HemKommunikationsutbildningarDigital kommunikatör i sociala medier – distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Distans 1.5 år

Digital kommunikatör i sociala medier – distans

Utbilda dig till digital kommunikatör inom sociala medier på distans!

24 aug 2020 – 7 jan 2022

Denna utbildning är nu stängd för ansökan till HT 20. Sista ansökningsdag var 4 maj.

Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
310
Plats:
Distans

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Idag är sociala medier en av företagens viktigaste kommunikationskanaler. De är ständigt närvarande, oftast bara ett tryck bort med mobilen. Det sätter krav på hur kanalerna används och är utformade vilket idag är avgörande för bilden företagen förmedlar. Information och budskap sprids snabbt, vilket öppnar för stora möjligheter om mediet används på rätt vis.

Som digital kommunikatör inom sociala medier förmedlar du ett tydligt syfte för ett företags kommunikation utåt, det kan till exempel handla om att öka antalet sålda produkter, skapa varumärkeskännedom eller attrahera nya medarbetare. Som digital kommunikatör kan du arbeta fokuserat mot antingen ”organiskt” innehåll eller ”paid”.

Med organiskt innehåll menas med att du som digital kommunikatör med kunskap och verktyg skapar och bygger en story som berör. Du sätter upp en tydlig strategi utifrån syfte, tilltänkt målgrupp och budskap.

Att jobba med ”paid” innebär att du ansvarar för att sköta ett företags annonsering i sociala medier, du hanterar budget och arbetar hela tiden för att optimera annonserna mot uppsatta mål. Det innebär även mycket analys och att tolka data för att dra slutsatser inför nästa steg.

Den här utbildningen finns även som platsbunden utbildning. Läs mer om den här.

Läs också: Jag höjer volymen – en kampanj som tidigare studenter tagit fram under sin utbildning.

Yrkesroller efter utbildningen

I takt med den digitala utvecklingen ökar också användningen av sociala medier markant. Facebook har idag 1,3 miljarder användare, vi twittrar fler än 400 miljoner tweets per dag och chefer från de 500 största företagen i världen finns på Linkedin. Sociala medier har blivit en viktig marknadsföringskanal vilket ökar behovet av kompetens i hur kommunikationen inom sociala medier ska utformas. En kommunikatör inom sociala medier har många vägar att välja mellan!

 

Yrkesroller som utbildningen leder till

 • Digital kommunikatör inom sociala medier
 • Social media-ansvarig/Social Media Manager
 • Community Manager
 • Social marketing manager/Paid Social Specialist

Viktiga egenskaper för att lyckas i rollen

 • Inlyssnande – Vad säger målgruppen? Genom att vara lyhörd för detta kommer du att få ovärderliga insikter.
 • Analyserande – Reflektera över genomfört arbete. Vad har fungerat bra? Vad gav det för resultat?
 • Medvetenhet – Vad får du inspiration ifrån?
 • God argumentationsförmåga – För att kunna motivera dina val av tillexempel digitala kanaler och ha kunskap kring vad respektive kanal är bra för.
 • Eget driv – Hur ser du på dina egna digitala kanaler och vad använder du dom till?

Utbildningen

Den här utbildningen är på distans. Under utbildningen är det 9 stycken obligatoriska träffar som sker digitalt. Antal timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar är 8 timmar per vecka.

Under utbildningen ges du grunderna till att komma ut och arbeta på olika kommunikationsenheter eller på avdelningar för marknadskommunikation på mediehus, företag eller inom organisationer med marknads- och kommunikationsfrågor.

Fokus kommer också att ligga på hur du med kommunikation och analys kan utveckla ett företags närvaro i sociala medier. Utbildningen kommer att ge dig både tekniska kunskaper så som att arbeta direkt i annonseringsverktygen, följa upp och analysera data och mäta detta mot uppsatta KPI:er. Utbildningen ger dig även möjlighet att kreativt tolka affärsnytta och strategier inom kommunikation och marknadsföring.

Observera att delar av kurslitteraturen kan komma att vara på engelska

I utbildningen ingår bland annat:

 • Omvärldsbevakning och analys av sociala plattformar
 • Nätkultur och logik i sociala medier
 • Tonalitet och kriskommunikation i sociala medier
 • Värdeskapande och varumärkesbyggande kommunkation i sociala medier

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ger kursen dig förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt egna framtida kompetensutvecklingsbehov. Du får även färdigheter i hur digitala plattformar kan skapa affärsnytta.

Projektledning

Yh-poäng: 20

Du kommer under kursen driva ett eget projekt för ett företag/kund där du agerar projektledare eller projektmedlem. I kursen får du arbeta efter både agila (tekniska projekt) och andra projektmetoder. För att driva framgångsrika projekt inom sociala medier krävs god förståelse för hur man planerar och genomför en workshop, som tillhör researchfasen i projektet.

Sociala mediers roll i marknadsföring

Yh-poäng: 20

Kursen går igenom hur användandet av sociala medier historiskt har sett ut från 1980 fram till idag. Du får förståelse för det digitala paradigmskiftet som skett de senaste åren och kommunikationens roll hos ett företag med hänsyn till dagens krav på digital närvaro.

Content marketing

Yh-poäng: 15

Du lär dig skapa ett strategiskt tillvägagångssätt i att ta fram relevant innehåll fortlöpande, regelbundet och konsekvent, med målet att attrahera och behålla en publik från en väldefinierad målgrupp, i syfte att vinna deras förtroende – även reklam och säljbudskap. Kursen ger dig kunskaper i att förstå vilken typ av effekt grafiska bilder har i sin kommunikation samt kunna kravställa bildleveranser.

Community management

Yh-poäng: 10

Du kommer efter kursen att ha kunskaper i hur ett varumärkes relationer styrs i digitala kanaler utifrån ett varumärkes uppsatta mål.

Annonsering och uppföljning i sociala medier

Yh-poäng: 45

Kursens mål är att du ska få kunskaper i marknadsföring via digitala medier vilket omfattar banners, annonsering i sociala medier, influencer-marketing och SEM. Du ska självständigt kunna rapportera och analysera digital närvaro för valt eller givet företag. Du kommer även lära dig om och förstå vad API är och hur de kan användas i arbetet, samt kunna göra enklare dashboards.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Under LIA (praktik) kommer du omsätta och utveckla dina kunskaper inom digital kommunikation på en arbetsplats i en skarp miljö. Kursen innefattar även att leverera utifrån en kravställning.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Målet med examensarbetet är att du får god insikt i att analysera och utveckla ett företags närvaro i sociala medier. Du kommer utvärdera, analysera och ta fram en enkel strategi utifrån valt projektområde för att ha operativt arbete med framtagande och genomförande av en närvaro i sociala medier. Efter kursen kommer du ha insikt i planering, analysarbete, implementering, operativ verksamhet och uppföljning av arbete i sociala medier.

Praktisk digital kommunikation

Yh-poäng: 50

Efter kursen kan du använda digitala verktyg, som e-postmarknadsföring, trello och mailchimp. Du förväntas förstå hur man arbetar tekniskt med de olika verktygen. Delar av kursen genomförs i samråd med ett valt eller tilldelat företag

LIA 2

Yh-poäng: 60

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba kvalificerat med sociala medier ur ett marknad- och/eller kommunikationsperspektiv samt ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Matematik B/2
 • Engelska B/6

Saknar du behörighet i Matematik B/2? Då kanske följande  preparandkurs är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Peter Larsdotter

Digital kommunikatör i sociala medier – distans

peter.larsdotter@nackademin.se
073-633 47 29

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär