HemKommunikationsutbildningarCommunity Manager - distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

Community Manager – distans

Utbilda dig till Community Manager

Detta är en ny utbildning som är planerad att starta hösten 2022. Gör en intresseanmälan och bli först att veta om utbildningen startar. Besked om start kommer den 13 januari.

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Som Community Manager har du en nyckelroll inom en verksamhets affärsutveckling genom att du analysera den digitala närvaron för att kunna skapa och utveckla communitys på digitala plattformar. Utmaningen för en Community Manager är att gynna och värna om det engagemang som finns kring företagets produkt eller nyckelfrågor. Som Community Manager behöver du finnas på rätt plats vid rätt tillfälle för att fånga in kundmålgruppen så att du på bästa sätt kan skräddarsy olika typer av innehåll.

Utbildningen

I utbildningen kommer du att kombinera strategiskt och analytiskt arbete med fokus på utveckling av en verksamhets digitala kommunikation och kundrelationer. En Community Manager besitter kunskap i att analysera och är specialiserad på att förstå kundernas beteende i de digitala kanalerna, du skapa personas, tar fram och omvandlar relevant och kvalitativa data som ligger till grund för en verksamhets digitala strategi.

Du som väljer att studera till Community Manager behöver förståelse och färdigheter i det engelska språket, då arbetet sannolikt kommer att ske med kunder som även har en internationell närvaro. Även många av de verktyg som används är skrivna på och kommuniceras på engelska.

Lärande i Arbete (LIA)

En tredjedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

De studerande förväntas även kunna kommunicera väl, både skriftligt och muntligt i engelska och svenska under sin studietid och i sin framtida yrkesroll.

 • Channel manager
 • Community Manager
 • Costumer relation manager
 • Growth marketing manager
 • Marketing manager
 • Marknadskoordinator

Liknande utbildningar

Social Media Manager

1,5 år
Distans

Digital Marketing/Growth Manager

1,5 år
Platsbunden

Digital analytiker

1, 5 år
Distans

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Engelska 6
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och långsikt.

Analys och kundrelationer

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper och färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som finns inom digital analys. Studenten ska även kunna skapa enklare rapportering och visualisering av insikter inom digital marknadsföring och dess effekter samt förstå hur man använder insikten för att förbättra relationen till kunden.

Community Management

Yh-poäng: 60

Kursens syfte är att låta den studerande utföra ett realistiskt frontendprojekt samt erhålla färdigheter i agil projektmetodik. Kursen drar nytta av kunskaper från tidigare kurser som innehåller projektmetodik och JavaScript. Kursens mål är att låta den studerande efter kravspecifikationer självständigt planera, utföra och utvärdera ett realistiskt frontend-projekt och i detta arbeta med agil projektmetodik. De får genom projektet erfarenhet i att tidsestimera utifrån den egna kunskapen och kapaciteten. Projekten baseras på innehåll från övriga kurser och alla får samma projekt som väljs av ledningsgruppen.

Content Marketing

Yh-poäng: 20

De studerande ska förstå innebörden i hur man arbetar med content marketing och lära sig innebörden av värdefullt och
relevant innehåll för att attrahera och behålla en målgrupp i syfte att driva en lönsam kundhandling. Kursen ämnar även att
ge förståelse för arbetet med grafisk kommunikation och varumärkesuttryck i sociala medier.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att de studerande ska genomföra ett projekt som ledningsgruppen tagit fram för examensarbetet. Kursen
innefattar att i projektform utveckla den studerandes förmåga att planera och strukturera sitt arbete i samverkan med ett
företag/en beställare enligt en redovisad projektplan.

LIA

Yh-poäng: 100

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet och kompetens inom community management. Kursen mål är att den studerande ska kunna tillämpa yrkespraktisk kompetens och självständigt utöva och kompetensförsörja sig i yrkesrollen som Community manager

Marknadsföring

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper inom praktisk marknadsföring med fokus på det externa perspektivet vare sig
det gäller digitala eller analoga kommunikations- och mediekanaler. Kursens mål är att den studerande ska kunna applicera
praktisk marknadsföring inom det digitala medielandskapet med hänsyn till organisation, syfte, mål, konkurrens och målgrupper

Omvärldsbevakning

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att lära sig de verktyg som behövs för att bevaka en organisations varumärke och de ord och intressen
en given organisation bör bevaka. Målet med kursen är att den studerande ska kunna genomföra en omvärldsbevakning med webben och sociala medier som primärt verktyg. Den studerande ska även efter kursen veta hur man håller sig ajour i branschen.

Social mediers roll i kundresan

Yh-poäng: 20

Syfte med kursen är att den studerande får kunskaper kring sociala medier och färdigheter i kund- och köpresor som sker i
de digitala kanalerna och vad detta strategiska arbete innefattar.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär