HemKommunikationsutbildningarDigital marknadsstrateg
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 1.5 år

Digital marknadsstrateg

Utbilda dig inom digital kommunikation.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen har garanterad start hösten 2020 och ansökan öppnar den 8 januari 2020.

I takt med den digitala utvecklingen blir vikten av att skapa och analysera digitala kampanjer, aktiviteter och kanaler allt viktigare. Hur ska man arbeta för att skapa sig en egen position på marknaden och sticka ut ur bruset? Vilka är de senaste trenderna på marknaden och vilken teknik är lämplig att använda? Som utbildad digital marknadsstrateg kan du arbeta som anställd på en byrå, på ett företags marknadsavdelning eller som konsult.

Som digital marknadsstrateg kommer det att vara viktigt för dig att kunna avgöra vilka tekniska alternativ och trender som passar företagets verksamhet och därmed ger störst affärsnytta. Du kommer att bli en nyckelperson som utvecklar ditt företags eller dina kunders varumärke och implementerar strategier där slutkundens relation och interaktion med varumärket i digitala medier står i fokus.

Läs också:

Yrkesroller efter utbildningen

Trender, mönster och beteenden skiftar väldigt fort på internet och att ständigt implementera nya verklighetsanpassade digitala marknadsstrategier blir avgörande för varumärken i deras interaktion med kunderna. Behovet av en person som skapar, förstår och analyserar digitala kampanjer och aktiviteter ökar bland företag i samtliga branscher. Behovet av kompetens inom digital marknadsstrategi kommer att öka under de närmsta åren!

Efter utbildningen kan du välja att arbeta på ett företag, på en byrå eller som frilansande konsult med eget företag som till exempel:

 • Digital marknadsstrateg
 • Webbstrateg
 • Digital analytiker 
 • Digital Specialist
 • Digital planner

Egenskaper som är bra för att lyckas i rollen som digital marknadsstrateg:

 • Anpassningsbar – Den här branschen har en snabb takt och det gäller att kunna jobba agilt och hitta lösningar för specifika behov.
 • Nyfiken – Det är viktigt att du hela tiden vill förstå behovet och slutkunden och har koll på de senaste trenderna.
 • Våga ifrågasätta – Varför blir det här bäst? Vrid och vänd på det du arbetar med på ett ödmjukt sätt för att nå bästa resultat.
 • Viljestark – Viktigt för att du ska kunna driva ett projekt framåt och lyfta fram det du tror på.

Utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer din kompetens att vara central för ett varumärkes digitala närvaro. Du har en stor förståelse och ett intresse av samtliga digitala kanaler och hur de samspelar och påverkar ett företags marknadsföring och kommunikation.

I ditt arbete som digital marknadsstrateg kommer du att utveckla, ta fram och förankra digitala strategier. Du är den kreativa problemlösaren som både engagerat kan leda människor i arbete och även omsätta tankar till konkret innehåll via text, bild och tal. Förutom att arbeta som digital marknadsstrateg möjliggör utbildningen yrkesbanor som digital specialist,webbstarteg och digital planner.

På Nackademin kommer du att arbeta nära den digitala branschen. Vi varvar föreläsningar med teori och praktiskt arbete – allt för att du som student ska få de bästa förutsättningarna och kontakterna för ditt framtida yrkesliv.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Observera att delar av undervisningen kommer att bedrivas på engelska. 

I utbildningen ingår bland annat:

 • Genomgång av de digitala medierna idag och i framtiden
 • Marknadskommunikation
 • Projektarbeten och projektledning
 • Strategiskt arbete och webbstrategi
 • Digitala produkter och tjänster samt digital affärsutveckling

Digital utveckling

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs har du god insikt i hur digital teknik utvecklats, var utvecklingen är nu och hur utvecklingen kommer se ut de kommande åren. Du har god insikt i framförallt internet, mobil teknik och sociala medier samt kompetens för att fortsätta hålla dig uppdaterad inom digital utveckling.

Digitala tjänster

Yh-poäng: 45

Efter kursen har du god insikt i alla de stora digitala tjänsterna på marknaden samt erfarenhet av att använda dessa. Du har kännedom om hur användandet av dessa tjänster ser ut idag samt förmåga att bedöma olika digitala tjänsters relevans utifrån kund- och verksamhetsperspektiv. Vidare har du god kännedom om hur dessa tjänster kan användas inom verksamheter och kan utifrån denna kunskap arbeta in dessa i en digitalstrategi. Den röda tråd som följer genom kursen är ROI och vikten av och förståelsen kring att ständigt mäta gentemot uppsatta mål för att avgöra om det man gör är framgångsrikt eller ej.

Examensarbete

Yh-poäng: 35

Kursen går ut på att ta fram en digital strategi till ett företag eller en organisation. Du ska under arbetet tillämpat kunskaper och färdigheter från utbildningen och genom detta påvisa kompetens för att jobba som digital strateg.

Kommunikation i digitala medier

Yh-poäng: 30

Efter kursen har du goda kunskaper om hur man kommunicerar över digitala medier och i digitala kanaler och hur man med digital kommunikation kan utveckla kund- och affärsrelationer för affärsnytta och stärkt konkurrenskraft. Du har kunskap om hur man tydligt formulerar och kommunicerar ett varumärke, en kampanj eller en USP genom t.ex. text, bild, video, ljud. Du har förståelse för hur olika individer tolkar information samt vilka möjligheter och hinder digital kommunikation skapar.

LIA-praktik

Yh-poäng: 100

LIA är en integrerad del av utbildningen och bygger på kunskaper som inhämtats i de skolförlagda delarna av utbildningen. Under LIA:an ska du arbeta aktivt på en arbetsplats under handledning. Efter avslutad kurs ska du utifrån en kravspecifikation eller övergripande strategi kunna skapa strategier för komplexa och effektiva digitala lösningar för ett företag eller organisation. Du ska ha god förmåga att hantera arbetsuppgifter inom utveckling av digitala strategier och fördjupade kunskaper om taktiska hjälpmedel, strategisk planering och implementation. Du ska även ha fått förståelse för de arbetsmetoder som används inom yrket så som t.ex. arbete efter kravspecifikation, deadlines, kundkontakt/kontakt med leverantörer, projektmetodik och rutiner samt ha en förståelse för andra branschaktörers roll i den gemensamma leveransen till kund och/eller förståelse för rollen som beställare gentemot olika leverantörer.

Marknadskommunikation: Kartläggning och analys

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig grunderna i marknadskommunikation; med fokus på kartläggning av aktiviteter och kanaler samt hur man analyserar dessa. Du får insikt i ur man kan använda olika metoder, så som trendspaning, omvärldsanalys, konkurrensanalys och varumärkespositionering för att effektivt kunna skapa mätbara mål för olika kommunikationsaktiviteter samt kunskap om kartläggning och segmentering av målgrupper. Efter kursen har studenten god förståelse för hur olika metoder och verktyg för kartläggning och analys kan användas i syfte att utveckla affären och skapa affärsnytta för ett företag/organisation.

Projektledning

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du lära dig om olika arbetsmetoder i ett projektarbete, och du får även kunskaper i hur man skapar en projektplan, projektrapporter och slutrapportering. Du lär dig även att planera digitala marknadsaktiviteter och att följa upp mål och aktiviteter.

Strategi och affär

Yh-poäng: 10

Efter kursen har du fått grundläggande insikt i företagsekonomi och affärer inom branschen idag, med särskilt fokus på B2B-verksamheter kopplat till att arbeta med digital strategi gentemot kunder. Du får kunskap om hur man startar och driver egen småskalig konsultverksamhet inom området likväl som kännedom om hur man jobbar affärsmässigt även i större bolat samt skapar varaktiga och lönsamma relationer till kunder.

Strategiskt arbete

Yh-poäng: 35

Efter avslutad kurs ska du kunna planera, genomföra och leverera strategiskt arbete. Du ska på egen hand eller som en del i ett team kunna jobba strategiskt både strukturerat och kreativt. Du har också färdigheter i att utvinna behov och lokalisera problem samt i att kunna förmedla dina tankar i såväl tal, text och bild. Vidare kan du förstå, förmedla och förankra hur digital strategi bidrar till affärsnytta, ökad konkurrenskraft och förbättrade kundrelationer samt förstå hur den digitala strategin relaterar till andra strategiska dokument så som affärsstrategi, varumärkesstrategi och övergripande kommunikationsstrategi.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng eller motsvarande.

Motsvarande kan vara att du har läst på folkhögskola eller studerat i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2

Saknar du behörighet i Matematik B/2? Då kanske följande preparandkurs är något för dig:

Kontaktperson

Donec efficitur ultrices risus a tempor. Aenean ac sollicitudin erat.

Viktoria Bylund

Digital marknadsstrateg, Digital kommunikatör i sociala medier

Viktoria.Bylund@nackademin.se
073-682 34 76

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!