HemByggutbildningarCirkulärt byggande och återbruk
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 12 veckor 30 YH-poäng

Cirkulärt byggande och återbruk

Läs den kostnadsfria YH-utbildningen Cirkulärt byggande och återbruk på distans

Stängd

Anmälan:
Stängd
Kursstart:
v. 2
Studietakt:
välj mellan 25% eller 50%
Antal YH-poäng:
30
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet samt 1 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg- eller fastighetsbranschen.

YH-utbildningen Cirkulärt byggande och återbruk passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Cirkulärt byggande och återbruk

Byggbranschen svarar för en stor del av klimatavtrycket, inte minst genom materialanvändning och de
väldiga avfallsströmmarna som de genererar. Enligt Boverket står branschen för ca 21% av Sveriges
totala utsläpp och har till år 2045 på sig att ställa om för att nå kravet om att bli fossilfritt.
Ett sätt att nå de högt uppsatta klimatmålen är återbruk och cirkulärt byggande där man istället för att riva återanvänder allt material i byggprocessen.

Jobbar du idag inom bygg- eller fastighetsbranschen och vill få en ökad förståelse för Cirkulärt byggande och återbruk?
YH-kursen kommer att ge dig kunskap inom återbruk och cirkulärt byggande, en kompetens med stor efterfråga både nu och framåt. Du kommer att få verktyg för att kunna använda återbruk som en del i din strategi. På så sätt kommer du att kunna arbeta mer resurseffektivt samt möjliggöra och
designa för framtida cirkulära materialflöden.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…

– En grundläggande förståelse för cirkulär ekonomi och vilka förutsättningar som finns kring det.
– Att ha en god förståelse för att kunna driva återbruksprocesser vid rivning, nybyggnad och
renovering.
– Om cirkulärt byggande, cirkulär materialhantering och dess positiva effekt på klimatet.
– I hur en inventering av fastighet görs inför återbruk av fastighet.
– Förståelse kring funktionskrav samt vilka ekonomiska aspekter som måste tas med vid återbruk.
– Om återbruk av tekniska installationer och en förståelse kring vilka parametrar man bör ta i
beaktande för återbruk av tekniska installationer såsom garantitider och hållbarhetslängd.
– Om urval och uppdelning i olika materials segment och process för respektive segment.
– Att ha förståelse och veta hur man kan gå tillväga för att veta vilka material lämpar sig för återbruk.
– Att ha en god förståelse för livscykelperspektivet.
– I hantering av återbrukat material i byggprocesser.
– Hur bolagsstrategier ser ut för återbruk.
– Hur klimatberäkningar görs med återbrukat material.
– Om juridiska aspekter av återbruk inklusive upphandlings -och ansvarsfrågor och förståelse för
funktionskrav.

Kursen ger färdigheter i att…

– Identifiera återbruksmarknadens aktörer och existerande initiativ och strukturer inklusive digitala
verktyg för att köpa och sälja material.
– Att effektivt kunna använda återbrukskedjan.
– Hur man räknar i cirkulär ekonomi vid återbruk.
– Hur man räknar på livscykelkostnader och livscykelanalys.
– Att skriva avtal som innefattar återbruk och få en förståelse kring hur man inkluderar
klimatberäkningar.
– Kunna resonera och reflektera kring begreppet Cirkulär ekonomi och beskriva kopplingen till bygg
och anläggningsbranschen.

Kursen ger kompetens för att…

– Att ta fram en bolagsstrategi för hur man kan jobba med återbruk i framtiden.
– Att förhandla och bygga nätverk för att kunna jobba effektivt med återbruk.
– Att skapa en återbrukspolicy för sitt företag/verksamhet att förhålla sig till.
– Designa för återbruk.

Utbildningskoncept

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 50%. Utbildningen består av 12 webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
    Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

  • 1 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg- eller fastighetsbranschen.

Hittar du inte en kurs som passar er?

Vi kan hjälpa er att ta fram ett skräddarsytt förslag på en kurs för att få in rätt kompetens i teamet.
Gör en intresseanmälan här>>

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Distans 12 veckor 30 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär