HemIT-utbildningarFördjupningskurs: Bygg en React applikation
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Stockholm 2 heldagar

Fördjupningskurs: Bygg en React applikation

Fördjupa dig och bygg en React-applikation!

Det rekommenderas att gå en grundkurs före mer specialiserade kurser.

Arbetar du som utvecklare och vill ta dina kunskaper inom React till en ytterligare nivå? Nu kan du under en två dagar lång fördjupningskurs lära dig att bygga en komplett ReactJS applikation som är produktionsredo. Förenkla för dig och din organisation när det kommer till att skapa effektiva arbetsflöden gällande frontend.

Under den här kursen kommer du som deltagare tillsammans med en handledare att utveckla en applikation från grunden som håller i en företagsmiljö med syftet att kunna underhållas och vidareutvecklas över tid av olika personer.

Kursen ger dig som deltagare en bredare förståelse för hur man bör tänka i form av best practice och lämplig arkitektur för att utveckla en Single Page Application. I kursen ingår delmoment som hur man gör REST-anrop och lagrar data med hjälp av biblioteket Redux och hur vi kan få till ett modernt användargränssnitt (UI) med hjälp av Bootstrap.

Här kan du läsa mer om Introkursen: JavaScript-biblioteket React.
Läs också intervjun med utbildaren Faisal Mahmud som håller i kurserna.

Till vem riktar sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som arbetar som utvecklare och som nu vill fördjupa dina kunskaper i React och lära dig hur man praktiskt går tillväga för att bygga en React-applikation från grunden. Du har redan gått kursen Introkurs: JavaScript-biblioteket React och har därmed en god förståelse för vad som utgör en “React Component”. Du har även erfarenhet av att ha utvecklat något i Vanilla JS eller jQuery.

Genomförande och upplägg

Under två heldagar lär du dig att arbeta med JavaScript-biblioteket React genom att bygga en komplett webbapplikation från ax till limpa.

Dagarna är indelade i åtta olika huvudmoment. Vi utgår från arbetssättet timeboxing där varje moment består av 45 minuters programmering, följt av 15 minuters reflektion och feedback. Däremellan går vi igenom olika begrepp kopplat till varje moment.

Dag 1 delas in i följande moment:

 1. Recap: Reacts kärnkoncept, React komponenter och rendering till DOM.
 2. Kodsession 1 – Sätt upp en applikationsmall som är enkel och utbyggbar
 3. Kodsession 2 – Skissa på komponenterna som bör ingå i appen
 4. Kodsession 3 – Integrera Bootstrap 4 och externa bibliotek
 5. Kodsession 4 – Jobba med data från APIer och hantera data i state

Dag 2 delas in i följande moment:

 1. Recap: Vad är state och hur delar man state mellan komponenter?
 2. Kodsession 5 – Introduktion av state hantering mha Redux
 3. Kodsession 6 – Använd routing för att dela upp vyer för olika ändamål
 4. Kodsession 7 – Optimera struktur och kod enligt best practices
 5. Kodsession 8 – Skapa en komplett bundle och deploya applikationen till molnet

Efter avslutad utbildning får du ett intyg från Nackademin som visar att du genomfört kursen. Det startas även en gemensam slack-kanal för alla deltagare, så att ni efter avslutad utbildning får möjlighet till uppföljning och rekommendationer. En del av utbildningen sker på engelska.

Kursens längd och tillfällen

Längd: 2 heldagar mellan 09.00 – 18.00.

Anmälan

Vi tar emot förfrågningar på grupper om minst fem deltagare och du varmt välkommen att skicka en förfrågan till foretagsutbildning@nackademin.se. Ange antal deltagare och önskat datum.

Kursinnehåll

 • Hur man utvecklar en ReactJS applikation från grunden
 • Utvecklingsprocessen från design till implementation
 • Strukturerad modulbaserad frontend-utveckling
 • Container/Component mönstret
  • Strukturer för komponenter som är beroende av data
 • API anrop till ett REST API som servar data i JSON formatet
  • Axios
  • Autentisering
  • Datahämtning
 • Strukturerad data lagring och delning mha Redux
  • Datalagring för komponenter
  • Datadelning mellan komponenter
 • Routes och route parametrar
 • Interaktivt användargränssnitt mha Bootstrap (UI)

Förkunskaper

Det här en en fördjupningskurs och vi ser gärna att du gått “Introkurs: Javascript-biblioteket React” samt har en god förståelse för vad som utgör en React Component.

Pris

2 dagar – 9900 kr exklusive moms. I priset ingår lunch samt fika på förmiddagen och eftermiddagen.

Avgiften betalas enligt förfallodatum på fakturan som skickas ut i samband med antagningsbeskedet. Du bekräftar din plats genom att betala kursavgiften.

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagaren och Nackademin. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmare utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är betald enligt ovan äger Nackademin rätt att häva utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

Ångerrätt

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från den dag utbildningsavtalet tecknades, vilket innebär att du som konsument kan häva avtalet utan att uppge någon speciell anledning. Notera att ångerrätten om 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten ber vi dig kontakta oss på 08-466 60 00 eller mail foretagsutbildning@nackademin.se.

Villkor avanmälan

 • Anmälan är bindande enligt ovan men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats kan överlåta den till annan person.
 • Vid avanmälan tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart utgår ingen avgift och full återbetalning till deltagaren.
 • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen utbildningsavtalet ingicks, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 50% av utbildningens avgift
 • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.