HemKommunikationsutbildningarDigital marknadsstrateg
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

Antagningens telefon är stängd v 29 och v 30.

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 1.5 år

Digital marknadsstrateg

Utbilda dig inom digital kommunikation.

24 aug 2020 – 7 jan 2022

Denna utbildning är nu stängd för ansökan till HT 20. Sista ansökningsdag var 4 maj.

Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

I takt med den digitala utvecklingen blir även vikten av den digitala kompetensen allt mer efterfrågad. Inom området krävs kompetens inom research och hur det förankras i de digitala processerna. Som digital marknadsstrateg behöver du kunna förstå kundresan, kunna se och förstå ett behov och därmed ha insikt i användarbeteenden för att kunna sätta en strategi som skapar affärsnytta både för varumärke och kund

Som digital marknadsstrateg kommer det att vara viktigt för dig att kunna avgöra vilka tekniska alternativ och trender som passar företagets verksamhet och därmed ger störst affärsnytta. Du kommer att bli en nyckelperson som utvecklar ditt företags eller dina kunders varumärke och implementerar strategier där slutkundens relation och interaktion med varumärket i digitala medier står i fokus.

Läs också:

Yrkesroller efter utbildningen

Trender, mönster och beteenden skiftar väldigt fort på internet och att ständigt implementera nya verklighetsanpassade digitala marknadsstrategier blir avgörande för varumärken i deras interaktion med kunderna. Behovet av en person som skapar, förstår och analyserar digitala kampanjer och aktiviteter ökar bland företag i samtliga branscher. Behovet av kompetens inom digital marknadsstrategi kommer att öka under de närmsta åren!

Efter utbildningen kan du välja att arbeta på ett företag, på en byrå eller som frilansande konsult med eget företag som till exempel:

 • Junior digital marknadsstrateg
 • Sökmotorkonsult
 • Digital Specialist
 • Digital planner
 • Projektledare inom digital marknadsföring

Egenskaper som är bra för att lyckas i rollen som digital marknadsstrateg:

 • Anpassningsbar – Den här branschen har en snabb takt och det gäller att kunna jobba agilt och hitta lösningar för specifika behov.
 • Nyfiken – Det är viktigt att du hela tiden vill förstå behovet och slutkunden och har koll på de senaste trenderna.
 • Våga ifrågasätta – Varför blir det här bäst? Vrid och vänd på det du arbetar med på ett ödmjukt sätt för att nå bästa resultat.
 • Viljestark – Viktigt för att du ska kunna driva ett projekt framåt och lyfta fram det du tror på.
 • Eget ansvar – Att hela tiden ha eget ansvar för sin personliga utveckling och hålla sig uppdaterad med vad som händer inom branschen. Det kommer ständigt nyheter och trender att hålla koll på.

Utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer din kompetens att vara central för ett varumärkes digitala närvaro. Du har en stor förståelse och ett intresse av samtliga digitala kanaler och hur de samspelar och påverkar ett företags marknadsföring och kommunikation.

I ditt arbete som digital marknadsstrateg kommer du att utveckla, ta fram och förankra digitala strategier. Du är den kreativa problemlösaren som både engagerat kan leda människor i arbete och även omsätta tankar till hur ett budskap eller ett behov förmedlas konkret via till exempel text, bild och tal eller via andra digitala verktyg som tillgodoser kundens behov.

Förutom att arbeta som digital marknadsstrateg möjliggör utbildningen yrkesbanor som digital specialist, webbstarteg och digital planner.

På Nackademin kommer du att arbeta nära den digitala branschen och det är viktigt att du som student tidigt börjar bygga ditt egna nätverk inom branschen.

I undervisningen på Nackademin varvar vi föreläsningar med teori och praktiskt arbete – allt för att du som student ska få de bästa förutsättningarna och kontakterna för ditt framtida yrkesliv.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier.

Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan till exempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom eller att arbeta med ditt team inom pågående projektarbeten.

Observera att delar av undervisningen sker på engelska. 

I utbildningen ingår bland annat:

 • Digital utveckling
 • Praktiskt arbete inom digitala verktyg och Google certifiering.
 • Beteendeanalys
 • Projektledning
 • Strategiskt arbete.

Digital utveckling

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs har du god insikt i hur digital teknik utvecklats, var utvecklingen är nu och hur utvecklingen kommer se ut de kommande åren. Du har god insikt i framförallt internet, mobil teknik och sociala medier samt kompetens för att fortsätta hålla dig uppdaterad inom digital utveckling.

Projektmetodik

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du lära dig om olika arbetsmetoder i ett projektarbete, och du får även kunskaper i hur man skapar en projektplan, projektrapporter och slutrapportering. Du lär dig även att planera digitala marknadsaktiviteter och att följa upp mål och aktiviteter.

Digitala tjänster

Yh-poäng: 45

Efter kursen har du god insikt i alla de stora digitala tjänsterna på marknaden samt erfarenhet av att använda dessa. Du har kännedom om hur användandet av dessa tjänster ser ut idag samt förmåga att bedöma olika digitala tjänsters relevans utifrån kund- och verksamhetsperspektiv. Vidare har du god kännedom om hur dessa tjänster kan användas inom verksamheter och kan utifrån denna kunskap arbeta in dessa i en digitalstrategi. Den röda tråd som följer genom kursen är ROI och vikten av och förståelsen kring att ständigt mäta gentemot uppsatta mål för att avgöra om det man gör är framgångsrikt eller ej.

I kursen får du kunskaper i bla:

 • SEO
 • SEM
 • Google Analytics
 • Google Ads

I denna kurs ingår även certifiering i Google!

Beteendeanalys

Yh-poäng: 45

Kursens syfte är att ge dig goda kunskaper att kommunicera ur ett kundserviceperspektiv och hur man huvudsakligen kommunicerar i digitala kanaler.

Du får kunskaper i att förstå hela affärsverksamheten och utifrån detta genom att kartlägga och analysera marknadskommunikationen i digitala medier, samt får kännedom i de olika metoder som används för att mäta och analysera riktig data och hur det kopplas samman till användarens beteende. Vi går även igenom metoder som används för researcharbete för att förstå användaren, mer avancerad trendbevakning, omvärldsanalys, konkurrensanalys och varumärkespositionering för att effektivt kunna skapa mätbara mål för olika kommunikationsaktiviteter som är kopplade till målgruppens användarbeteenden. Kartläggning och segmentering av målgrupper är centralt i kursen.

Strategiskt arbete

Yh-poäng: 45

Efter avslutad kurs ska du kunna planera, genomföra och leverera strategiskt arbete. Du ska på egen hand eller som en del i ett team kunna jobba strategiskt både strukturerat och kreativt. Du har också färdigheter i att utvinna behov och lokalisera problem samt i att kunna förmedla dina tankar i såväl tal, text och bild. Vidare kan du förstå, förmedla och förankra hur digital strategi bidrar till affärsnytta, ökad konkurrenskraft och förbättrade kundrelationer samt förstå hur den digitala strategin relaterar till andra strategiska dokument så som affärsstrategi, varumärkesstrategi och övergripande kommunikationsstrategi.

Kursen går även igenom grundläggande företagsekonomi med särskilt fokus på B2B-verksamheter kopplat till att arbeta med digital strategi gentemot kunder. Du får kunskap om hur man startar och driver egen småskalig konsultverksamhet inom området likväl som kännedom om hur man jobbar affärsmässigt även i större bolat samt skapar varaktiga och lönsamma relationer till kunder.

Examensarbete

Yh-poäng: 35

Kursen går ut på att ta fram en digital strategi till ett företag eller en organisation. Du ska under arbetet tillämpat kunskaper och färdigheter från utbildningen och genom detta påvisa kompetens för att jobba som digital strateg.

LIA-praktik

Yh-poäng: 100

LIA är en integrerad del av utbildningen och bygger på kunskaper som inhämtats i de skolförlagda delarna av utbildningen. Under LIA:an ska du arbeta aktivt på en arbetsplats under handledning. Efter avslutad kurs ska du utifrån en kravspecifikation eller övergripande strategi kunna skapa strategier för komplexa och effektiva digitala lösningar för ett företag eller organisation. Du ska ha god förmåga att hantera arbetsuppgifter inom utveckling av digitala strategier och fördjupade kunskaper om taktiska hjälpmedel, strategisk planering och implementation. Du ska även ha fått förståelse för de arbetsmetoder som används inom yrket så som t.ex. arbete efter kravspecifikation, deadlines, kundkontakt/kontakt med leverantörer, projektmetodik och rutiner samt ha en förståelse för andra branschaktörers roll i den gemensamma leveransen till kund och/eller förståelse för rollen som beställare gentemot olika leverantörer.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2

Saknar du behörighet i Matematik B/2? Då kanske följande preparandkurs är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Kontaktperson

Viktoria Bylund

Digital marknadsstrateg, Digital kommunikatör i sociala medier

Viktoria.Bylund@nackademin.se
073-682 34 76

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!