HemDesignutbildningarFöretagsekonomi och branschjuridik
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 20 YH-poäng

Företagsekonomi och branschjuridik

Läs Yh-kursen Företagsekonomi och branschjuridik

10 nov – 28 dec 2020

Planerad kursstart november 2020. Ansök idag!

Kursens längd:
Kursen innefattar 11 kurstillfällen under 8 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
27/10

Denna kurs ger dig rätt verktyg för kunna arbeta strategiskt med förpackningsutveckling för ett företags räkning. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. Företagsekonomi och branschjuridik är en av kurserna som ingår i utbildningen Förpackningsutvecklare/-designer.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att de studerande ska kunna arbeta strategiskt med förpackningsutveckling för ett företags räkning.

Målet med kursen är att de studerande ska förstå de allmänna principer för affärsmässiga relationer till kunder och leverantörer som finns samt juridiken som styr köp- och designmarknaden. De studerande ska ha kunskaper i cirkulär ekonomi, analyser för kostnadsberäkning och kravställning samt resultaträkning rörande utveckling för förpackningar. De ska även ha kunskaper om juridiska regelverk och etablerad praxis rörande konsument- och förpackningsärenden. Framförallt ska de studerande ha kunskaper i immaterialrätt, konsumenträtt och producentansvar som berör förpackningar.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • Resultaträkning och ekonomiska nyckeltal
 • Kostnadskalkyl
 • Produkt- och beslutsanalys baserat på täckningsbidrag och direkta samt indirekta kostnader inom förpackningsproduktion
 • Offert (brief), avtal och faktura inom förpackningsutveckling
 • Avtalslagen, standardavtal och branschregler i designuppdrag
 • Marknadsrätt, konsumenträtt och immaterialrätt
  Producentansvar
Kursen ger färdigheter i att…
 • Ställa upp kravspecifikation för förpackning
 • Ta fram en offert (brief) för ett designuppdrag
 • Sammanställa enklare kostnadskalkyl för förpackning samt designuppdrag
 • Tillämpa lagar och regler i dialog, offert samt produktionen av förpackningar
 • Ställa upp resultaträkning och tolka enkla ekonomiska nyckeltal
Kursen ger kompetens för att…
 • Bedöma designofferter med förståelse för uppdragsgivarens varumärke och lönsamhetskrav
 • Med kännedom om ekonomi kunna föreslå lösningar och arbeta i förpackningsutvecklingsprojekt med ett perspektiv om hållbara lösningar, återvinning och miljöaspekter
 • Föreslå lösningar på juridiska affärsproblem med hjälp av lämpliga hjälpmedel

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser

 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Förpackningsutvecklare/-designer som förkortas FP19.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen Företagsekonomi och branschjuridik och se till att den tillhör utbildningnen FP19.

Anmälan

Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär