HemIT-utbildningarCRM Affärskonsult
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 16 veckor Stockholm 2 år 400 YH-poäng

CRM Affärskonsult

Utbilda dig till affärskonsult inom CRM

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Förkunskaper

Observera att den här utbildningen har haft sin sista start och kommer inte att starta HT19.

Vill du jobba mitt emellan tekniken och affärsstrategin?

Customer Relationship Management, CRM, är inte bara en programvara, utan snarare en hel affärsfilosofi. Syftet är att lägga fokus på och ge bästa möjliga service till de kunder man redan har, snarare än att lägga tid och energi på att försöka skaffa nya. Tanken är att nöjda kunder som verkligen får vad de vill ha är lojala, och i sin tur attraherar nya kunder till företaget. Det ger förstås en lönsam win-win-situation för alla parter.

Varför CRM?

CRM handlar om relationsmarknadsföring med värderingar och strategier av både mänskliga handlingar och informationsteknologi. Det omfattar hela arbetsprocessen från administration och organisering av kunderna, till support och affärssystem för IT-stöd. Relevant kunddata samlas in, analyseras och görs tillgängligt för alla delar av företaget, för att kunna möta kundernas individuella behov. Det ger ett ökat värde för företaget, och CRM ses numera som ett av de viktigaste verktygen för framgång i den konkurrensinriktade företagsvärlden.

Daniel Lindgren är snart färdigutbildad CRM-konsult och anställd på sin LIA-praktik. Läs intervjun med Daniel här!
”Samhällets digitalisering ger CRM-konsulter oerhörda möjligheter”. Läs intervjun med Lina Börjeskog, VD på Cybernetics.

Utbildningen – CRM Affärskonsult

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetensen att arbeta som CRM Affärskonsult, självständigt och/eller i en arbetsgrupp.
 Du ska ha god kundförståelse och fungera tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer för att långsiktigt kunna leverera tjänster som skapar nöjda kunder.

Du ska också ha kunskap om hur du arbetar fram en strategi för din egna kontinuerliga kompetensutveckling i en snabbt föränderlig bransch.

Yrkesroller efter utbildningen

Från små och snabba så kallade start-ups till stora och globala aktörer. Konkurrensen mellan företagen har ökat genom transparensen med till exempel social media. Kunderna har därför blivit bättre på att ställa krav och konsultföretagen behöver hålla en allt högre kvalitet. Då blir kundrelationen väldigt viktig, och det är där som CRM kommer in.

Inom alla storlekar och typer av organisationer satsas det på anpassade CRM-system, och inom till exempel tillverkningsindustrin är CRM en av de mest prioriterade satsningarna. Därför är det ett enormt tryck på kompetens. Men då det i dagsläget saknas personal försvinner stora svenska CRM-projekt i stället till utlandet. Framför allt är Stockholm en prioriterad placering för kompetensen, och där uppskattas ett behov om cirka 200 personer per år.

När det gäller IT-sektorn generellt så har datayrken som grupp goda utsikter under åtminstone en överskådlig blick på 5–10 år. Alltför få har utbildat sig inom området sedan millenniumskiftet, och dessutom pågår ett generationsskifte när många går i pension.

Yrkesroller efter avslutad utbildning

 • CRM-konsult
 • CRM-utvecklare
 • CRM-affärskonsult
 • CRM-applikationskonsult

Att behovet på CRM Affärskonsulter är stort råder det ingen tvekan om. Karriärmöjligheterna och löneutvecklingen inom ett par år efter examen är stor. Ingångslönen om du har ingen eller liten erfarenhet sedan tidigare ligger i snitt på runt 28 500 kr. Redan inom ett par år kan du få utökat ansvar och med det, även högre lön. En erfaren CRM Affärskonsult tjänar mellan 35 000 – 40 000 kr. Kanske går du sedan vidare som projektledare inom IT med en medianlön på 43 000 kr? Eller så går du vidare som IT-management konsult med en medellön på  46 000 kr. Aktuell lönestatistik kan du hitta på http://lonebarometern.idg.se/loner.

Utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetensen att arbeta som CRM Affärskonsult, självständigt och/eller i en arbetsgrupp.
 Du ska ha god kundförståelse och fungera tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer för att långsiktigt kunna leverera tjänster som skapar nöjda kunder.

Du ska också ha kunskap om hur du arbetar fram en strategi för din egna kontinuerliga kompetensutveckling i en snabbt föränderlig bransch.

På schemat står bland annat:

 • Affärskunskap med projektledning, krav- och processanalys samt bryggan till CRM-system
 • Företagsekonomi och CRMs roll i verksamheten
 • Sälj, kund- och marknadsprocesser med CRM-verktyg.
 • Utveckling/ Programmering i vanliga programmeringsspråk relaterade till CRM (.Net
, SQL
, Javascript
, XML
, HTML)
 • Installera, anpassa, integrera och utveckla CRM system
 • Rekommendera CRM installationer i olika företagsverksamheter
 • Lösningsdesign och konfigurering
 • CRM-utveckling samt CRM-social listening och mobilitet.
 • Konsultkunskap och processanalys; hur man gör ett kvalitativt arbete

En stor del av utbildningen är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du under erfaren handledning omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Där har du också chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som ICA Gruppen, iStone, Innofactor, CRM-konsulterna, CGI, Wunderkraut och Kentor IT.

CRM-kunskap

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs skall du ha fått kunskap om sälj och marknadsprocesser samt en introduktion till ämnet CRM.

Affärskunskap fördjupad

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs skall du ha fått fördjupa dig i affärsförståelse och processanalys samt bryggan till CRM-system
. Kursen innehåller affärskunskap
, kravanalys
 och projektledning.

Användning av systemet

Yh-poäng: 10

Efter avslutad kurs skall du kunna använda de olika delarna i Microsoft CRM.

Anpassning av systemet

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs skall du kunna göra anpassningar i standardfunktionerna i Microsoft CRM.

CRM-verktyg

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs skall du ha fått en teoretisk kunskap om CRM-system på marknaden samt ha fått en fördjupad kunskap om Microsoft CRMs beståndsdelar.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Efter avslutad kurs skall du självständigt kunna arbeta i ett CRM-projekt.

Företagsekonomi

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs skall du ha fått en förståelse företagsekonomi och de olika delarna i ett företag samt förstå CRMs roll i verksamheten
.

Installation av CRM

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs skall du kunna installera Microsoft CRM
.

Integrationer ERP

Yh-poäng: 10

Efter avslutad kurs skall du ha fått lära dig hur CRM kan integreras med andra system.

Konsultkunskap, processanalys

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs skall du ha fått lära dig grunderna i hur du blir en uppskattad konsult och kan göra kvalitativt arbete
. Kursens innehåller en introduktion till konsultmässighet
 samt processanalys av företagsverksamheter.

LIA 1


Yh-poäng: 70

Efter avslutad kurs skall du ha fått lära dig att se hur installationer och användningen av Microsoft CRM går till i verkligheten.

LIA 2


Yh-poäng: 70

Efter avslutad kurs skall du ha tillämpat din kunskap i riktiga CRM-projekt.

LIA 2


Yh-poäng: 70

Efter avslutad kurs skall du ha tillämpat din kunskap i riktiga CRM-projekt.

Programmering bas

Yh-poäng: 30

Efter avslutad kurs skall du ha fått grundläggande kunskap i vanliga programmeringsspråk relaterat till CRM.

Programmering fördjupad

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs skall du ha fått fördjupa dig i programmeringsspråk.

Projektmodeller

Yh-poäng: 10

Efter avslutad kurs skall du ha fått lära dig grunderna i projektmodeller relaterade till CRM.

Sharepoint/dokumenthantering

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs skall du ha fått lära dig grunderna kring Microsoft Sharepoint och hur dokumenthanteringen i det systemet samverkar med CRM.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav:

 • Grundläggande behörighet
 • Godkänt i Svenska B/2
 • Godkänt i Engelska B/6
 • Programmering A/1
 • Minst 12 månader yrkeserfarenhet (minst 50% omfattning) från roller inom försäljning, kundkontakt, service eller kommunikation.

Urval:

 • Gymnasiebetyg
 • Eftergymnasiala studier
 • Arbetslivserfarenhet
 • Antagningsprov (den här delen ger högst urvalspoäng)

Läs mer om urvalsprocessen här.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.