HemIT-utbildningarAnvändarcentrerad design inom UX
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 16 veckor på halvfart

Användarcentrerad design inom UX

Läs YH-kursen Användarcentrerad design inom UX

Gör en intressenanmälan nedan så får du information om nya kursdatum framöver. 

Hur:
Distans (50 % studietakt)
Utbildningslängd:
16 veckor
Antal webbmöten:
10
Plats:
Distans
Yh-poäng:
40

Överblick

Kursens mål

Antagningskrav

Vill du få en fördjupad förståelse för hur interaktiva system på sikt kan öka människors välbefinnande, användares tillfredställelse, tillgänglighet och hållbarhet? Behöver er organisation bättre verktyg för att implementera arbetssättet hos er?

Användarcentrerad design har fått en central roll hos många företag och kan vara direkt avgörande för lönsamheten. Det snabbföränderliga digitala landskapet innebär dock att många företag behöver höja kvaliteten i användarupplevelsen. Denna Yh-kurs kan ses som ett effektfullt verktyg för både företag och medarbetare att erhålla den nödvändiga kompetens som arbetslivet behöver för att kunna hänga med i branschens digitaliserade och användarcentrerade framtid.

Kursen går ut på att lära sig en metodik som man kan använda så fort man ska skapa något. Det är ett väldigt bra verktyg att ha med sig oavsett vilken bransch du arbetar inom. Amanda Liedberg, deltagare på kursen Användarcentrerad design inom UX

Läs intervjun med Amanda

Utbildningskoncept

Kursen har ett flexibelt upplägg på halvfart och vänder sig även till redan yrkesverksamma. Kursen kommer att bestå av tio webbmöten. Mellan dessa träffar ska du bedriva självstudier och genomföra verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning.

Kursen har en egen digital lärplattform, där allt kursmaterial och information om kursens genomförande/examinationer finns tillgängligt. Samtliga föreläsningar spelas in och finns på kurssidan. Inlämningsuppgifter är individuella och lämnas in via kurssidan.

Om Nackademins korta Yh-kurser

Vill du bredda eller fördjupa dina kunskaper i ett ämne så är Nackademins korta Yh-kurser något för dig. Kurserna passar såväl dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier, som dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens. Kurserna är CSN-berättigade.

Ansök

Du ansöker via vårt antagningssystem.
När du gör din ansökan behöver du ladda upp kopior på dina originalbetyg eller andra intyg som visar att du uppfyller antagningskraven.

Kursstart

Gör en intresseanmälan längst ner på sidan så meddelar vi dig om kommande kursstarter.
Alla våra YH-kurser för yrkesverksamma hittar du här.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på antagningen@nackademin.se. 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska du ha kunskaper om/i …
 • Begrepp och koncept i UX-branschen, såsom webbstandarder.
 • Ha grundläggande förståelse för centrala koncept inom User 
Experience.
 • UX-rollers beståndsdelar och ansvarsområden.
 • Att det finns olika dominant design och varför de följs.
 • Skillnader mellan UX, Usability och CX.
 • Skillnader mellan UX och UI.
 • Grundläggande förståelse för tjänstedesign
 • Hur användarcentrerade designprocesser fungerar och hur en 
standardmodell för UX-processen ser ut.
 • Hur man tar insamlad information och för den till nästa fas i en process.
 • Användarcentrerade designprocesser
 • Verktyg som stödjer designprocessen, t.ex. kundresor
 • Hur användarcentrerad design kan användas för att uppnå önskad 
effekt på slutanvändarens beteende
 • Vägledande riktlinjer, standarder och regler för användbarhet och 
tillgänglighet som man måste ta hänsyn till i UX-processen
Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska du ha färdigheter i…
 • Välja relevanta verktyg för olika moment i UX-produktion
 • Kunna söka upp relevant information om UX-processer som strategi, 
research, analys, design och produktion
 • Förklara och förstå skillnaderna mellan UX och UI
 • Förstå och specificera användningssammanhanget
 • Specificera användarkraven
 • Producera designlösningar som möter dessa krav
 • Utvärdera design gentemot kraven
 • Dokumentera sitt arbete, på ett tydligt och strukturerat sätt.
 • Resonera kring olika val av processer
 • Utvärdera en produkts användbarhet och utifrån utvärderingen 
rekommendera förbättringar
 • Anpassa produkter och system utifrån användarcentrerad design
Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska du ha kompetenser för att…
 • Självständigt planera och strukturera ett UX-projekt
 • Självständigt anpassa ett UX-projekt gentemot den aktuella 
organisationen
 • Värdera för och nackdelar med olika sätt att jobba användarcentrerat i olika typer av projekt.

Gymnasiebehörighet och minst 6 månaders yrkeslivserfarenhet inom IT-relaterat område (eller motsvarande förvärvad yrkeserfarenhet) såsom:

 • Systemutveckling/Programutveckling/Webbutveckling
 • System och applikationsspecialist, -förvaltare
 • Projektledning och/eller arbete i större projektteam
 • Affärsutveckling, marknadsföring, försäljning
 • Infrastruktur, organisations- och verksamhetsplanering

Alternativt eftergymnasial examen inom området Data/IT eller Digital marknadskommunikation eller motsvarande förvärvade kunskaper.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär