HemKommunikationsutbildningarDigital Marketing/Growth Manager Distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 30 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Digital Marketing/Growth Manager Distans

Den här utbildningen kommer inte att starta hösten 2024. Vi vill i stället tipsa dig om följande utbildningar:

Social Media Manager (Distans)

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Vill du arbeta med att planera, implementera och övervaka digitala marknadsföringsstrategier med fokus på att öka tillväxten och framgången för ett företag eller en organisation? Då är Digital Marketing/Growth Manager på distans något för dig!

En Digital Marketing/Growth Manager behöver vara uppdaterad med de senaste trenderna inom digital marknadsföring och teknik samt ha analytiska färdigheter för att utvärdera och optimera kampanjer. Ditt huvudsakliga mål är att öka företagets synlighet online, locka nya kunder eller användare, behålla befintliga kunder och maximera lönsamheten.

Utbildningen

I undervisningen på Nackademin varvar vi föreläsningar med teori och praktiskt arbete – allt för att du som student ska få de bästa förutsättningarna och kontakterna för ditt framtida yrkesliv.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan till exempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom eller att arbeta med ditt team inom pågående projektarbeten. Observera att delar av undervisningen sker på engelska.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Efterfrågan på Digital Marketing/Growth Managers förväntas fortsätta vara hög, särskilt i en alltmer digitaliserad värld där företag och organisationer strävar efter att utnyttja de möjligheter som den digitala närvaron erbjuder. I ditt arbete som Digital Marketing/Growth Manager arbetar du med marknadsföringen, men även produktutvecklingen. Du arbetar fokuserat på hur du kan öka kundbasen och dess användande. Förutom att arbeta som Digital Marketing/Growth Manager möjliggör utbildningen yrkesbanor som:

 • SEO/SEM specialist
 • Digital planner
 • Digital koordinator
 • Marketing Growth Manager
 • Digital Marketing Specialist

Liknande utbildningar

Social Media Manager - Distans

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Efter kursen ska du ha förståelse för hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge den studerande förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov, samt förstå innebörden och fått träna på genomförandet av en säljprocess samt ha en förståelse för att säljbarhet sker i direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

Beteendeanalys

Yh-poäng: 45

Kursens syfte är att ge dig goda kunskaper att kommunicera ur ett kundserviceperspektiv och hur man huvudsakligen kommunicerar i digitala kanaler.

Du får kunskaper i att förstå hela affärsverksamheten och utifrån detta genom att kartlägga och analysera marknadskommunikationen i digitala medier, samt får kännedom i de olika metoder som används för att mäta och analysera riktig data och hur det kopplas samman till användarens beteende. Vi går även igenom metoder som används för researcharbete för att förstå användaren, mer avancerad trendbevakning, omvärldsanalys, konkurrensanalys och varumärkespositionering för att effektivt kunna skapa mätbara mål för olika kommunikationsaktiviteter som är kopplade till målgruppens användarbeteenden. Kartläggning och segmentering av målgrupper är centralt i kursen.

Datadrivet arbete

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är du ska lära dig behandla analysarbete för konverteringsoptimering. Behandla statistiska begrepp och mätmetodiker inom arbete med mätning, analys, bearbetning och visualisering av data.

Målet med kursen är att du ska utveckla färdigheter i de verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva testnings- och optimeringsarbete.

Digital utveckling

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs har du god insikt i hur digital teknik utvecklats, var utvecklingen är nu och hur utvecklingen kommer se ut de kommande åren. Du har god insikt i framförallt internet, mobil teknik och sociala medier samt kompetens för att fortsätta hålla dig uppdaterad inom digital utveckling.

Digitala tjänster och verktyg

Yh-poäng: 30

Syftet är att du ska få kunskaper i ledande digitala tjänster/verktyg, hur det digitala ekosystemet fungerar samt lära sig att kommunicera, producera och arbeta i de ledande metoderna för onlinemarknadsföring.

Målet är att du ska förstå hur olika digitala metoder kan användas, integreras och vara en del av den digitala strategin för att skapa affärs- och kundnytta.

Examensarbete

Yh-poäng: 40

Kursen går ut på att ta fram en digital strategi till ett företag eller en organisation. Du ska under arbetet tillämpat kunskaper och färdigheter från utbildningen och genom detta påvisa kompetens för att jobba som digital strateg.

LIA-praktik 1

Yh-poäng: 60

Att genom praktiskt arbete med digitala tjänster på ett företag/organisation, ska få kunskaper om arbetsmetoder för det operativa arbetet i hur digitala tjänster planeras, utförs och följs upp. Gå från teoretiska kunskaper om hur det digitala ekosystemet fungerar till att praktiskt arbeta med att kommunicera, producera och arbeta i de ledande metoderna för onlinemarknadsföring. Målet är att de studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper inom det digitala landskapet och tjänsterna samt få vara delaktig i hur digitaliseringens effekter påverkar individer, företag och branschen. Exempel på arbetsuppgifter under LIA 1-perioden är: Via webbanalys få in data och även analysera den, utföra en enkel analys av företagets/kundens digitala närvaro och hur den kan utvecklas utifrån digitaliseringen. Kunna tillämpa en strategisk plan för ett företags/kunds sökordsoptimering med syfte att skapa ROI. Arbeta med förbättringsåtgärder och effektivisera kommunikations- och marknadsarbetet med hjälp av digitala verktyg.

LIA-praktik 2

Yh-poäng: 100

Syftet är att de studerande, genom praktiskt arbete, ska få kvalificerade kunskaper i hur en digital marknadsstrategi tas fram, i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget. Målet är att de ska omsätta och utveckla sina kunskaper inom digital marknadsstrategi på en arbetsplats i en skarp miljö och få vara delaktig i en leverans av utifrån en brief. Exempel på arbetsuppgifter under LIA 2-perioden: Skapa strategier för komplexa och effektiva digitala lösningar utifrån en kravspecifikation och tillämpa taktiska metoder, planera, genomföra och utvärdera projekt med syfte att leverera utifrån en brief. Integrera skapade digitala strategier i ett företags operativa processer.

Projektledning

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du lära dig om olika arbetsmetoder i ett projektarbete, och du får även kunskaper i hur man skapar en projektplan, projektrapporter och slutrapportering. Du lär dig även att planera digitala marknadsaktiviteter och att följa upp mål och aktiviteter.

Strategiskt arbete

Yh-poäng: 60

Efter avslutad kurs ska du kunna planera, genomföra och leverera strategiskt arbete. Du ska på egen hand eller som en del i ett team kunna jobba strategiskt både strukturerat och kreativt. Du har också färdigheter i att utvinna behov och lokalisera problem samt i att kunna förmedla dina tankar i såväl tal, text och bild. Vidare kan du förstå, förmedla och förankra hur digital strategi bidrar till affärsnytta, ökad konkurrenskraft och förbättrade kundrelationer samt förstå hur den digitala strategin relaterar till andra strategiska dokument så som affärsstrategi, varumärkesstrategi och övergripande kommunikationsstrategi.

Kursen går även igenom grundläggande företagsekonomi med särskilt fokus på B2B-verksamheter kopplat till att arbeta med digital strategi gentemot kunder. Du får kunskap om hur man startar och driver egen småskalig konsultverksamhet inom området likväl som kännedom om hur man jobbar affärsmässigt även i större bolat samt skapar varaktiga och lönsamma relationer till kunder.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 30 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär