HemElteknik och energi-utbildningarEkonomi och investeringsbedömning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

Antagningens telefon är stängd v 29 och v 30.

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 20 YH-poäng

Ekonomi och investeringsbedömning

Läs Yh-kursen Ekonomi och investeringsbedömning

18 aug – 10 sept 2020

Planerad kursstart augusti 2020. Ansökningen öppnar inom kort.

Kursens längd:
Kursen innefattar 8 kurstillfällen under 4 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
v.32

Denna kurs som hålls under fyra veckor ger dig kunskap om att tillämpa i branschen förekommande ekonomiska modeller och nyckelbegrepp. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. Ekonomi och investeringsbedömning är en av kurserna som ingår i utbildningen Energiingenjör.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna tillämpa i branschen förekommande ekonomiska modeller och nyckelbegrepp.

Kursens mål

  • Kunskaper om modeller och nyckelbegrepp inom företagsekonomi, produkt- och investeringskalkylering
  • Kunskaper om ekonomisk redovisning över åtgärdsförslag och investeringar
  • Life Cycle Cost (LCC)
  • Tillämpa företagsekonomiska modeller och nyckelbegrepp
  • Upprätta en ekonomisk redovisning
  • Beräkna Life Cycle Cost (LCC)
  • Bedöma den ekonomiska kostnaden i olika energibesparande åtgärder
  • Självständigt tolka och tillämpa modeller och nyckelbegrepp inom företagsekonomi, redovisning och produkt- och investeringskalkylering
  • Självständigt rekommendera och presentera energibesparande åtgärder utifrån LCC
  • Presentera kostnadseffektiva lösningars energiprestanda

Förkunskaper

Kurser
• Praktisk ellära, 100p eller Ellära 1, 100 p.
• Matematik 2a, 100p

Eller
• Matematik 2c, 100 p
• Fysik 1a, 150 p

Eller
• Matematik 2a, 100p
• Underhåll – elteknik, 100p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21

Där kan du söka på klass, lärare, sal och kurs.

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!