekt och prototypkedja och kunna använda tekniker som t ex AJAX för att asynkront kunna hämta data till en webbsida från en server. Den studerande ska förstå hur funktioner exekveras, hur kontext fungerar samt begrepp som closures och scope.

JavaScript 3

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge utveckla de studerandes förmåga att genomföra typiska tillämpningar med JavaScript och kunna skapa en interaktiv upplevelse på en webbsida samt hur man kan använda JavaScript-ramverk som hjälpmedel vid frontend- utveckling. Målet är att de studerande ska fördjupa kunskaper och färdigheter i JavaScript för manipulering av DOM/HTML och CSS, och kunna använda detta för att skapa en interaktiv upplevelse på en webbsida med dynamiskt innehåll. Ett exempel på detta kan vara att skapa ett spel som ”fyra-i-rad”, ”sänka skepp” eller ”snake”. Kursen tar även upp automatiseringsverktyg som GULP och Webpack och hur dessa kan användas för att effektivisera frontend-utvecklingen. De studerande ska även få förståelse för olika bibliotek och ramverk och hur de kan underlätta utvecklingsprocessen. Denna praktiska tillämpning ska utmynna i ett funktionellt arbete som den studerande ska kunna använda till sin portfolio.

Frontend-projekt

Yh-poäng: 35

Kursens syfte är att låta den studerande utföra ett realistiskt frontendprojekt samt erhålla färdigheter i agil projektmetodik. Kursen drar nytta av kunskaper från tidigare kurser som innehåller projektmetodik och JavaScript. Kursens mål är att låta den studerande efter kravspecifikationer självständigt planera, utföra och utvärdera ett realistiskt frontend-projekt och i detta arbeta med agil projektmetodik. De får genom projektet erfarenhet i att tidsestimera utifrån den egna kunskapen och kapaciteten. Projekten baseras på innehåll från övriga kurser och alla får samma projekt som väljs av ledningsgruppen.

År 2

 

JavaScript som backend-språk

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att de studerande ska få grundläggande förståelse för hur JavaScript kan fungera som ett backend- språk. Kursen ska öka de studerandes förståelse för de backend-system som frontend-koden kommunicerar med. Målet med kursen är att de studerande har kunskaper i programmeringsmetodik för backend-utveckling och kan använda sig av JavaScript för att skriva serverside-kod.

Interaktion med CMS

Yh-poäng: 25

Kursens syfte är att ge de studerande en översikt av de viktigaste CMS-systemen (Content Management System) som en frontend-utvecklare normalt kommer i kontakt med för att förstå hur man anpassar frontend-koden efter ett CMS-system. Kursen fokuserar på headless CMS-system och hur dessa skiljer sig mot traditionella CMS. Målet med kursen är att de studerande har kunskap om vanligt förekommande CMS- system och vad de används för och utifrån denna kunskap kan göra lämpliga val av CMS utifrån olika förutsättningar

JavaScript 4

Yh-poäng: 25

Syftet med den avslutande JavaScript kursen är att de studerande ska fördjupa sina kunskaper inom JavaScript-ramverk för att kunna leverera fungerande JavaScript-kod för frontend-lösningar till en webbsida. Målet är att skapa en praktisk applikation genom att använda ett JavaScript-ramverk samt kunna använda enhetstestning för att leverera testad kod. Kursen ger fördjupade kunskaper inom användandet av MV*- ramverk och hur de används för att underlätta utvecklingsprocessen. Efter kursen ska den studerande kunna skriva och köra enhetstester.

LIA

YH-poäng: 100

Syftet är att de studerande, genom praktiskt arbete med frontend-utveckling hos ett företag eller byråverksamhet, ska få kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder för att kunna arbeta självständigt som en frontend-utvecklare. Målet är att den studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper och färdigheter i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget. Under första LIA-perioden ska den studerande utföra tilldelade arbetsuppgifter i JavaScript/HTML/CSS inom ramen för frontend-utveckling under handledning. I kursen kan den studerande både göra sin LIA på nationella och internationella företag där både svenska och engelska är koncernspråket.

Examensarbete

Yh-poäng: 25

Syftet med examensarbetet är att de studerande ska sammankoppla, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom området frontend-utveckling som behandlats i tidigare genomförda kurser under utbildningen. Målet är att de studerande skall genomföra ett utvecklingsprojekt som ska innehålla/vara applicerbart på utbildningens alla kursmål. Inom ramen för examensarbetet kan den studerande inrikta sig på utveckling utifrån tekniska verktyg, plattformar och ramverk eller utveckling som kommersiellt verktyg med färdigheter i teknisk utveckling som grund och förståelse för projektleverans och marknadsvillkor. Resultatet ska levereras i form av projektdokumentation och en slutrapport.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Mikael Boman
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär