HemKommunikationsutbildningarDigital kommunikatör i sociala medier - intensiv
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Distans 1 år 65000 kr

Digital kommunikatör i sociala medier – intensiv

Distansutbildning till digital kommunikatör i sociala medier

Överblick

Kurser som ingår

Förkunskaper

Observera att den här intensivutbildningen sker på distans.

Idag är sociala medier en av företagens viktigaste kommunikationskanaler. Det sätter krav på hur kanalerna används och är utformade. Som digital kommunikatör inom sociala medier kommer du att använda och utveckla din kreativa sida genom att arbeta strategiskt med text, bild, ljud, film och köp i sociala medier. Under den här ett år långa intensivutbildningen på distans ges du de grunder och den verktygslåda du behöver för att bli en slipad kommunikatör bland Instagramkonton, Twitterkonton, Facebooksidor, Linkedin och bloggar.

Nackademin ser tillsammans med näringslivet ett stort fortsatt kompetensbehov av digitala kommunikatörer i sociala medier. Enligt IT- och telekomföretagen finns ett ökningsbehov på åtminstone 800 digitala kommunikatörer på 4 års sikt och mer än 80 % av arbetsgivarna i den senaste kompetensbehovsrapporten ser ett ökat behov av personer inom digital kommunikation på 3-5 års sikt (IT-kompetensbristen, 2017).

Utbildningen

Nackademins utbildning Digital kommunikatör i sociala medier på distans är en av våra mest sökta utbildningar med över 300 förstahandssökande, men har tyvärr enbart 30 beviljade platser. Av de studerande som avslutade studierna 2019 tog 100 % examen och av de som tog examen 2018 hade över 90 % relevant arbete. Genomsnittet på samtliga kursutvärderingar 2019 är 5,15 på en sexgradig skala.

Med utgångspunkt i detta kommer Nackademin att erbjuda ett begränsat antal utökade utbildningsplatser till ett självkostnadspris. Innehållet i utbildningen kommer i stort att vara detsamma, men med några skillnader:

 1. Utbildningen är ett år istället för 1,5 år. Examen redan i juni 2020!
 2. Praktiken ersätts med att examensarbetet ska genomföras på ett företag med ett riktigt case.
 3. Utbildningen bekostas av deltagaren och inte av statliga medel.

I övrigt kommer utbildningen att innehålla samma innehåll som YH-utbildningen och ge dig rätt kompetenser att arbeta professionellt som digital kommunikatör i sociala medier. Efter genomförd utbildning kommer du att få ett examensbevis från Nackademin som ”Digital kommunikatör i sociala medier”.

Vi ser med fördel att du kombinerar denna utbildning med arbete. Gärna på en arbetsplats där du kan använda och praktiskt pröva de färdigheter och kompetenser som utbildningen ger.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår bland annat:

 • genomgång av det digitala landskapet
 • hur de sociala medierna fungerar och deras styrkor samt utmaningar
 • kommunikation genom text, bild, rörlig bild och ljud
 • projektarbeten och rapportering
 • krishantering i sociala medier
 • grundläggande företagsekonomi och affärskunskap
 • marknadsföring, annonsering, konvertering och analys i sociala medier

Alla kurser hittar du under fliken ”Kurser som ingår” ovan.

Pris

65.000 kr inklusive moms. Utbildningen är inte CSN-berättigad.

Utbildningsstart

Vecka 34,  måndag den 19 augusti.

Anmälan

 • Du ansöker här och bifogar dokument som visar att du har rätt förkunskapskrav. Sista ansökningsdag är 26 augusti.
 • Om du blir antagen, kommer du att få du ett antagningsbesked från Nackademin. Då kommer du också att få en faktura på kursavgiften på 65.000 kr inkl moms.
 • Du blir antagen när du har betalat enligt någon av följande alternativ:
  1. Hela summan på 65.000 kr. inkl. moms
  2. Startavgift 25.000 kr. inkl. moms (resterande 40.000 kr. ink. moms betalas senast 1 decemper 2019)

I samarbete med Human Finans erbjuder vi möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Introduktion i sociala medier

Poäng: 10

Veckor: 2

 • Funktioner i aktuella sociala medier (bl.a. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapshap, mobila appar, meddelandeappar)
 • Hur en kommunikatör kan skapa användarupplevelse på både mobil och i desktop, samt vad som skiljer dem åt.
 • Enkel innehållsplanering för aktiviteter i sociala medier
 • Principer bakom informationsflöden, sociala grafer och intresse- samt influencergrafer
 • Skriva och redovisa innehållsplanering för kommunikation i sociala medier
 • Metodiskt kunna förklara likheter och skillnader mellan de olika plattformarna och dess användarupplevelse
 • Använda de olika plattformarnas funktioner för ett företags kommunikation i sociala medier
 • Självständigt arbeta operativt i de olika plattformarna för digitala kanaler
 • Använda och utveckla en innehållsplanering beroende på plattform
 • Bedöma affärsnyttan med olika digitala lösningar och närvaro i digitala kanaler

Praktisk digital kommunikation

Poäng: 60

Veckor: 12

Efter den här kursen är målet att du ska kunna använda digitala verktyg, såsom e-postmarknadsföring, Trello och Mailchimp. Delar av kursen genomförs i samråd med ett valt eller tilldelat företag. Kursen är uppdelad i flera block utifrån följande huvudområden:

 1. En strategisk kommunikationsplan
 2. Ett taktiskt reklamkoncept och en taktisk marknads, media – och aktivitetsplan för lansering.
 3. Always on kommunikation och kampanj.

Följande punkter är centrala i kursen:

 • Teoretiska grunder i marknadskommunikation (ramverk, olika roller, utveckling av syfte och mål)
 • Metoder och processer för effektiv digital marknadskommunikation (kommunikationsplattform, marknadsplan, regler och lagar)
 • Digital försäljning-och kundservice samt offert av pitch
 • Erbjudande mot företag (brief), dess uppbyggnad och beskrivning av målsättning
 • Omvärldsbevakning och trendanalys samt kunskap om hur det kan användas för att skapa kommunikation i digitala kanaler
 • Copywriting for digitala kanaler och webb: processen, tonalitet, storytelling
 • Lagar och regler som reglerar marknadskommunikation i digitala kanaler, så som GDPR och PUL m fl
 • Ta fram erbjudanden i offerter (briefer) och presentera dessa för en uppdragsgivare
 • Sätta upp och göra en omvärldsbevakning samt trendanalys i sociala medier med hänsyn till företagets bransch, produkterna, tjänsten, målgrupperna och personas
 • Sätta upp, optimera, analysera och utvärdera en tjänst for omvärldsbevakning
 • Skriva en strategisk kommunikationsplan som ämnar att utveckla kommunikationen i digitala kanaler
 • Skriva en marknads-, media och aktivitetsplan for lansering av kampanj eller närvaro i digitala kanaler
 • Skriva en marknadskommunikation som efterlever alla lagar och regler som gäller online
 • Förstå hur relationer utvecklas genom kunddialog och kundservice i digitala kanaler
 • Genomföra taktisk och operativ kommunikation i digitala medier
 • Förstå och utveckla hur sociala medier integreras i marknads-/kommunikationsplaner och en linjeorganisations arbete
 • Skapa kommunikation ämnad för digitala medier som utvecklar och förstärker företagets övergripande försäljningsbudskap och målsättningar
 • Med hjälp av omvärldsbevakning kunna skapa värdefulla insikter i kundresan, företagets erbjudande och vilken typ av kommunikation som målgruppen reagerar bäst på
 • Utveckla ett företags syfte och målsättningar för sin övergripande marknadskommunikation i sociala medier
 • Kunna analysera djupgående och utvärdera en digital kampanj i sociala medier med tydliga förbättringsförslag där uppdragsgivaren omedelbart kan börja arbeta med förändringar

Krishantering i sociala medier

Poäng: 10

Veckor: 2

 • Krishantering och kriskommunikation i sociala medier
 • Situationsanpassade budskap
 • Utformning av en kriskommunikationsplan
 • Arbetet i sociala medier innan, under och efter krisen
 • Utforma kommunikation som kommuniceras ut vid en kris med hänsyn till budskap som tagits fram internt
 • Med text och bild kunna arbeta förebyggande i sociala medier så att krisen inte växer i storlek
 • Utforma en kriskommunikationsplan för sociala medier som kan implementeras hos ett företag
 • Delta i att ta fram budskap för kommunikation i sociala medier
 • Kunna utvärdera en kris och dra lärdomar av den i det fortsatta arbetet med marknadskommunikation i sociala medier
 • Professionellt hantera en krissituation som utspelar sig eller ger sig uttryck i sociala medier

Affärs- och organisationskunskap

Poäng: 15

Veckor: 3

 • Integrering av arbete i digitala kanaler i rådande företagsstruktur
 • Beräkningsmodeller av den ekonomiska vinsten och/eller förlusten med annonsering/kommunikation samt kommunikationsatsningar i sociala medier
 • Utifrån kundfeedback i digitala kanaler, kunna identifiera, planera och driva igenom förändringsprocesser internt
 • Implementera en kommunikationsstrategi på en arbetsplats
 • Skriva beslutsunderlag utifrån det beräknade resultatet
 • Kunna beställa och offerera digital kommunikation
 • Sätta upp strategi for att leverera mot uppsatta mål med digital kommunikation

Analys och rapport

Poäng: 20

Veckor: 4

 • Förstå grunderna i analys av marknad-, webb och sociala medier
 • Analysera aktiviteter i enskilda digitala kanaler
 • Kontextuell analys av digitala kanaler
 • Rapportering av kvantitativ data både muntligt och skriftligt
 • Sammanställa och exportera kvantitativ data, samt skapa en rapport över aktiviteter
 • Löpande arbete i digitala kanaler för ett företag
 • Analysera aktiviteter på egen webb och andra företags webbsidor
 • Visualisera resultat i digitala kanaler (samt exporterna från a. Facebook, Twitter och LinkedIn)
 • Utifrån analyser kunna ge rekommendationer på förbättringar kring ett företags digitala närvaro på både svenska och engelska
 • Definiera, problematisera och rapportera kvantitativa och kvalitativa värden på ett professionellt sätt
 • Utifrån relevant analys, utveckla och stärka ett företags närvaro i digitala kanaler

Annonsering och konvertering

Poäng: 25

Veckor: 5

 • Marknadsföring via digitala medier, såsom banners, annonsering i sociala medier, native-annonsering, omnichannel, influencers, sökmotorannonsering, Displayannonsering och
 • Konvertering i relation till mätpixlar
 • Marknadsföring via sökmotorannonsering med fokus på Google (AdWords)
 • Effekter av annonshantering for organisationer
 • Optimering av annonsering med hänsyn till målgrupp, budget och målsättning
 • Retargeting och re-marketing från Facebook och Google Redigering av text och bild anpassat for annonser i sociala medier
 • Lägga upp och skapa olika typer av annonser i Facebook, LinkedIn och Youtubes annonsverktyg
 • Operativt annonsera i (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube)
 • Optimera annonser med syftet att skapa ett bättre resultat över en period med hjälp av Facebook, samt annonsverktyget för Youtube och LinkedIn
 • Göra avgränsningar vid framtagning av målgrupper på Facebook och LinkedIn.
 • Sätta upp och ta fram målgrupper med hänsyn till re-targeting och re-marketing
 • Skapa en annonseringsplan för företag som vill skapa konvertering i sociala medier
 • Framställa rapporter av annonsresultat köpt ett företag
 • Självständigt analysera en kampanj och ge förslag på förbättringar till nästa kampanjperiod
 • Bedöma hur olika kampanjupplägg lämpar sig i förhållande till resultat
 • Välja lämplig kanal utifrån förståelse för hur olika kanaler skiljer sig åt avseendemålgrupper och annonssyfte
 • Självständigt arbeta fram olika typer annonser beroende av syfte, mål och budget

Användbarhet och grafisk kommunikation

Poäng: 20

Veckor: 4

 • Content Management: hur man kan kommunicera med text, bild, film och ljud for att förstärka ett budskap i sociala medier
 • Användbarhet och tillgänglighet på internet
 • lnteraktionsdesign och informationsdesign, på en övergripande nivå, för att kunna skapa grafiska bilder till kommunikation i sociala medier
 • Digital bildbehandling och kravställning av denna
 • Skapa grafiska bilder genom digital bildbehandling med syfte att användas i kommunikation i sociala medier.
 • Kunna bedöma hur ett företag kan kommunicera med text, bild, film och ljud for att förstärka ett budskap i sociala medier
 • Kunna resonera om hur ett varumärke kan prestera digitalt och utifrån detta ge förslag på lösningar
 • Förmåga att lyfta fram viktiga moment vid en kravställning hos extern leverantör där bilder till kommunikation i sociala medier for specifika budskap ska skapas

Sociala mediers roll i digital närvaro

Poäng: 15

Veckor: 3 

 • Sociala, psykosociala och fysiska faktorer som skapat den digitala utvecklingen under åren 1980-nutid med fokus på mobilitet, webb och sociala medier
 • Vad en sökstrategi innehåller
 • The Dynamic Customer Journey – Hur man kan utveckla processer for marknadsföring, kommunikation, kundservice, försäljning och varumärke för ett företag
 • Hur man kan utveckla och utvärdera ett företags/individs/organisations digitala närvaro med hänsyn till de resultat som finns
 • Hur det sociala medielandskapet har förändrats över tid och hur det påverkar var kommunikation och beslut för digital närvaro
 • Skapa en strategi för sök inom området sociala medier
 • Kunna förklara The Dynamic Gustomer Journey och skapa enklare kundresor för ett företag eller organisation
 • Kunna utveckla och utvärdera ett företags eller organisations digitala närvaro på en grundläggande nivå
 • Kunna ge förslag och förbättringar på hur en närvaro kan bli starkare inom områdena kommunikation, marknadsföring, försäljning och kundservice
 • Kunna komma med förbättringsförslag på ett företags närvaro i sociala medier med hänsyn till hur sociala medielandskapet ser ut och hur det påverkar ett företags kommunikation

Projektledning

Poäng: 15

Veckor: 3

 • Projektmetoder och agila projekt
 • Upprättandet av tidplan med tillhörande riskanalys
 • Framgångsrika sätt att genomföra en Workshop på (med målsättningar, målgrupper, budget, kommunikationsplanering, organisering,resursplanering, rapportering)
 • Sätta upp ett projekt och projektplan
 • Planera, beskriva och skapa underlag som ligger till grund för processer för att förstärka och förbättra ett arbete i sociala medier
 • Agera enligt tidplan och identifiera risker med projektet
 • Tillämpa olika projekt- och arbetsmetoder i praktiken
 • Planera och genomföra workshops för olika projekts syften
 • Strukturerat driva eller agera projektresurs i projekt inom sociala medier med syfte att starta igång en närvaro eller utveckla en befintlig
 • Förstå beslutspunkter som krävs vid förändringsprocesser av och integration av sociala medier i en företagsstruktur
 • Välja och tillämpa lämpliga metoder i researchfasen inför projekt genom att anpassa arbetsmetoder och workshops som lämpar sig för att nå projektets uppsatta mål

Examensarbete

Poäng: 20

Vecka: 4

I examensarbetet genomför du ett verkligt projekt i samverkan med ett företag/en beställare där du ska analysera och utveckla ett företags närvaro i sociala medier. I arbetet ska du utvärdera, analysera och ta fram en strategi utifrån valt projektområde för att ha operativt arbete med framtagande och genomförande av en närvaro i sociala medier. Efter kursen kommer du att ha insikt i planering, analysarbete, implementering, operativ verksamhet och uppföljning av arbete i sociala medier.

Projektval:

 1. För ett företags/beställares räkning skapa kampanjer som satts upp och optimeras i sociala medier (operativ lansering)
 2. l samråd med företaget/beställaren fram en brief (erbjudande i offertform) för en kreativ kampanj
 3. Skapa en rapportstruktur för ett företags närvaro i sociala medier
 4. Planera och landsätta en närvaro i sociala medier för ett företag

Förkunskapskrav

 • Svenska B eller 2
 • Engelska B eller 6
 • Matematik B eller 2

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.