HemElteknik och energi-utbildningarElenergi och miljöaspekter
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 20 YH-poäng

Elenergi och miljöaspekter

Läs Yh-kursen Elenergi och miljöaspekter

9 nov – 3 dec 2020

Planerad kursstart november 2020. Ansök idag!

Kursens längd:
Kursen innefattar 12 kurstillfällen under 4 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
26/10

Denna kurs som hålls under fyra veckor ger dig möjligheten att få fördjupade kunskaper om elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett energiperspektiv, hur elenergi framställs och vilka energikällor som används i nutid. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. Elenergi och miljöaspekter är en av kurserna som ingår i utbildningen Elkraftingenjör.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Kursen behandlar energikällor för elkraftproduktion (såsom vind, vatten, sol, vågor) samt utvinning av energirika bränslen (såsom kärnkraft, kolkraft, oljekraft, värmekraft). Den studerande får fördjupade kunskaper om elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett energiperspektiv, hur elenergi framställs och vilka energikällor som används i nutid.

Vidare ges en inblick i energiforskningsläget och vilka energikällor som kan komma att användas eller omvandlas inom den närmaste framtiden inom anläggningar för elkraftproduktion. Kursen tar även upp energifrågan på längre sikt och den studerande ges kunskaper om vilka olika miljökonsekvenser som är förknippade med elkonsumtion.

Den studerande ges kunskaper i hur man värderar designval ur miljö och energisynpunkt samt får kännedom om framtida energilösningar, och de lag- och myndighetskrav som påverkar distributionen/produktionen.

Efter kursen ska den studerande ha färdigheter i att formulera och lösa energiberäkningar och effektivitetsanalyser.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…

 • Elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett energi-, miljökravs- och energieffektiviseringsperspektiv
 • Hur elenergi framställs och vilka energikällor som används idag
 • Miljökonsekvenser som är förknippade med elkonsumtion
 • Effektivisering av energiproduktion
 • Energibesparande konstruktion och design
 • Miljöaspekter vid olika typer av elproduktion
 • Ny teknik för framtida förnybar energi
 • Fördelar med lagring av elenergi ur miljösynpunkt

 

Kursen ger färdigheter i att…

 • Formulera och lösa energiberäkningar
 • Göra energieffektivitetsanalyser
 • Orientera sig kring energiforskningsläget och följa vilka energikällor som kan komma att användas i framtiden

 

Kursen ger kompetens för att…

 • Värdera konstruktions- och designval ur miljö- och energisynpunkt
 • Formulera underlag kring miljömässig hållbarhet inför investeringar inom elproduktion, samt ta beslut utifrån dessa underlag
 • Ha ett helhetsperspektiv på hur elkonsumtion och elproduktion påverkar miljön och vilka konsekvenser det har för samhället och den egna verksamheten

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser

 • Praktisk ellära, 100p eller Ellära 1, 100 p. Lägst betyget E/3/G
 • Matematik 2a, 100p Lägst betyget E/3/G

Tidigare kurser

Observera att du måste ha läst kursen ”Smarta elnät” för att vara behörig till denna kurs.

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Elkraftingenjör som förkortas ELKRAFT19.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen Elenergi och miljöaspekter och se till att den tillhör utbildningnen ELKRAFT19.

Anmälan

Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig. .

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär