Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Stockholm 15 YH-poäng

Design with others

8 november – 26 november 2021

Kursen är fullbokad! Gör en intresseanmälan nedan så meddelar vi dig om en reservplats blir ledig!

Antal YH-poäng:
15
Plats:
Solna/Distans
Sista anmälningsdag:
25/10

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser som ingår i en av våra  befintliga YH-utbildningar. Kursen Design with others ingår i utbildningen UX-design och är kostnadsfri. Här gäller först till kvarn – så vänta inte med din anmälan! 

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att ge de studeranden kunskap och färdighet i att verka i design-projekt som bedrivs med nära samarbeten med andra personer inom organisationen. Studenter ska lära sig hur man kommunicera med och facilitera grupper för att tillsammans kommer fram till en innovativ lösning. Man kommer får erfarenhet med ett antal kollaborativt design metoder samt värdet av diskussion och kritik för att förbättra en lösning under en iterativ process.

Kursens mål:

 • Känna till principer och praxis inom LeanUX –
 • Presentationen av designarbete för olika stakeholder grupper.
 • Kunna identifiera antaganden om användarna, deras behov, deras kontext och formulera en hypotes kring en lösning.
 • Kunna förvandla antaganden till mät- och testbara hypoteser.
 • Kunna facilitera grupper båda in-person och remote för att uppnå olika mål.
 • Kunna genomföra en konstruktiv grupp diskussion och critique av design arbete.
 • Kunna effektivt samarbete med utvecklare för att implementera en design.
 • Kunna använda flera kollaborativa design metoder – design sprints, design studio och user story mapping.
Kursen ger kunskaper i/om
 • Hur man använder hypoteser och antaganden inom design processen.
 • Grundläggande presentations teknik.
 • Kommunicera design arbete på ett tydligt och effektivt sätt.
 • Facilitera kollaborativt design arbete båda på plats och remote.
 • Kreativa innovationsprocesser och dess förutsättningar.
 • Design kritique och hur det leder till grupp lärande.
Kursen ger färdigheter i att
 • Använda hypoteser och antaganden om användares behov för att skapa testbara hypoteser.
 • Facilitera grupper att komma fram till en lösning till ett problem tillsammans
 • Lära man hur man arbete med utvecklare för att implementera end digital design.
 • Använda idégenerering, idéutveckling, idéurval, designgenerering samt validering tillsammans i en process för att skapa bra produkter/tjänster.
 • Leda en design critique övning för att får feedback till en design.
Kursen ger kompetenser i
 • Anpassa projektets målbild utifrån löpande tester med användare.
 • Genom att testa och mäta produkten/tjänstens MVP avgöra nästa steg i produktionsprocessen.
 • Avgöra vilken typ av test som är mest lämpligt för att öka verksamhetsnyttan.

Genomförande och upplägg  

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Delar eller samtliga lektioner kan genomföras via distans beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället. Lektionerna kommer att hållas på plats om läget tillåter. 

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen. De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur. Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.   

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.  

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper:

 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Anmälan

Kursen är fullbokad! Gör en intresseanmälan nedan så meddelar vi dig om en reservplats blir ledig!
Sista anmälningsdag är 10 januari 2022.

Observera att kursen kräver en hel del tid och engagemang av dig som student. Vi ber dig därför att enbart söka kursen om du är beredd att lägga ner den tid som krävs.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Efter anmälan

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig inom två arbetsveckor. Vill du avboka dig från kursen gör du det genom att klicka på avanmälningslänken i ditt bekräftelsemail eller genom att maila till antagningen@nackademin.se.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär