HemIT-utbildningarDevOps-integrerare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

DevOps-integrerare

Utbilda dig inom devops – development + operation

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vänligen observera att den här utbildningen inte har garanterad start hösten 2019.

Vi använder och kopplar ihop allt fler digitala enheter – inte bara datorn, plattan och mobilen, utan också bilar och olika typer av hemelektronik. Det ställer krav på snabbare, mer lättillgängliga men också effektivare och säkrare system. Det är där DevOps-integrerare kommer in i bilden, eller snarare in i företagen. Är du en självständig och ansvarsfull person som vill ha en vägledande och rådgivande yrkesroll kan DevOps-integrerare vara utbildningen för dig.

Development Operations, eller DevOps, är den relativt nya yrkesgrupp inom IT som står mellan utvecklingsavdelningens (Development) snabbföränderliga mål och visioner och systemförvaltningens (Operations) ansvar för att systemen faktiskt fungerar som de ska.

Det handlar om kostnadseffektivisering och flexibilitet. Om processoptimering, att planera och identifiera resurser för att designa infrastrukturlösningar för utveckling, testning, automatisering, driftsättning och drift. DevOps-integreraren måste ha kunskap om och färdigheter i de tekniker som används, från programmering till Configuration Management-verktyg samt metoder för Continuous Integration och Continuous Delivery.

Branschen är i ständig förändring och en viktig del i DevOps-integrerarens yrkesroll är att optimera och effektivisera utvecklingscykeln för en IT-avdelning. Du behöver därför alltid ha koll på nya metoder och de senaste teknikerna.

Läs vilka 4 egenskaper som utmärker en DevOps-integrerare genom att klicka här!

Yrkesroller efter utbildningen

Stockholmsbarometern Q1 2016 visar att avsevärt många företag inom databranschen anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för företagets utveckling. Samtidigt pekar 2015 State of DevOps Report ut att DevOps, tack vare optimerad IT och effektivare organisation, i sig leder till en bättre utveckling för företagen.
Företagen kommer alltså fortsatt att behöva anställa fler inom IT och DevOps Integrerare är en klart prioriterad yrkesgrupp.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • DevOps Integrerare
 • DevOps utvecklare
 • System- och driftsautomatiserare
 • Tools ingenjör/Verktygsspecialist
 • Integrationstekniker IT
 • Release /Configuration Manager

Utbildningen

Efter utbildningen ska du självständigt och i team med kollegor och uppdragsgivare, enligt kravspecifikation och tidplan, kunna automatisera och effektivisera drift och arbetsflöden med hjälp av verktyg, skript och/eller programmering.

Då IT-branschen generellt är internationell och verktyg och system som används för DevOps integrering har engelskt gränssnitt och terminologi sker en del av utbildningen på engelska eller med engelsk litteratur.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Automatisering med configuration management program såsom Puppet, Ansible, Chef, Docker, Ansible, Saltstack, PowerShell DSC
 • Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery – att designa och sätta upp automatiserade tester
 • Databaser och lagring
 • LAN, att bygga och ansluta mot internet med säkerhet och IP-adressering
 • Linux server inklusive säkerhet, rättigheter, filstruktur, applikationer mm
 • Molndrift av tjänster och applikationer
 • Java; programmering, installering och felsökning
 • Python; socketsprogrammering och grafiska gränssnitt
 • Programmering och systemering, även av mobilappar
 • Projektmetodik och agila metoder – att leda och driva projekt med bland annat Scrum och Kanban
 • Skriptning för Linux och Windows
 • Windows Server; planering, installering, konfigurering, administrering och dokumentering

Programmering och systemering

Yh-poäng: 30

Kursen är en introduktion till utbildningen och ger dig en förståelse för yrkesrollen och hur programutvecklingen sker. Kursen tar upp grunderna i programmering och hur detta kan användas för att skapa applikationer med grafiska gränssnitt (GUI). Målet är att ge en introduktion till programmeringsspråket Python samt att du ska kunna utföra enklare programmering, kodläsning och felsökning.

Automatisering med configuration management program

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig kunskaper om vilka processer som ingår i configuration management (CM) och hur den används för att automatisera, strukturera, optimera processer som utrullning, driftsättning av applikationer och tjänster samt drift och underhåll i DevOps projekt.

Continuous integration och continuous delivery

Yh-poäng: 25

Målsättningen med kursen är att ge dig kunskap om continuous integration (CI) metoden och hur den påverkar hela kedjan från utveckling till driftsättning av applikationer. Kursen ger dig färdigheter i att designa och sätta upp automatiserade tester, integrationstester och enhetstester samt bygga en levernaskedja från commit ända ut till produktion.

Databaser och lagring

Yh-poäng: 15

Efter kursen ska du känna till principerna för hur ett modernt databassystem är uppbyggt och få både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att kunna använda, utforma och implementera ett relationsdatabassystem. Du lär dig datalagring i lokala och virtuella miljöer, att använda SQL server och att designa databaser vilket innefattar normalisering och ER-modellering.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Den här kursen avslutar utbildningen och syftar till att du ska tillämpa de kunskaper, färdigheter och kompetenser du fått under hela utbildningen. Med stöd av LIA-anordnare väljer du och genomför en systemlösning för en continuous integration-uppgift utifrån LIA-anordnarens metodik.

LAN

Yh-poäng: 25

Under kursen lär du dig bland annat att bygga LAN, ansluta LAN mot internet, hantera säkerhet för nätverksutrustning, koppla samman små till stora lan med hjälp av WAN, bygga och IP-adressera nätverk samt utföra en grundläggande routerkonfigurering. Kursen motsvarar i dagsläget Cisco CCNA vilket garanterar att kursen ligger på en yrkesmässig nivå.

LIA

Yh-poäng: 100

Lärande i arbete-perioden har som huvudsakligt syfte att du ska komma ut på en arbetsplats och aktivt arbeta med yrkesrollens uppgifter för att förstå hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. LIA-kursen genomförs i anslutning till kursen Examensarbete eftersom du i den kursen ska jobba med ett projekt ute hos LIA-anordnaren. Under din LIA ska du arbeta med programmeringslösningar och optimering av processer för kedjan från applikationsutveckling till systemdrift.

Linux Server 1

Yh-poäng: 30

Kursen ger dig kunskaper i hantering och administration av Linuxbaserade system. Efter kursen behärskar du kunskap om Linuxsystem som användare, rättigheter, filstruktur, vanliga applikationer och nyttoprogram, loggor, schemalagda aktiviteter och pakethantering.

Linux Server 2

Yh-poäng: 20

Den här kursen fördjupar dina kunskaper i Linux-distrubutioner och fokuserar på virtualiserad Linux-drift. Efter kursen ska du kunna administration av Linux i virtuella miljöer och använda scriptspråk med god kunskap i systemsäkerhet och övervakning.

Molndrift av tjänster och applikationer

Yh-poäng: 10

Kursen ger dig kunskaper om drift av tjänster i publika moln samt tillhörande ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter, skillnader mellan lokala och publika moln samt skillnad mellan infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS) och service as a service (SaaS). Efter kursen har du färdigheter i att installera servertjänster i publika moln, drifta och flytta virtuella maskiner mellan privat och publika moln samt synkronisera domänbaserade användarkonton med molnbaserade användarkonton.

Programmering i Java

Yh-poäng: 20

Målsättningen är att du efter kursen ska kunna installera och sätta upp en fungerande utvecklingsmiljö i Java. Du får en förståelse för grundläggande syntax i programmeringsspråket Java och färdighet i att kunna lösa enklare programmeringsuppgifter i Java. Efter kursen ska du även kunna bland annat objektorienterad programmering i Java med klasser, properties, metoder, konstruktör och inkapsling, koppla enkla program till databaser samt felsöka program och hitta lösningar på problem.

Programmering i Python

Yh-poäng: 25

Den här kursen fördjupar dina kunskaper i programspråket Python och bygger vidare på den tidigare kursen i programmering och systemering. Den ger dig djupare kunskaper inom moment som socketsprogrammering och grafiska gränssnitt. Efter kursen har du kompetenser för att skapa klientapplikationer som kommunicerar med en server via sockets, skapa enhetstester och arbeta med test cases samt deploya kod på en driftserver via verktyg.

Projektmetodik och agila metoder

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att du ska få färdigheter i agil projektledning och kompetens att självständigt kunna leda och driva projekt utifrån agil metodik. Kursen ger dig kunskaper om förberedandet, genomförandet och att lämna över samt avsluta ett projekt.

Skriptning

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig färdighet att självständigt kunna hantera systemhantering och avancerad systemadministration med hjälp av skalskript för Linux och Windows. Efter kursen kan du med hjälp av skript administrera nätverksprocesser inom ramen för ett IT-infrastruktur-team.

Windows Server

Yh-poäng: 30

Målsättningen är att du självständigt ska kunna planera, installera, konfigurera, administrera och dokumentera en Windows Servermiljö med tillhörande severtjänster. Du lär dig även att dokumentera den tekniska installationen samt skriva offert och fakturera utfört arbete.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet i programmering? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 • Preparandkurs i programmering 1/A
 • Preparandkurs i programmering i samarbete med DataTjej

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.