HemKommunikationsutbildningarDigital kommunikatör i sociala medier
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 1.5 år

Digital kommunikatör i sociala medier

Utbilda dig inom kommunikation med fokus på sociala medier

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen har garanterad start hösten 2020 och ansökan öppnar den 8 januari 2020.

Idag är sociala medier en av företagens viktigaste kommunikationskanaler. De är ständigt närvarande, oftast bara ett tryck bort med mobilen. Det sätter krav på hur kanalerna används och är utformade vilket idag är avgörande för bilden företagen förmedlar. Information och budskap sprids snabbt, vilket öppnar för stora möjligheter om mediet används på rätt vis.

Som Kommunikatör inom sociala medier kommer du att använda och utveckla din kreativa sida genom att arbeta strategiskt med text, bild, ljud och film i sociala medier. Allt fler företag har förstått effekten av att kommunicera genom sociala medier. Mediabruset blir allt mer påtagligt och vikten av direktkommunikation med mottagaren har blivit livsavgörande för många företag. Sociala medier är redan idag en stor marknadsföringskanal, vilket ökar kraven på kunskaper i hur kommunikationen inom sociala media ska utformas.

Den här utbildningen finns även som distansutbildning. Läs mer om den utbildningen här. 

Läs också:
Jag höjer volymen – en kampanj som tidigare studenter tagit fram under sin utbildning.

Yrkesroller efter utbildningen

I takt med den digitala utvecklingen ökar också användningen av sociala medier markant.Facebook har idag 1,3 miljarder användare, vi twittrar fler än 400 miljoner tweets per dag och chefer från de 500 största företagen i världen finns på Linkedin. Sociala medier har blivit en viktig marknadsföringskanal vilket ökar behovet av kompetens i hur kommunikationen inom sociala medier ska utformas. En kommunikatör inom Sociala Medier har många vägar att välja mellan!

Yrkesroller som utbildningen leder till

 • Digital kommunikatör inom sociala medier
 • Social media-ansvarig/Social Media Manager
 • Community Manager
 • Social marketing manager/Paid Social Specialist

Viktiga egenskaper för att lyckas i rollen

 • Inlyssnande – Vad säger målgruppen? Genom att vara lyhörd för detta kommer du att få ovärderliga insikter.
 • Analyserande – Reflektera över genomfört arbete. Vad har fungerat bra? Vad gav det för resultat?
 • Medvetenhet – Vad får du inspiration ifrån?
 • God argumentationsförmåga – För att kunna motivera dina val av tillexempel digitala kanaler och ha kunskap kring vad respektive kanal är bra för.
 • Eget driv – Hur ser du på dina egna digitala kanaler och vad använder du dom till?

Utbildningen

Under utbildningen ges du de grunder och den verktygslåda du behöver för att bli en slipad kommunikatör bland Twitterkonton, Facebooksidor, Linkedin och bloggar. Fokus kommer också att ligga på hur du med kommunikation och analys kan utveckla ett företags närvaro i sociala medier. Fokus ligger även på hur du blir en viktig spelare i framtagandet av kommunikationsplaner och marknadsföringsstrategier där sociala medier har en självklar plats.

Du lär dig behärska de verktyg och applikationer som krävs för att kommunicera både värdeskapande och varumärkesbyggande genom sociala medier. Du får en nödvändig grund för att kunna bemöta kritik på nätet, bedöma vilka kanaler som ger mest effekt, arbeta långsiktigt och strategiskt.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Observera att delar av undervisningen sker på engelska. 

I utbildningen ingår bland annat:

 • Genomgång av det digitala landskapet
 • Hur de sociala medierna fungerar och deras styrkor samt utmaningar
 • Kommunikation genom text, bild, rörlig bild och ljud
 • Projektarbeten och rapportering
 • Krishantering i sociala medier
 • Grundläggande företagsekonomi och affärskunskap
 • Marknadsföring och annonsering i sociala medier

Affärs- och organisationskunskap för marknadskommunikatörer

Yh-poäng: 15

Efter kursen har du kunskap om organisationsstruktur och affärskunskap med betoning på marknad- & kommunikationsavdelningar samt färdigheter i att driva förändringsprocesser och implementera policys med koppling till sociala medier.

Analys och rapport

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du kunna genomföra analyser av aktivitet och löpande arbete på webben och i sociala medier, kunna rapportera resultatet på ett professionellt sätt samt förstår hur man lägger upp en bra och övertygande presentation.

Annonsering och konvertering

Yh-poäng: 25

I denna kurs får du praktiska kunskaper i hur annonsering sker på digitala medier som Facebook, Youtube och LinkedIn. Detta kan vara bland annat genom banners, annonsering i sociala medier, influencer-marketing och SEM. Du får också lära dig hur företag kan mäta resultat av köpta annonser. I kursen lär du dig även optimering av annonsering med hänsyn till målgrupp, budget och målsättning.

Användbarhet och grafisk kommunikation

Yh-poäng: 20

Efter kursen har du grundläggande förståelse för arbete med användbarhet och grafisk kommunikation. Du vet hur man förhåller sig till detta i ett projekt eller i löpande arbete. Kursen innefattar även digital bildbehandling samt hur man kan kommunicera med text, bild, film och ljud för att förstärka ett budskap i digitala medier.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Under den här kursen genomför du ett projekt som ledningsgruppen tagit fram. Kursens syfteär att du i projektform ska utveckla din förmåga att planera och strukturera ditt arbete i samverkan med ett företag/en beställare enligt en redovisad projektplan.

Introduktion till sociala medier

Yh-poäng: 10

Du kommer att ha kunskap och färdighet i att hantera och agera i de största sociala medierplattformarna såsom Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat och Youtube. Kunskap om hur plattformarna ska hanteras krävs då de är de viktigaste verktygen en marknadskommunikatör inom sociala medier har.

Krishantering i sociala medier

Yh-poäng: 15

Efter kursen ska du ha kunskap om kriskommunikation och krisarbete generellt samt färdigheter i hur man kan arbeta förebyggande och med krishantering/kriskommunikation med sociala medier som verktyg.

LIA 1

Yh-poäng: 40

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba med sociala medier och de olika modeller och verktyg som används inom området. Du förstår yrkesrollen och vilka utmaningar som finns i denna.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba kvalificerat med sociala medier ur ett marknad- och/eller kommunikationsperspektiv samt ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats.

Praktisk digital kommunikation

Yh-poäng: 60

I denna kurs får du den fördjupade kunskap som krävs för att kunna arbeta och kommunicera med sociala medier integrerat med ett företags kommunikationsplan. Du lär dig använda digitala kommunikationsverktyg som e- postmarknadsföring, Trello och Mailchimp. Under kursen får du möjlighet att arbeta med ett valt eller tilldelat företag.

Projektledning

Yh-poäng: 10

Efter kursen ska du kunna driva projekt kopplat till sociala medier på ett strukturerat sätt samt även kunna strukturera ditt eget arbete.

Sociala mediers roll i digital närvaro

Yh-poäng: 15

Efter kursen har du kunskap om vilken roll sociala medier spelar inom en verksamhet samt tillsammans med andra digitala aktiviteter såsom webbplats, SEO, kampanjer och annonsering i print/TV/radio. Kursen kommer att ge dig kunskaper i hur användandet av sociala medier historiskt har sett ut från 1980 fram tills nu.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng eller motsvarande.

Motsvarande kan vara att du har läst på folkhögskola eller studerat i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2

Saknar du behörighet i Matematik B/2? Då kanske följande preparandkurs är något för dig:

Preparandkurs i Matematik B/2

Utbildningsledare

 

Viktoria Bylund

Digital kommunikatör i sociala medier, Digital marknadsstrateg

Viktoria.Bylund@nackademin.se
073-682 34 76

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!