HemByggutbildningarByggnadsingenjör hållbart byggande
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 26 veckor Stockholm 2 år 400 YH-poäng

Byggnadsingenjör hållbart byggande

Utbilda dig till byggnadsingenjör hållbart byggande!

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Förkunskaper

Observera att den här utbildningen ej har garanterad start hösten 2020. 

Vill du vara med och bygga ett hållbart samhälle? Byggnadsingenjör med inriktningen Hållbart byggande leder till arbete i produktion av ny- och ombyggnationer med fokus på olika aspekter av hållbarhet, exempelvis genom materialval och energieffektivisering.

EU:s miljömål och energieffektiviseringsdirektiv innebär många utmaningar och spännande frågeställningar för den som är intresserad av byggande och miljö. Att använda nya material och konstruktioner, jämföra energiförbrukning och miljöpåverkan med hjälp av olika programvaror och att informera och skapa engagemang hos boende – allt detta är steg mot en hållbar utveckling. Det krävs en omfattande kompetensutveckling mot uthålligt byggande, miljö och säkerhet inom branschen. Samtidigt är vi mitt i ett stort generationsskifte där vi behöver bli många fler. Är du med?

Att arbeta som byggnadsingenjör kan vara lite som att lägga omfattande och komplexa pussel, där små detaljer skapar en betydligt större helhet. Oavsett om du jobbar l arbetsledare, eller om som entreprenad- eller kalkylingenjör så är ditt arbete en avgörande bricka i pusslet.

Som byggnadsingenjör kan du arbeta som konsult eller anställd, på en mindre eller en väldigt stor arbetsplats, inne på ett kontor, ute på bygget eller både och. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och du får utlopp för både kreativitet och innovation.

Det är ett yrke där du har mycket goda utvecklingsmöjligheter, och med rätt ledaregenskaper, initiativkraft och samarbetsförmåga kan du relativt snabbt avancera till högre tjänster inom företaget.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • Arbetsledare
 • Miljösamordnare
 • Entreprenadingenjör 

Utbildningen

I utbildningen ingår bland annat:

 • Miljö, klimat och social hållbarhet
 • Byggmaterial och metoder som används för ett resurssnålt och långsiktigt hållbart byggande
 • Installationer, tekniker och styrsystem för energisnåla byggnader
 • Byggritningars funktioner, användningsområden och innehåll
 • Projektekonomi
 •  Lagstiftning och regelverk som påverkar byggproduktion
 •  Byggprocessen i ett projekt, från idé till förvaltning

Anläggningsmetoder

Yh-poäng: 15

BIM-modellering

Yh-poäng: 10

Byggprocessen 1: Bygglov

Yh-poäng: 15

Byggprocessen 2: Bygghandlingar

Yh-poäng: 15

Byggprocessen 3: Byggproduktion och arbetsmiljö

Yh-poäng: 15

I den här kursen omsätter du dina kunskaper och färdigheter inom webbutveckling i .NET mot ett CMS på en nivå som motsvarar branschstandard genom att genomföra ett praktiskt webbprojekt, med fördel i samarbete med ett företag. Det omfattar allt från kravspecifikation till en färdig applikation eller tjänst. Det kan vara mot ett CMS eller en webbplats i .NET. Du kommer självständigt att planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet.

Energi

Yh-poäng: 30

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Juridik och upphandling

Yh-poäng: 20

Konstruktion och byggtekniska lösningar

Yh-poäng: 35

Ledarskap

Yh-poäng: 25

LIA 1

Yh-poäng: 65

LIA 2

Yh-poäng: 65

Material och miljö

Yh-poäng: 25

Projektekonomi

Yh-poäng: 15

Projektering CAD

Yh-poäng: 10

ROT och byggnadsvård

Yh-poäng: 10

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng eller motsvarande.

Motsvarande kan vara att du har läst på folkhögskola eller studerat i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Matematik B/2
 • Bygg och anläggning 1

Urval:

 • Gymnasiebetyg
 • Antagningsprov

Läs mer om urvalsprocessen här.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!