HemKommunikationsutbildningarDigital Marketing/Growth Manager
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 30 veckor Stockholm 2 år

Digital Marketing/Growth Manager ( fd.Digital marknadsstrateg)

Utbilda dig inom digital kommunikation.

Utbildningen har ingen garanterad start höstterminen 2021, besked om utbildningens start kommer den 21/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad. 

Sista ansökningssdag:
4/5
Sista kompletteringsdag:
14/6
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

I takt med den digitala utvecklingen blir vikten av att skapa och analysera digitala kampanjer, aktiviteter och kanaler allt viktigare för alla typer av företag och organisationer. Därför har en Digital Marketing/Growth Manager en nyckelroll inom marknadsföring, analys och strategi och är specialiserad på att förstå de digitala kanalerna, samordna dessa för både extern och intern kommunikation samt utforska möjligheter inom digitala affärer. Utbildningen ger dig kompetens för att självständigt arbeta som Digital marketing/growth manager i syfte att främja din egen fortsatta lärandeprocess och följa områdets utveckling i takt med att samhället digitaliseras.

En Digital Marketing/Growth Manager kräver även kunskaper inom det digitala landskapets utveckling och hur ett företag kan kommunicera och uppnå lönsamhet kring de medieinvesteringar som görs i exempelvis annonsering och utveckling. Man kommer även kunna skapa nytta genom att ha kunskaper om hur ett komplext medielandskap kan samordnas och vara till fördel för en organisation.

Läs också:

Yrkesroller efter utbildningen

En Digital marketing/growth manager har en central roll inom marknadskommunikation, analys- och strategi och är specialiserad på att förstå de digitala kanalerna och medierna. I takt med att den digitala utvecklingen går framåt, blir vikten av att skapa och analysera strategiska kampanjer, aktiviteter och kanaler allt viktigare för både PR-, Reklam- och mediebyråer, kommersiella företag och myndigheter.

Efter utbildningen kan du välja att arbeta på ett företag, på en byrå eller som frilansande konsult med eget företag som till exempel:

 • Digital affärsutvecklare
 • Digital koordinator
 • Digital Marketing/Growth manager
 • Digital Planner
 • Digital Specialist

Egenskaper som är bra för att lyckas i rollen som digital marknadsstrateg:

 • Anpassningsbar – Den här branschen har en snabb takt och det gäller att kunna jobba agilt och hitta lösningar för specifika behov.
 • Nyfiken – Det är viktigt att du hela tiden vill förstå behovet och slutkunden och har koll på de senaste trenderna.
 • Våga ifrågasätta – Varför blir det här bäst? Vrid och vänd på det du arbetar med på ett ödmjukt sätt för att nå bästa resultat.
 • Viljestark – Viktigt för att du ska kunna driva ett projekt framåt och lyfta fram det du tror på.
 • Eget ansvar – Att hela tiden ha eget ansvar för sin personliga utveckling och hålla sig uppdaterad med vad som händer inom branschen. Det kommer ständigt nyheter och trender att hålla koll på.

Utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer din kompetens att vara central för ett varumärkes digitala närvaro. Du har en stor förståelse och ett intresse av samtliga digitala kanaler och hur de samspelar och påverkar ett företags varumärke, dess marknadsföring, kommunikation och digitala utveckling.

I ditt arbete som Digital Martketing/Growth Manager arbetar du med marknadsföringen, men även produktutvecklingen. Du arbetar fokuserat på hur du kan öka kundbasen och dess användande. Att arbeta med tillväxtmarknadsföring innebär att du utifrån att testa och designa olika upplägg för att sedan analysera för att dra slutsatser om hur du på bästa sätt kan optimera och förbättra resultaten för ett uppsatt mål.

Du kommer även kunna arbeta med att utveckla, ta fram och förankra digitala marknadsstrategier. Det innebär att du i rollen är den kreativa problemlösaren som både engagerat kan leda människor i arbete och även omsätta tankar till hur ett budskap eller ett behov förmedlas konkret via till exempel text, bild och tal eller via andra digitala verktyg som tillgodoser kundens behov.

Förutom att arbeta som digital marketing growth manager möjliggör utbildningen yrkesbanor som:
SEO/SEM specialist
Digital planner
Digital koordinator
Digital affärsutvecklare

På Nackademin kommer du att arbeta nära den digitala branschen och det är viktigt att du som student tidigt börjar bygga ditt egna nätverk inom branschen.

I undervisningen på Nackademin varvar vi föreläsningar med teori och praktiskt arbete – allt för att du som student ska få de bästa förutsättningarna och kontakterna för ditt framtida yrkesliv.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier.

Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan till exempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom eller att arbeta med ditt team inom pågående projektarbeten.

Observera att delar av undervisningen sker på engelska. 

I utbildningen ingår bland annat:

 • Hur ser vår digitala utveckling och transformation ut
 • Praktiskt arbete inom digitala verktyg och Google certifiering.
 • Beteendeanalys kopplat till marknadsföring och analys
 • Projektledning
 • Strategiskt arbete

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du ha förståelse för hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge den studerande förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov, samt förstå innebörden och fått träna på genomförandet av en säljprocess samt ha en förståelse för att säljbarhet sker i direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

Digital utveckling

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs har du god insikt i hur digital teknik utvecklats, var utvecklingen är nu och hur utvecklingen kommer se ut de kommande åren. Du har god insikt i framförallt internet, mobil teknik och sociala medier samt kompetens för att fortsätta hålla dig uppdaterad inom digital utveckling.

Projektmetodik

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du lära dig om olika arbetsmetoder i ett projektarbete, och du får även kunskaper i hur man skapar en projektplan, projektrapporter och slutrapportering. Du lär dig även att planera digitala marknadsaktiviteter och att följa upp mål och aktiviteter.

Digitala tjänster

Yh-poäng: 50

Efter kursen har du god insikt i alla de stora digitala tjänsterna på marknaden samt erfarenhet av att använda dessa. Du har kännedom om hur användandet av dessa tjänster ser ut idag samt förmåga att bedöma olika digitala tjänsters relevans utifrån kund- och verksamhetsperspektiv. Vidare har du god kännedom om hur dessa tjänster kan användas inom verksamheter och kan utifrån denna kunskap arbeta in dessa i en digitalstrategi. Den röda tråd som följer genom kursen är ROI och vikten av och förståelsen kring att ständigt mäta gentemot uppsatta mål för att avgöra om det man gör är framgångsrikt eller ej.

I kursen får du kunskaper i bla:

 • SEO
 • SEM
 • Google Analytics
 • Google Ads

I denna kurs ingår även certifiering i Google!

Beteendeanalys

Yh-poäng: 45

Kursens syfte är att ge dig goda kunskaper att kommunicera ur ett kundserviceperspektiv och hur man huvudsakligen kommunicerar i digitala kanaler.

Du får kunskaper i att förstå hela affärsverksamheten och utifrån detta genom att kartlägga och analysera marknadskommunikationen i digitala medier, samt får kännedom i de olika metoder som används för att mäta och analysera riktig data och hur det kopplas samman till användarens beteende. Vi går även igenom metoder som används för researcharbete för att förstå användaren, mer avancerad trendbevakning, omvärldsanalys, konkurrensanalys och varumärkespositionering för att effektivt kunna skapa mätbara mål för olika kommunikationsaktiviteter som är kopplade till målgruppens användarbeteenden. Kartläggning och segmentering av målgrupper är centralt i kursen.

Strategiskt arbete

Yh-poäng: 60

Efter avslutad kurs ska du kunna planera, genomföra och leverera strategiskt arbete. Du ska på egen hand eller som en del i ett team kunna jobba strategiskt både strukturerat och kreativt. Du har också färdigheter i att utvinna behov och lokalisera problem samt i att kunna förmedla dina tankar i såväl tal, text och bild. Vidare kan du förstå, förmedla och förankra hur digital strategi bidrar till affärsnytta, ökad konkurrenskraft och förbättrade kundrelationer samt förstå hur den digitala strategin relaterar till andra strategiska dokument så som affärsstrategi, varumärkesstrategi och övergripande kommunikationsstrategi.

Kursen går även igenom grundläggande företagsekonomi med särskilt fokus på B2B-verksamheter kopplat till att arbeta med digital strategi gentemot kunder. Du får kunskap om hur man startar och driver egen småskalig konsultverksamhet inom området likväl som kännedom om hur man jobbar affärsmässigt även i större bolat samt skapar varaktiga och lönsamma relationer till kunder.

Examensarbete

Yh-poäng: 50

Kursen går ut på att ta fram en digital strategi till ett företag eller en organisation. Du ska under arbetet tillämpat kunskaper och färdigheter från utbildningen och genom detta påvisa kompetens för att jobba som digital strateg.

LIA-praktik 1

Yh-poäng: 50

Att genom praktiskt arbete med digitala tjänster på ett företag/organisation, ska få kunskaper om arbetsmetoder för det operativa arbetet i hur digitala tjänster planeras, utförs och följs upp. Gå från teoretiska kunskaper om hur det digitala ekosystemet fungerar till att praktiskt arbeta med att kommunicera, producera och arbeta i de ledande metoderna för onlinemarknadsföring. Målet är att de studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper inom det digitala landskapet och tjänsterna samt få vara delaktig i hur digitaliseringens effekter påverkar individer, företag och branschen. Exempel på arbetsuppgifter under LIA 1-perioden är: Via webbanalys få in data och även analysera den, utföra en enkel analys av företagets/kundens digitala närvaro och hur den kan utvecklas utifrån digitaliseringen. Kunna tillämpa en strategisk plan för ett företags/kunds sökordsoptimering med syfte att skapa ROI. Arbeta med förbättringsåtgärder och effektivisera kommunikations- och marknadsarbetet med hjälp av digitala verktyg.

LIA-praktik 2

Yh-poäng: 100

Syftet är att de studerande, genom praktiskt arbete, ska få kvalificerade kunskaper i hur en digital marknadsstrategi tas fram, i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget. Målet är att de ska omsätta och utveckla sina kunskaper inom digital marknadsstrategi på en arbetsplats i en skarp miljö och få vara delaktig i en leverans av utifrån en brief. Exempel på arbetsuppgifter under LIA 2-perioden: Skapa strategier för komplexa och effektiva digitala lösningar utifrån en kravspecifikation och tillämpa taktiska metoder, planera, genomföra och utvärdera projekt med syfte att leverera utifrån en brief. Integrera skapade digitala strategier i ett företags operativa processer.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2

Saknar du behörighet i Matematik B/2? Då kanske följande preparandkurs är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Kontaktperson

Viktoria Bylund

Digital marknadsstrateg, Digital kommunikatör i sociala medier

Viktoria.Bylund@nackademin.se
073-682 34 76

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär