HemKommunikationsutbildningarDigital kommunikatör i sociala medier – distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Distans 1.5 år

Digital kommunikatör i sociala medier – distans

Utbilda dig till digital kommunikatör inom sociala medier på distans!

24 aug 2020 – 7 jan 2022

Denna utbildning är nu stängd för ansökan till HT 20. Sista ansökningsdag var 4 maj.

Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
310
Plats:
Distans

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Idag är sociala medier en av företagens viktigaste kommunikationskanaler. De är ständigt närvarande, oftast bara ett tryck bort med mobilen. Det sätter krav på hur kanalerna används och är utformade vilket idag är avgörande för bilden företagen förmedlar. Information och budskap sprids snabbt, vilket öppnar för stora möjligheter om mediet används på rätt vis.

Som digital kommunikatör inom sociala medier förmedlar du ett tydligt syfte för ett företags kommunikation utåt, det kan till exempel handla om att öka antalet sålda produkter, skapa varumärkeskännedom eller attrahera nya medarbetare. Som digital kommunikatör kan du arbeta fokuserat mot antingen ”organiskt” innehåll eller ”paid”.

Med organiskt innehåll menas med att du som digital kommunikatör med kunskap och verktyg skapar och bygger en story som berör. Du sätter upp en tydlig strategi utifrån syfte, tilltänkt målgrupp och budskap.

Att jobba med ”paid” innebär att du ansvarar för att sköta ett företags annonsering i sociala medier, du hanterar budget och arbetar hela tiden för att optimera annonserna mot uppsatta mål. Det innebär även mycket analys och att tolka data för att dra slutsatser inför nästa steg.

Den här utbildningen finns även som platsbunden utbildning. Läs mer om den här.

Läs också: Jag höjer volymen – en kampanj som tidigare studenter tagit fram under sin utbildning.

Yrkesroller efter utbildningen

I takt med den digitala utvecklingen ökar också användningen av sociala medier markant. Facebook har idag 1,3 miljarder användare, vi twittrar fler än 400 miljoner tweets per dag och chefer från de 500 största företagen i världen finns på Linkedin. Sociala medier har blivit en viktig marknadsföringskanal vilket ökar behovet av kompetens i hur kommunikationen inom sociala medier ska utformas. En kommunikatör inom sociala medier har många vägar att välja mellan!

 

Yrkesroller som utbildningen leder till

 • Digital kommunikatör inom sociala medier
 • Social media-ansvarig/Social Media Manager
 • Community Manager
 • Social marketing manager/Paid Social Specialist

Viktiga egenskaper för att lyckas i rollen

 • Inlyssnande – Vad säger målgruppen? Genom att vara lyhörd för detta kommer du att få ovärderliga insikter.
 • Analyserande – Reflektera över genomfört arbete. Vad har fungerat bra? Vad gav det för resultat?
 • Medvetenhet – Vad får du inspiration ifrån?
 • God argumentationsförmåga – För att kunna motivera dina val av tillexempel digitala kanaler och ha kunskap kring vad respektive kanal är bra för.
 • Eget driv – Hur ser du på dina egna digitala kanaler och vad använder du dom till?

Utbildningen

Den här utbildningen är på distans. Under utbildningen är det 9 stycken obligatoriska träffar som sker digitalt. Antal timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar är 8 timmar per vecka.

Under utbildningen ges du grunderna till att komma ut och arbeta på olika kommunikationsenheter eller på avdelningar för marknadskommunikation på mediehus, företag eller inom organisationer med marknads- och kommunikationsfrågor.

Fokus kommer också att ligga på hur du med kommunikation och analys kan utveckla ett företags närvaro i sociala medier. Utbildningen kommer att ge dig både tekniska kunskaper så som att arbeta direkt i annonseringsverktygen, följa upp och analysera data och mäta detta mot uppsatta KPI:er. Utbildningen ger dig även möjlighet att kreativt tolka affärsnytta och strategier inom kommunikation och marknadsföring.

Observera att delar av kurslitteraturen kan komma att vara på engelska

I utbildningen ingår bland annat:

 • Omvärldsbevakning och analys av sociala plattformar
 • Nätkultur och logik i sociala medier
 • Tonalitet och kriskommunikation i sociala medier
 • Värdeskapande och varumärkesbyggande kommunkation i sociala medier

Affärs- och organisationskunskap

Yh-poäng: 15

.Efter kursen har du kunskap om organisationsstruktur och affärskunskap med betoning på marknad- & kommunikationsavdelningar samt färdigheter i att driva förändringsprocesser och implementera policys med koppling till sociala medier.

Analys och rapport

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du kunna genomföra analyser av aktivitet och löpande arbete på webben och i sociala medier, kunna rapportera resultatet på ett professionellt sätt samt förstår hur man lägger upp en bra och övertygande presentation.

Annonsering och konvertering

Yh-poäng: 25

I denna kurs får du praktiska kunskaper i hur annonsering sker på digitala medier som Facebook, Youtube och LinkedIn. Detta kan vara bland annat genom banners, annonsering i sociala medier, influencer-marketing och SEM. Du får också lära dig hur företag kan mäta resultat av köpta annonser. I kursen lär du dig även optimering av annonsering med hänsyn till målgrupp, budget och målsättning.

Användbarhet och grafisk kommunikation

Yh-poäng: 20

Efter kursen har du grundläggande förståelse för arbete med användbarhet och grafisk kommunikation. Du vet hur man förhåller sig till detta i ett projekt eller i löpande arbete. Kursen innefattar även digital bildbehandling samt hur man kan kommunicera med text, bild, film och ljud för att förstärka ett budskap i digitala medier.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Under den här kursen genomför du ett projekt som ledningsgruppen tagit fram. Kursens syfteär att du i projektform ska utveckla din förmåga att planera och strukturera ditt arbete i samverkan med ett företag/en beställare enligt en redovisad projektplan.

Introduktion till sociala medier

Yh-poäng: 10

Du kommer att ha kunskap och färdighet i att hantera och agera i de största sociala medierplattformarna såsom Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat och Youtube. Kunskap om hur plattformarna ska hanteras krävs då de är de viktigaste verktygen en marknadskommunikatör inom sociala medier har.

Krishantering i sociala medier

Yh-poäng: 10

Efter kursen ska du ha kunskap om kriskommunikation och krisarbete generellt samt färdigheter i hur man kan arbeta förebyggande och med krishantering/kriskommunikation med sociala medier som verktyg.

LIA 1

Yh-poäng: 40

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba med sociala medier och de olika modeller och verktyg som används inom området. Du förstår yrkesrollen och vilka utmaningar som finns i denna.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba kvalificerat med sociala medier ur ett marknad- och/eller kommunikationsperspektiv samt ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats.

Praktisk digital kommunikation

Yh-poäng: 60

I denna kurs får du den fördjupade kunskap som krävs för att kunna arbeta och kommunicera med sociala medier integrerat med ett företags kommunikationsplan. Du lär dig använda digitala kommunikationsverktyg som e- postmarknadsföring, Trello och Mailchimp. Under kursen får du möjlighet att arbeta med ett valt eller tilldelat företag.

Projektledning

Yh-poäng: 10

Efter kursen ska du kunna driva projekt kopplat till sociala medier på ett strukturerat sätt samt även kunna strukturera ditt eget arbete.

Sociala mediers roll för digital närvaro

Yh-poäng: 15

Efter kursen har du kunskap om vilken roll sociala medier spelar inom en verksamhet samt tillsammans med andra digitala aktiviteter såsom webbplats, SEO, kampanjer och annonsering i print/TV/radio. Kursen kommer att ge dig kunskaper i hur användandet av sociala medier historiskt har sett ut från 1980 fram tills nu.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Matematik B/2
 • Engelska B/6

Saknar du behörighet i Matematik B/2? Då kanske följande  preparandkurs är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Peter Larsdotter

Digital kommunikatör i sociala medier – distans

peter.larsdotter@nackademin.se
073-633 47 29

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!