HemYrkeshögskoleutbildningar/YH-utbildningar och kurserDesign within an organization
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Stockholm 15 YH-poäng

Design within an organization

24 januari – 11 februari 2022

Antal YH-poäng:
15
Plats:
Solna/Distans
Sista anmälningsdag:
10 januari

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser som ingår i en av våra  befintliga YH-utbildningar. Kursen Designing within an organisation ingår i utbildningen UX-design och är kostnadsfri. Här gäller först till kvarn – så vänta inte med din anmälan! 

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om vad som krävs för att jobba med design (UX) inom en organisation på ett effektivt sätt. De studerande ges också förståelse hur man skapar starka kundrelationer och kundförtroenden som leder till sunda, långsiktiga och lönsamma affärer. Vidare ska den studerande förstå relationen mellan design och affärsmål samt ha kunskap om de ekonomiska begrepp som är relevanta för yrkesrollen.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna utföra en behovsanalys ur kund/beställarperspektiv och mottagaranpassa kommunikationen utifrån den. Den studerande ska vidare kunna utvärdera sociala drivkrafter och beteenden på individnivå.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om
 • Strategi och Ekonomiska grundbegrepp aktuellt för Designers
 • Införsäljning internt och externt genom ”Pitchning”
 • KPI samt affärs- och effektmål.
 • Sociala drivkrafter för förändring inom ett team eller organisation. Organisationskunskap ur ett UX-perspektiv)
 • Kunskap om organistationsteori. Beteenden (SCARF-modellen), psychological safety och förändring
 • Ledarskap genom att agerar som en coach
 • Hur man kartlägga stakeholder inom en organisation som kan påverka design arbete.
Kursen ger färdigheter i att
 • Förstå ekonomiska grundbegrepp för att lättare motiverat ett design beslut.
 • Kommunicera design arbete på ett tydligt och effektivt sätt.
 • Kommunicera internt och externt utifrån yrkesrollens krav.
 • Utvärdera en organisations design förmåga och kartlägga förbättrings områden.
 • Förstå drivkrafter på en individ och grupp nivå för att genomföra förändring.

Genomförande och upplägg  

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Delar eller samtliga lektioner kan genomföras via distans beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället. Lektionerna kommer att hållas på plats om läget tillåter. 

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen. De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur. Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.   

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.  

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper:

 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Anmälan

Du anmäler dig till kursen här.
Sista anmälningsdag är 10 januari 2022.

Observera att kursen kräver en hel del tid och engagemang av dig som student. Vi ber dig därför att enbart söka kursen om du är beredd att lägga ner den tid som krävs.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Efter anmälan

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig inom två arbetsveckor. Vill du avboka dig från kursen gör du det genom att klicka på avanmälningslänken i ditt bekräftelsemail eller genom att maila till antagningen@nackademin.se.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär