HemDesignutbildningarFörpackningsutvecklare/- designer
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Förpackningsutvecklare/- designer

Utbilda dig inom förpackningsutveckling

Ansökan öppnar den 13 januari 2022 men det går bra att göra en intresseanmälan.

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Svenska B/2, Engelska B/6, Matematik B/2

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Är du en kreativ, praktisk och tekniskt lagd person, intresserad av formgivning, konstruktion, teknik och marknadsföring? Då kanske du vill bli en professionell förpackningsdesigner? Genom utbildningen Förpackningsutvecklare/-designer får du kompetens att utveckla förpackningskoncept med helhetsperspektiv: säljande, effektiva, miljöanpassade, transportanpassade, lättöppnade och lätta att återvinna.

Förpackningarnas betydelse i samhället blir allt större i takt med att kommersen växer och konkurrensen ökar. Varumärken ska stärkas, positioneras och belysas för att vinna kampen om köparna. Men det handlar inte bara om utseende. Visst ska en förpackning rent visuellt attrahera målgruppen, men den måste också vara praktisk för ändamålet, miljö- och användarvänlig, klimatsmart och kostnadseffektiv. Den ska fungera i produktionen och transporten, i butiken, hemma hos konsumenten och i retursystemen. Den ska göra minimalt ekologiskt fotavtryck.

Läs också:

Yrkesroller efter utbildningen

Du kan antingen arbeta som egenföretagare inom förpackningsdesign, eller som anställd på ett större eller mindre företag. Floran av yrkestitlar är bred, exempelvis:

 • Förpackningsutvecklare / -projektledare / -samordnare
 • Konstruktör av förpackningar och displayer
 • Designer förpackningar byrå/inhousebyrå
 • Produktionsledare byrå/inhousebyrå
 • Inköpare
 • Pre-press
 • Säljare med design- och förpackningskompetens

Utbildningen

I utbildningen Förpackningsdesign lär du dig hur hela förpackningsprocessen fungerar och vad som avgör hur en förpackning utformas. Du får kunskaper om olika material och deras egenskaper, om konstruktion, grafisk form, produktionsteknik, tryckprocesser, ekonomi, marknadsföring, projektledning med mera. Vi jobbar praktiskt i vår verkstad och med våra maskiner, men också med teoretiska ämnen.

En viktig del av din utveckling blir att förstå hur man löser kunders problem affärsmässigt genom att tolka en brief, göra research, generera idéer, ta fram förslag, dokumentera och presentera lönsamma förslag – fram till behovsorienterad totallösning. För att få träning och förståelse för hur det är att arbeta mot kund får du delta i skarpa projekt som till exempel designtävlingar och studentuppdrag från företag.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

En fjärdedel av utbildningen är förlagd på ett företag som LIA-praktik. Där får du under erfaren handledning utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Där har du också chansen att förstå affärsmässiga processer och att skaffa dig värdefulla kontakter. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som:

 • Handeln: ICA, IKEA, Coop, Claes Ohlson, HM
 • Förpackningsindustrin: DS Smith Packaging, Ranhammar, BillerudKorsnäs, Rise, SmurfitKappa
 • Varumärkesägare: IKEA, ACO, Oriflame, Mondelez, Cederroth, Johan & Nyström
 • Design- och reklambyråer främst i Stockholm

I utbildningen ingår bland annat:

 • Adobe CC-programmen intensivkurs (vi förväntar oss att du har grundkunskaper i något av programmen Illustrator, InDesign och/eller Photoshop. Vi rekommenderar grundkursen på www.moderskeppet.se )
 • Grafisk och typografisk form
 • Grafisk teknik, pre-press och tryckmetoder
 • Material och teknik, förpackningar
 • Konstruktion: CAD-teknik och grunder i 3D
 • Designutveckling förpackningar
 • Skapa dummies: digitalt, för hand, med skärbord och 3D-printer
 • Förpackningslogistik
 • Projektledning
 • Marknadsföring, konsumentbeteende och butiksdisplay
 • Upphandling, offerter, kalkyler
 • Grunder i branschjuridik
 • Förpackningsutveckling för ett hållbart samhälle

Här hittar du våra andra YH-utbildningar inom design

1. Design och konstruktion

Yh-poäng: 25

Kursen utvecklar dina färdigheter i att hantera programvaror för konstruktion och design av förpackningar. Du får kunskaper om CAD-program för förpackningskonstruktion i 2D samt kunskap om att förpackningsritningar. Under kursen får du även lära dig Adobe CC, visualisering av förpackningar samt de vanligaste kommandon i 2D-programvara.

2. Grafisk teknik

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge dig kunskap om grafiska trycktekniker och hur trycktekniker påverkar produktionskostnaden vid framställning av förpackningar. Du får kunskap om vilka trycktekniker som lämpar sig för olika material, hur produktionsprocessen går till samt utifrån ett kostands-, miljö- och hållbarhetsperspektiv välja ändamålsenliga tekniker för specifik förpackningsutveckling.

3. Projektledning och affärsmannaskap

Yh-poäng: 15

Vid kursens slut ska du ha fått kunskap i olika projektmetoder och i etts projekts samtliga delar. Målet med kursen är att du ska kunna planera för och genomföra ett projekt typiskt för förpackningsutveckling och –design. Du kommer, tillsammans med andra i en grupp, att ta fram en projektplan innehållande ett projekts olika delar, för en påhittad förpackningslösning på en internationell marknad. Därför ingår  det även presentationsteknik och argumentation på engelska i kursen.

4. Grafisk design och typografi

Yh-poäng: 20

Under kursen utvecklar du dina kunskaper från kursen grafisk teknik och får en förståelse för prepress: form och typografi inom förpackningsutveckling. Kursens mål är att du ska ha kunskaper om typografi som kommunikationsmedel och förstå sambanden mellan typografi, bild och illustration. Under kursen genomför du ett arbete från idé till skiss och med hjälp av grafiska tekniker ta fram prototyp för ett förpackningsförslag som framställs både digitalt och med fysiska mock-ups. Kursen ger dig kunskap om bland annat:

 • design management
 • designuttryck på förpackningar och övrig media
 • logotyper och symboler
 • typografi och typografiska regler
 • prototyping och mock-up

5. Marknadsföring och konsumentbeteende

Yh-poäng: 30

Som förpackningsutvecklare-/designer samarbetar du ofta med marknads- och försäljningsavdelningar. Den här kursen syftar till att ge dig kunskap och färdigheter för att kunna arbeta med konsument- och kundinsikter. Du får förståelse för hur förpackningar påverkar och påverkas av marknadsföring och konsumentbeteende. Efter avslutad kurs har du färdigheter att ta fram en SWOT-analys, lanseringsplan och kampanjplanering. Du kommer att ha färdigheter i att utföra marknadsundersökningar samt sammanställa, beskriva, tolka och presentera resultatet.

6. Materialteknik förpackningar

Yh-poäng: 25

Kursens syfte är att du ska orientera dig bland olika förpackningstyper med fokus på förpackningsmaterial och dess egenskaper. Efter avslutad kurs har du kunskap om olika förpackningsmaterial från råvara till färdig förpackning, förpackningsmaterial inom industriell produktion, inslagningssystem samt om de olika förpackningsmaterialens miljöpåverkan. Du kommer att ha färdigheter i att avgöra vilket förpackningsmaterial som lämpar sig för önskad slutprodukt och att med hjälp av materialkännedom välja rätt fyllningsteknik vid transport av förpackningar.

7. Förpackningsdesign och konstruktion

Yh-poäng: 40

Efter avslutad kurs ska du kunna utveckla och designa samt optimera förpackningslösningar (primär, sekundär och teritär). Målet är att du ska använda och utveckla dina kunskaper inom material, tryckteknik och konsumentinstinkt om olika förpackningars funktion för att lösa designuppgifter.

Du kommer bland annat att få kunskap om funktionsanalys, idéutveckling, kundbrief, tredimensionell formgivning, förpackningskonstruktion (kartong och wellpapp), förpackningsdesign och tillgänglig design för slutanvändaren. Efter kurser har du färdigheter i att strukturera och genomföra designprojekt, visualisering av en formidé med olika material samt utveckla en idé från en given brief.

8. Förpackningslogistik

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du kunskaper om logistikkedjor och logistiksystem inom förpackningsområdet samt hur förpackningars utformning kan bidra till att distributionen av produkter blir mer kostnadseffektiv och ger minskad miljöpåverkan.

Vid kursens slut ska du bland annat ha lärt dig om logistikflöden och logistiksystem, förpackningens roll i e-handelslösningar, IT och spårbarhetssystem, samt bedöma miljö- och kostnadskonsekvenser.

9. 3D-förpackningar

Yh-poäng: 10

I denna kurs lär du dig ta fram visualiseringar av förpackningsprototyper i 3D med hjälp av 3D-mjukvara. Du lär dig också om  förpackningsdetaljer, detaljmodellering, sammanställningsmodellering och roterande figurer.

10. Förpackningens roll ur ett hållbarhetsperspektiv

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig om förpackningens roll ur ett hållbarhetsperspektiv och utifrån förpackningskedjan. Du får kunskaper i hur förpackningars utformning påverkas av krav från samhälle, företag och konsumenter. Du lär dig bland annat om hur en förpacknings utformning påverkar miljön, när det gäller t.ex. materialval och tryckmetod.

11. LIA-praktik 1

Yh-poäng: 50 

Mål är att du under denna kurs kommer att utveckla och omsätta kunskaper och förmågor från utbildningen och träna din förmåga att yrkesmässigt kommunicera och samarbeta med medarbetare, kunder och leverantörer. LIA-praktiken kommer att ske i företag som är engagerat i utveckling och/eller -produktion av förpackningar. Kursen ska profilera din expertis på området förpackningar och resultera i användbara erfarenheter och referenser för att efter utbildningen erhålla anställning eller starta egen verksamhet.

I kursen ingår, med handledning av lärare på skolan:

 • Utveckling av portfölj och CV
 • Sökprocessen för att hitta praktikföretag

12. Förpackningsekonomi och branschjuridik

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs ska du förstå de allmänna principerna för affärsmässiga relationer till kunder och leverantörer som finns samt juridiken som styr köp- och designmarknaden. Målet är att du ska ha kunskap i cirkulär ekonomi, analyser för kostnadsberäkning och kravställning samt resultaträkning rörande produktutveckling för förpackningar. Du kommer även att få kunskap om juridiska regelverk, etablerad praxis rörande konsument- och förpackningsärenden, immaterialrätt, konsumenträtt och producentansvar som berör förpackningar.

13. Förpackningsprojekt

Yh-poäng: 30

Under kursen utvecklar, designar och optimerar du en effektiv förpackningslösning som svarar mot en kunds affärs- och kommunikationsbehov. Kursen ger dig kunskap om konceptutveckling, designmetodik i praktiken, rapportskrivning och presentation. Du får färdigheter i att genomföra ett utvecklingsprojekt åt en kunds affärs- och/eller kommunikationsproblem samt genomföra relevant marknadsundersökning och föreslå lanseringskampanj för produkten.

14. LIA-praktik 2

Yh-poäng: 50

Mål är att du under denna kurs kommer att utveckla och omsätta kunskaper och förmågor från utbildningen och träna din förmåga att yrkesmässigt kommunicera och samarbeta med medarbetare, kunder och leverantörer. LIA-praktiken kommer att ske i företag som är engagerat i utveckling och/eller -produktion av förpackningar. Kursen ska profilera din expertis på området förpackningar och resultera i användbara erfarenheter och referenser för att efter utbildningen erhålla anställning eller starta egen verksamhet.

I kursen ingår, med handledning av lärare på skolan:

 • Utveckling av portfölj och CV
 • Sökprocessen för att hitta praktikföretag

15. Examensarbete

Yh-poäng: 40

Projektets primära mål är att verifiera inhämtade kunskaper och ge insikt och förståelse för alla faser i ett realistiskt utvecklingsprojekt. Projektets sekundära mål är att utveckla en innovativ lösning som svarar mot en kunds affärs- och kommunikationsproblem med ett förpackningsperspektiv. Projektet beskrivs i en rapport, med ritningar, 3D-presentation och dummy samt i en presentation inför uppdragsgivare.

I kursen ingår presentationsteknik.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Saknar du behörighet?

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Pim Bruun

Förpackningsutvecklare/-designer

pim.bruun@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär