HemIT-utbildningarFördjupningskurs: Bygg en Angular applikation
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Stockholm 2 heldagar

Fördjupningskurs: Bygg en Angular applikation

Läs vår fördjupningskurs och bygg en Angular-applikation

Vill du lära dig att skapa en komplett applikation som är produktionsredo i JavaScript-ramverket Angular? Nu kan du under två dagar lära dig det du behöver veta för att komma igång och bygga moderna applikationer från grunden med hjälp av Angular.

Det här är en praktisk kurs där du som deltagare tillsammans med en handledare kommer att utveckla en applikation som ska hålla i en företagsmiljö med syftet att kunna underhållas och vidareutvecklas över tid av olika personer.

Kursen ger dig en bred förståelse för hur man bör tänka i form av best practice och lämplig arkitektur för att utveckla enligt principen Single Page Application.

I kursen ingår även delmoment som ger dig kunskap om hur man gör REST-anrop och lagrar data med hjälp av biblioteket RxJS samt hur du kan få till ett modernt användargränssnitt (UI) med hjälp av Bootstrap eller Tailwind.

Här kan du läsa mer om Introkursen: Angular
Läs också intervjun med utbildaren Faisal Mahmud som håller i kurserna.

Genomförande och upplägg

Under två dagar lär du dig att arbeta med JavaScript-ramverket Angular genom att bygga en komplett webbapplikation från ax till limpa.

Dagarna är indelade i åtta olika huvudmoment. Vi utgår från arbetssättet timeboxing där varje moment består av 45 minuters programmering, följt av 15 minuters reflektion och feedback. Däremellan går vi igenom olika begrepp kopplat till varje moment.

Dag 1 delas in i följande moment:

 1. Recap: Angulars kärnkoncept, Angular moduler/ komponenter och rendering till DOM.
 2. Kodsession 1 – Sätt upp en applikationsmall som är enkel och utbyggbar
 3. Kodsession 2 – Skissa på komponenter och moduler som bör ingå i appen
 4. Kodsession 3 – Integrera Bootstrap 4 eller Tailwind och externa bibliotek
 5. Kodsession 4 – Jobba med data från API:er och hantera data med hjälp av services

Dag 2 delas in i följande moment

 1. Recap: Vad är en service och hur delar man services mellan komponenter?
 2. Kodsession 5 – Hantera services med hjälp av dependency injection
 3. Kodsession 6 – Använd routing för att dela upp vyer för olika ändamål
 4. Kodsession 7 – Optimera struktur och kod enligt best practices
 5. Kodsession 8 – Skapa en komplett bundle och deploya applikationen till molnet

Efter avslutad utbildning får du ett intyg från Nackademin som visar att du genomfört kursen. Det startas även en gemensam slack-kanal för alla deltagare, så att ni efter avslutad utbildning får möjlighet till uppföljning och rekommendationer.

En del av utbildningen sker på engelska.

Kursinnehåll

 • Hur man utvecklar en Angular applikation från grunden
 • Utvecklingsprocessen från design till implementation
 • Strukturerad modulbaserad frontend-utveckling
 • Container/Component mönstret
  • Strukturer för komponenter som är beroende av data
 • API anrop till ett REST API som servar data i JSON formatet
  • RxJS
  • Autentisering
  • Datahämtning
 • Strukturerad data lagring och delning mha Services
  • Datalagring för komponenter
  • Datadelning mellan komponenter
 • Routes och route parametrar
 • Interaktivt användargränssnitt mha Bootstrap eller Tailwind

Förkunskaper

Det här en en fördjupningskurs och vi ser gärna att du gått Introkurs: Angular samt har en god förståelse för vad som utgör en Angular modul och Angular komponent.

Anmälan

Vi tar emot förfrågningar på grupper om minst fem deltagare och du varmt välkommen att skicka en förfrågan till foretagsutbildning@nackademin.se. Ange antal deltagare och önskat datum.

Pris

2 dagar – 9900 kr exklusive moms. I priset ingår lunch samt fika på förmiddagen och eftermiddagen.
Avgiften betalas enligt förfallodatum på fakturan som skickas ut i samband med antagningsbeskedet. Du bekräftar din plats genom att betala kursavgiften.

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagaren och Nackademin. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmare utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är betald enligt ovan äger Nackademin rätt att häva utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

I samarbete med Human Finans erbjuder Nackademin möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Ångerrätt

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från den dag utbildningsavtalet tecknades, vilket innebär att du som konsument kan häva avtalet utan att uppge någon speciell anledning. Notera att ångerrätten om 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten ber vi dig kontakta oss på 08-466 60 00 eller mail foretagsutbildning@nackademin.se.

Villkor avanmälan

 • Anmälan är bindande enligt ovan men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats kan överlåta den till annan person.
 • Vid avanmälan tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart utgår ingen avgift och full återbetalning till deltagaren.
 • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen utbildningsavtalet ingicks, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 50% av utbildningens avgift
 • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.