HemElteknik och energi-utbildningarEntreprenadjuridik
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-tors, 9-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 11:00-14:00)
expeditionen@nackademin.se

Expeditionen på Nackademin plan 4 har tillfälligt stängt pga ökad smittspridning i samhället.
Ni når oss via telefon och mail.
Fr.o.m. 25/1 kommer expeditionen vara öppen måndagar & torsdagar 10:00-13:00.

YH Stockholm 15 YH-poäng

Entreprenadjuridik

Läs Yh-kursen Entreprenadjuridik

v.7  – v.9 2021

Planerad kursstart februari 2021.

Kursens längd:
Kursen innefattar ca 12 platsbundna kurstillfällen under totalt 3 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
v.5

Denna kurs ger dig en inblick i arbetsmiljö, regler och lagar som styr samt ger grundläggande kunskaper om skyldigheter och rättigheter vid entreprenadavtal och upphandlingar. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. Entreprenadjuridik är en av kurserna som ingår i utbildningen Energiingenjör.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Allt utbildningsmaterial ingår i kursavgiften och kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge den studerande en inblick i arbetsmiljö och regler och lagar som styr samt ge grundläggande kunskaper om skyldigheter och rättigheter vid entreprenadavtal och upphandlingar.

Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska känna till de lagar och regler som reglerar entreprenader och upphandlingar för att kunna upprätta ändamålsenliga avtal.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • Skyldigheter och rättigheter vid entreprenadavtal och upphandlingar
 • Standardavtal, konsultavtal och juridiska dokument
 • AB, ABT och ABK
 • Olika typer av handlingar, exempelvis bygghandlingar, relationshandlingar och granskningshandlingar
 • Genomförande och utvärdering av entreprenader
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, BAS-P och BAS-U
 • Olika typer av ansvar i arbetsmiljöfrågor
 • Arbetsmiljöverkets ansvarsområde
 • De mest aktuella arbetsmiljöfrågorna för en energiingenjör
Kursen ger färdigheter i att…
 • Tolka och tillämpa lagar
 • Upprätta avtal
 • Tolka en arbetsmiljöplan
Kursen ger kompetens för att…
 • Självständigt upprätta och revidera enklare avtal
 • Följa upp en säker arbetsmiljö

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser

 • Praktisk ellära, 100p eller Ellära 1, 100 p. Lägst betyget E/3/G
 • Matematik 2a, 100p Lägst betyget E/3/G

Schema

Fullständigt schema lanseras inom kort.

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Elkraftingenjör som förkortas ENERGI19.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen Entreprenadjuridik och se till att den tillhör utbildningnen ENERGI19.

Anmälan

Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Om det inte går att anmäla sig trots att sista ansökningsdag ännu inte har passerat så är det på grund av att kursen är full. Vill du bli uppskriven på reservlistan? Maila antagningen@nackademin.se.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär