HemByggutbildningarAnläggningsmetoder 2
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Stockholm 35 YH-poäng

Anläggningsmetoder 2

6 december 2021 – 21 januari 2022

Kursen är fullbokad! Gör en intresseanmälan nedan så meddelar vi dig om en reservplats blir ledig!

Antal kurstillfällen:
ca 15-20 st
Antal YH-poäng:
35
Plats:
Solna/Distans
Sista anmälningsdag:
22 november

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser som ingår i en av våra befintliga YH-utbildningar. Kursen Anläggningsmetoder 2 ingår i utbildningen Byggnadsingenjör Anläggning och är kostnadsfri. Här gäller först till kvarn – så vänta inte med din anmälan! 

Kursens innehåll

Fördjupade kunskaper om byggprocessens olika skeden och de faktorer som styr val av anläggningstekniska lösningar, både tekniska och miljömässiga (markförhållanden, materialegenskaper etc.). Vidare får du som studerande kunskaper om centrala faktorer för projektering och dimensionering av tunnlar, vägar och VA-system.

Kursen är uppdelad i tre olika områden och procentuellt är ambitionen att tiden ska fördelas enligt nedan; Geoteknik och bergteknik 20%, Vägteknik 40% och VA teknik 40%.

Kursens övergripande mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • om mineraler, berg och jordarter i Sverige, samt förståelse om olika jordmaterials tekniska egenskaper på en orienterande nivå
 • beräkning av jordtryck, släntstabilitet samt orientering om metoder för grundförstärkning
 • tunnelbyggnadsteknik: tunneldrivningsmetoder, förstärkningsåtgärder och metoder att hantera vatten i berg
 • grundvatten: förekomst och grundläggande beräkningsprinciper för grundvattenströmning
 • vägars geometriska linjeföring i plan och profil
 • vägkroppsdimentionering och olika typer av överbyggnader vid vägbyggnation
 • olika typer av drift och underhåll, reparerbarhet och reparationsmetoder för vägar och broar
 • VA-systemets uppbyggnad, kännedom om ett områdes vattenbehov
 • dagvatten i produktion och färdig anläggning
 • drift och underhåll av VA-ledningar och ledningsmaterial
 • förläggning och grundläggning av VA system
Kursen ger färdigheter i att…
 • beräkningar för volymberäkning, massförflyttning och massbalanser
 • i att beräkna tekniska och ekonomiska livslängder för olika vägkonstruktioner
Kursen ger kompetens för att…
 • Kunna avgöra vilka faktorer som påverkar projektering av vägar och tunnlar samt dimensionera olika slitlager med avseende på trafiklaster, slitstyrka och estetik
 • Kunna välja lämpliga reparations- och underhållsmetoder för olika typer av vägkonstruktioner

Genomförande och upplägg  

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Delar eller samtliga lektioner kan genomföras via distans beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället. Lektionerna kommer att hållas på plats om läget tillåter. 

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen. De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur. Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.   

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.  

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

 • Matematik 2a, 100p
 • Bygg och anläggning 1, 200p

Tänk på att kursens innehåll bygger på kursen ”Anläggningsmetoder 1”. Det är inte ett krav att du har gått just den kursen, men du behöver ha grundläggande kunskaper och förståelse om ämnet för att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna kurs.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen här.
Sista anmälningsdag: 22 november

Observera att kursen kräver en hel del tid och engagemang av dig som student. Vi ber dig därför att enbart söka kursen om du är beredd att lägga ner den tid som krävs.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.
Observera att det kan ta upp till en arbetsvecka att behandla din ansökan.

Efter anmälan

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig inom två arbetsveckor. Vill du avboka dig från kursen gör du det genom att klicka på avanmälningslänken i ditt bekräftelsemail eller genom att maila till antagningen@nackademin.se.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär