HemIT-utbildningarCloudutvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Cloudutvecklare

Utbilda dig till cloudutvecklare

Detta är en ny utbildning som är planerad att starta hösten 2022. Gör en intresseanmälan och bli först att veta om utbildningen startar. Besked om start kommer den 13 januari

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Det har skett en ökad efterfrågan på molntjänster sen några år tillbaka men kompetensen har ökat markant i och med den rådande pandemin. Det ställer högre krav på företagens digitaliseringsstrategier och behovet ökar i och med att de anställda allt oftare arbetar hemifrån. I rollen som cloud-utvecklare tar du fram molnlösningar utifrån ett företags resurser, du lär dig skapa molnlösningar i verktygen Azure och AWS.

Utbildningen

Som cloudutvecklare är du med i hela utvecklingsprocessen av en molntjänst, från start till slut. På Nackademins utbildning till Cloudutvecklare kommer du bl.a. få lära dig hur man skapar avancerade molnlösningar med hjälp av verktygen Azure och AWS, vilka strategier och metoder som används för att identifiera de största hoten mot säkerhet i molnet och hur man använder programmering som verktyg mot en molnplattform. Du kommer även få kunskaper i de specifika utvecklingsmiljöer, programspråk, riktlinjer och förutsättningar som molnet ställer. Utbildningen ger dig alltså en bred teknisk kompetens.

 

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Molnkompetens visar sig vara en kunskap som efterfrågas inom alla branscher då de allra flesta företag och organisationer använder sig av, samt utvecklar digitala plattformar på ett eller annat sätt.

  • Cloud developer AWS
  • Cloud developer Azure
  • Cloudutvecklare

Liknande utbildningar

DevOps Engineer

2 år
Platsbunden

Internet of Things

2 år
Platsbunden

IT-infrastrukturspecialist

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
  • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap och hur detta är kopplat till det personliga
agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhetsresultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Målet är att den studerande ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet.

Agila metoder

Yh-poäng: 20

Syftet med examensarbetet är att de studerande ska sammankoppla, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom området frontend-utveckling som behandlats i tidigare genomförda kurser under utbildningen. Målet är att de studerande skall genomföra ett utvecklingsprojekt som ska innehålla/vara applicerbart på utbildningens alla kursmål. Inom ramen för examensarbetet kan den studerande inrikta sig på utveckling utifrån tekniska verktyg, plattformar och ramverk eller utveckling som kommersiellt verktyg med färdigheter i teknisk utveckling som grund och förståelse för projektleverans och marknadsvillkor. Resultatet ska levereras i form av projektdokumentation och en slutrapport.

Cloud Optimization

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska få insikt och lära sig om processen hur man korrekt väljer och tilldelar resurser i
en arbetsbelastning eller tillämpning. Målet är att studerande efter avslutad kurs har en förståelse kring den ekonomiska aspekten kring att ta fram lösningar och arbete i molnet, och kan med denna kunskap axla en konsulterande roll i frågan.

Cloud Programmering, AWS

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är den studerande kommer lära sig att skapa avancerade lösningar med hjälp av AWS och få erfara hur det är att jobba inom AWS, och lära sig de verktyg som Amazon Web Service ger.

Cloud Programmering, Azure

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är att den studerande ska få erfara hur det är att jobba i Azure, och använda de verktyg som Azure ger – så som lagringsverktyg, implementation av CDNs, blob och catching. Målet är att studerande efter avslutad kurs ska programmera och hanterade avancerade lösningar inom molnplattformen.

Cloudprogrammering i C#

Yh-poäng: 50

Syftet med kusen är att ge de studerande förståelse för programmering och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i C#. Vidare ska kursen ge studerande kompetens för att lösa tekniska problem med hjälp av programmering.

Målet är att de studerande efter avslutad kurs ska kunna använda C# och som programmeringsspråk i form av kodning, kompilering och felsökning.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen består i att genomföra en väl avgränsad arbetsuppgift som den studerande själv eller i grupp valt och utformat i
samråd med handledare. Kursens syfte är att utveckla den studerandes förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för en arbetsuppgift inom ett relevant område för utbildningen. Vidare avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl rapporter, vetenskapliga skrifter eller för området annan viktiga fakta.

Introduktion till Cloud Arkitektur

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att den studerande på ett teoretiskt plan ska förstå fördelar och nackdelar med olika cloudlösningar, samt ha kunskap om hur molnet är uppbyggt i infrastruktur och arkitektur. Målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha färdigheter i att identifiera rätt cloudlösning utifrån ett företags behov och utveckla olika integrationslösningar.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Syftet är att de studerande på en arbetsplats ska få kännedom om och aktivt arbeta med för yrkesrollen relevanta uppgifter
och metoder, under handledning. Målet är att de studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper inom molnutveckling i en skarp arbetsmiljö. LIA 1 ska även ge de studerande en god förståelse för de arbetsmetoder och rutiner som används inom branschen.

LIA 2

Yh-poäng: 60

LIA 2 är en progression av LIA 1 och syftar till att de studerande ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå. Målet med kursen är att de studerande med stor självständighet och enligt branschstandard utvecklar komplexa
applikationer och lösningar med företagets relevanta molnplattform och dess kringliggande tekniker i en skarp arbetsmiljö, från en kravspecifikation till en färdig lösning.

Molnsäkerhet

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att de studerande ska lära sig och förstå verktygen man använder sig av inom Cloud för att skydda molnets infrastruktur och kunna identifiera möjliga hot. Målet efter avslutad kurs är att de studerande ska förstå säkerhet i förhållande till sin egen roll som molnutvecklare och hur man själv identifierar möjliga hotbilder i sitt eget arbete samt att de studerande ska ha kunskap och kompetens för att orientera sig mellan olika säkerhetsalternativ utifrån en kravspecifikation.

Antagningen

Har du frågor gällande följande?
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln.

Vänligen kontakta antagningen:
antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär