HemKommunikationsutbildningarDigital analytiker - distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

Digital analytiker – distans

Utbilda dig inom digital analys och strategi!

Detta är en ny utbildning som är planerad att starta hösten 2022. Gör en intresseanmälan och bli först att veta om utbildningen startar. Besked om start kommer den 13 januari.

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
100% distans (inga fysiska träffar)
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2 och Svenska 2/SAS 2

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

En Digital analytiker har en central roll inom marknadskommunikation, -analys och -strategi och är specialiserad på att förstå den data som digitala kanaler och medier genererar. Yrkesrollen är mycket bred och innefattar många olika specialistroller i branschen. Du kan arbeta med allt från att sätta upp mätning på en hemsida eller app, till kampanjanalys, konverteringsoptimering, rapportering och datavisualisering.

För att passa till denna roll bör du vara analytiskt lagd och enkelt kunna plocka upp och förstå kundens behov.

Utbildningen

I takt med att den digitala utvecklingen går framåt, blir vikten av att skapa och analysera strategiska kampanjer, aktiviteter och kanaler allt viktigare för både digitala byråer, kommersiella företag och myndigheter. Nya verktyg och metoder som AI och Market automation kommer ändra yrkesrollen framöver. Behovet av yrkesrollen finns över hela landet varför utbildningen bedrivs på distans med riksintag.

En analytiker ska bistå hela organisationen med information och behöver kommunicera med samtliga affärsområden. Kunskap inom A/B testning, lättare programmering inom HTML eller JavaScript samt att kunna hantera olika CMS efterfrågas. Du måste kunna sätta mål/KPIer samt veta hur man följer upp dessa. Du behöver även djup kunskap inom Google Analytics och Facebook Business Manager samt förstå skillnaderna mellan dessa. Samtliga kunskaper och kompetenser får de studerande med sig från just denna utbildning

Detta är en distansutbildning där 100% av undervisningen sker på distans (utan fysiska träffar).

Lärande i Arbete (LIA)

En tredjedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Idag behövs en digital analytikers kompetenser hos i princip alla företag som på något sätt genererar eller samlar in data. En digital analytiker behöver kunskaper i att arbeta med olika databaser och analysverktyg samt kunna metoder för kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Man behöver kunna implementera rätt typ av spårning och insamling av data ur ett juridiskt perspektiv, samt presentera resultat i rapporter och analyser på ett sätt som är lätt att förstå.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • CRO- Specialist
 • Data Analyst
 • Data Analytics Specialist
 • Digital Analytiker
 • Digital web analytiker

Liknande utbildningar

Community Manager

1,5 år
Distans

Social Media Manager

1,5 år
Distans

Growth Manager

1,5 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper 

 • Engelska 6
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och långsikt. Målet är att den studerande ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge den studerande förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov. Studenten ska förstå innebörden och fått träna på genomförandet av en säljprocess samt ha en förståelse för att säljbarhet sker i direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

Analys och rapport

Yh-poäng: 45

Kursen bygger vidare på mer djupgående analysmetoder och syftet är du ska få teoretisk och praktisk kunskap för att kunna genomföra analyser av aktiviteter och löpande arbete i digitala kanaler. Du kommer praktiskt arbeta vidare i analysmetoder som Google advanced, Power BI, multichannel analytics

Du kommer lära dig att rapportera och analysera digital närvaro för valt eller givet företag, samt även lära dig om och förstå vad API är och hur de kan användas i arbetet, samt kunna göra enklare dashboards.

Den digitala kundresan

Yh-poäng: 15

Syfte med kursen är att du ska få kunskaper kring kund- och köpresor som sker i de digitala kanalerna och vad detta strategiska arbete innefattar.

Målet med kursen är att du ska kunna tillämpa processen i utformning av kund- och köpresor inom det strategiska arbetet att utveckla processer och flöden kopplat till en integrerad kundupplevelse i digitala kanaler.

Digitala tjänster

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper i de ledande digitala tjänsterna. Kursen ger god insikt om hur det digitala ekosystemet fungerar, samt grunderna i kommunikation, produktion och arbetet i de ledande metoderna för onlinemarknadsföring. Du kommer arbeta praktiskt i google analytics.

Du kommer utveckla kompetens i att förstå hur de olika digitala metoderna används i processen för att skapa affärs- och kundnytta, samt hur de dessa metoder används i digital onlinemarknadsföring. Kursen ger även kännedom om hur dessa tjänster används av specifika målgrupper.
Kursen ger certifieringar i Google Ads.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursen syfte är att du ska genomföra ett projekt som ledningsgruppen tagit fram för examensarbetet. Kursen innefattar att i projektform utveckla din förmåga att planera och strukturera ditt arbete i samverkan med ett företag/en beställare enligt en redovisad projektplan. 

Kursens mål: Examensarbetet ska ge dig insikter i kedjan av att sätta upp, optimera, spåra och analysera kampanj åt uppdragsgivaren. Du ska utföra efterföljande analysarbete, samt skapa rapport och visualisera resultat för presentation. 

Kursen kan bedrivas på engelska med hänsyn till uppdragsgivare. Examensarbetets slutprodukt kommer att vara skrivet på svenska, men med en kort inledande sammanfattning på engelska. Muntlig presentation sker på svenska. 

Juridik inom data och analys

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att du ska få förståelse kring de olika lagar som gäller inom bland annat dataskyddsförordningen och andra lagar som är viktiga att känna till kopplat till dataanalys. Förståelse för varför en juridisk analys behövs vid arbete av tekniska verktyg inom dataanalys. Diskutera den dagliga hanteringen av personuppgifter i nationella och internationella sammanhang. 

Målet med kursen är att du ska lära dig att analysera och tillämpa centrala rättsregler när det kommer till datahantering, samt kunna utföra en juridisk analys för att säkerhetsställa tekniska verktyg som används vid datainsamling och dataanalys.

Konverteringsoptimering

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper i licensprodukter så som programvara för olika mätningar på marknaden. Samt lära dig att kommunicera, producera och arbeta i de ledande metoderna för onlinemarknadsföring. 

Målet med kursen att du ska få fördjupad kunskap om hur dessa tjänster används av specifika målgrupper, samt hur det anpassas efter det marknadsgränssnitt som är styrande. Förståelse för hur UX och UI har en avgörande roll i konverteringsoptimering.

LIA

Yh-poäng: 100

Kursens syfte är att du, genom praktiskt arbete med digital analys på ett företag/organisation, ska få kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder för digitalt analysarbete i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget 

Målet med kursen är att du ska omsätta och utveckla dina kunskaper inom digital analys på en arbetsplats i en skarp miljö. Kursen innefattar att du ska få vara delaktig i en leverans av en digital analys utifrån en brief.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär