HemByggutbildningarDrift och underhåll VA-system
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

Antagningens telefon är stängd v 29 och v 30.

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 20 YH-poäng

Drift och underhåll VA-system

Läs Yh-kursen Drift och underhåll VA-system

17 aug – 10 sept 2020

Planerad kursstart augusti 2020. Ansökningen öppnar inom kort.

Kursens längd:
Kursen innefattar 12 kurstillfällen under 4 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
v.32

Denna kurs som hålls under fyra veckor ger dig möjligheten att få specialiserade kunskaper i underhållsplanering av VA-ledningsnät. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. Drift och underhåll VA-system är en av kurserna som ingår i utbildningen VA-projektör.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursens syfte och mål

Kursens syfte är att den studerande har specialiserade kunskaper i underhållsplanering av VA-ledningsnät och förmåga att kunna upprätta underhållsplaner för vatten respektive avlopp.

Målet med kursen är att den studerande har kännedom om metoder för brunnsrenovering, rörinspektion, schaktfria tekniker för att renovera vatten- och avloppsledningar samt de EU-direktiv som berör vattentjänstbranschen.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om:
 • EU-direktiv som berör vattentjänstbranschen
 • hur vattenförsörjningsplaner och VA-planer upprättas
 • metoder och tekniker för renovering och inspektion av VA-ledningar
 • schaktfria tekniker
 • olika underhållsmetoder

 

Kursen ger färdigheter i:
 • underhålls- och förnyelseplanering av VA-ledningsnät
 • att upprätta och tolka underhållsplaner för vatten respektive avlopp

 

Efter kursen har den studerande kompetenser att:
 • utifrån kontext och given problemformulering kunna föreslå insatser och åtgärder för löpande drift, tillsyn och skötsel
 • bedöma insatser som krävs vid akuta åtgärder och avhjälpande underhåll

Förkunskaper och yrkeserfarenhet

Kurser

 • Matematik 2/2c, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21

Där kan du söka på klass, lärare, sal och kurs.

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!