HemDesignutbildningar3D-printer designer och operatör
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 15 veckor Stockholm 1.5 år

3D-printer designer och operatör

Utbilda dig till 3D-printer designer och operatör

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Förkunskaper

Observera att den här utbildningen inte startar igen utan hade sin sista start HT17.

Vad kan man inte printa i 3D?

3D-printer designer och operatör. Tekniken bakom 3D-printing har benämnts som ”den tredje industriella revolutionen” (IPQuaterly). En 3D-printer kan tillverka allt från dentalprodukter och smycken till flygplansdelar och prototyper för större maskiner. De är enkla och relativt billiga att skapa, ändra, uppdatera och massproducera – utan dyra lagerkostnader. Man kan printa On Demand, och snabbt och utan svinn möta nya kundbehov. Material och skrivare utvecklas hela tiden så det är bara fantasin som sätter stopp – och bristen på kompetens i landet. Så har du spännande idéer och grundläggande kunskaper i digital design så är du välkommen ombord mot en ny värld att utforska!

Som designer och operatör inom 3D skapar du ritningar i särskilda program på datorn, konverterar dem till filer och överför till printern, som skriver ut en modell av det du designat i 3D.

Additiv tillverkning (AT) där 3D-printing ingår är under utveckling, men redan ett mycket konkurrenskraftigt fält inom den ständigt utvecklande teknikbranschen. Det är svårt att hitta en industri eller annan verksamhet som 3D-printing inte kan påverka i positiv riktning, som exempelvis fordons-, plast- och gummiindustrin, företag inom industridesign och produktutveckling, och inte minst medicin- och protestillverkning som kräver komplex anatomi. Den ekonomiskt fördelaktiga och flexibla tekniken skapar också stora möjligheter för mindre företag att göra prototyper, utveckla idéer och tillverka produkter utan långa och riskfyllda produktionsled. 3D-printing går dessutom snabbt: från idé till färdig produkt kan gå på bara några timmar!

Yrkesroller efter utbildningen

Nackademin har tillsammans med 16 branschkontakter kartlagt anställningsbehovet av AT-specialister i Stockholmsregionen. Som exempel har Arcam ett nationellt anställningsbehov på cirka 35 personer de närmaste tre till fem åren. Höganäs Digital Metal är ett annat företag med stort behov, och som också börjar nå en internationell marknad inom serviceområden som tandläkarvård och medicin. Även stora företag som HP och Canon har klivit in på marknaden för 3D-printing. Samtidigt ökar tekniken snabbt på konsumentmarknaden – vilket gör att utsikterna för den som har utbildning inom området är goda!

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • 3D-printeroperatör
 • Designer för 3D-printer
 • Specialist Additiv tillverkning
 • 3D-tekniker
 • 3D-modellerare för 3D-print

Utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du kunna designa och skapa 3D-modeller efter koncept och designskiss, och enligt olika 3D-printerteknikers begränsningar.

Du ska kunna hantera 3D-scanning av objekt, skulptera digitalt i vanligt förekommande 3D och CAD programvara, känna till omkostnader och vad som är fördelaktigt att tillverka med 3D-print samt kunna underhålla 3D-printers för kontinuerlig drift.

I utbildningen ingår bland annat

 • Materialegenskaper: vad är lämpligt både för prototyp respektive färdig produkt, materialens olika fördelar samt användningsområden.
 • Olika typer av metoder och 3D-printers samt deras för- och nackdelar.
 • Hantera vanligt förekommande filformat, och importera, exportera och konvertera filer.
 • Att tänka lösningsorienterat utifrån bestämda tidsramar, och leverera produkter enligt kundspecifikation.
 • Entreprenörskap och innovation för att utveckla 3D-printing i nya användningsområden.
 • Utveckla kundrelationer och anpassa kundens behov till de möjligheter som finns.

3D-CAD

Yh-poäng: 30

Kursen syftar till att du ska lära dig grunderna i vanligt förekommande CAD-mjukvara. Fokus är på att hantera själva mjukvaran och kunna skapa egna designer efter skisser eller ritningar. Efter kursen ska du ha en korrekt modell med tanke på förutsättningar för 3d-printers. Du ska även förstå när det är lämpligt att arbeta med CAD i förhållande till 3D-modelleringsmjukvara. Kursen ska också ge grundläggande kunskaper i export/import och konvertering av olika filformat.

Efter kursen ska du:

 • Kunna avgöra när det är lämpligt att använda CAD framför 3d-mjukvara.
 • Ha kunskap i hur man använder CAD-programvara som är etablerad i branschen.
 • Ha producerat en CAD-modell som går att använda till 3d-print.
 • Kunna exportera/importera de vanligaste 3d/CAD filformaten.

3D–modellering och digital sculpting

Yh-poäng: 60

Kursen är utformad så att du får kunskap i de digitala verktyg och tekniker som krävs för att visualisera och göra prototyper för 3dprinting. Fokus är på produkter och skulptur. Du lär dig genom övningar att ta fram designer i 3d-programvara som är etablerad i branschen. Efter kursen har du en korrekt modell med tanke på förutsättningar för 3d-printers.

Efter kursen ska du:

 • Ha kunskap i hur man använder 3d-programvara som är etablerad i branschen.
 • Ha kunskaper hur man skapar korrekta 3d-modeller för 3d-printing.
 • Ha kunskap i hur man skulpterar digitalt.

3D–scanning

Yh-poäng: 15

Kursen syftar till att ge grunderna i 3d-scanning, dvs när man genom olika metoder kan läsa in ett fysiskt objekt och omvandla det till ett 3d-objekt i datorn. Efter kursen känner du till de vanligaste metoderna och begreppen för 3d-scanning. Kursen ska även ge förståelse för de fel som kan uppstå vid scanning. Kursen innehåller praktiska övningar och ska resultera i en inscannad modell.

Efter kursen ska du:

 • Ha genomfört en egen 3d-scanning och skapat en felfri modell utifrån denna.
 • Ha kunskaper i de fel i topologin som kan uppkomma vid 3d-scanning och hur man korrigerar dessa.

Examensarbete

Yh-poäng: 25

Kursen bygger vidare på de tidigare kurserna i 3d-modellering och CAD och de andra kunskaperna och färdigheterna från utbildningen. Kursen ska utveckla din förmåga att utveckla en egen produkt anpassad för 3dprinting. Arbetet utförs självständigt eller i grupp antingen genom ett projekt vid skolan eller som ett projekt i samarbete med ett företag. Du ska självständigt planera, söka information och kunskap och genomföra arbetet inom givna tidsramar.

Efter kursen ska du:

 • Ha praktiskt genomfört ett projekt från koncept till färdig ”produkt” som är adekvat för det kommande yrket som 3d-printer designer och operatör.
 • Ha utvecklat på egen hand, eller som del i en projektgrupp en eller flera produkter enligt branschens standard.

Från koncept och design till 3D-print

Yh-poäng: 20

I kursen får du kunskaper i att skapa ett objekt lämpat för 3dprinting från en konceptskiss, design eller ritning. Kursen ska även ge grundläggande kunskaper i att göra egna designskisser utifrån kundförslag. Förståelse för de fysiska begränsningarna av ”rapid prototyping” och dess inverkan på designprocessen.

Efter kursen ska du:

 • Ta en design eller ett koncept och omvandla till en produkt.

Hårdvaruteknik, service och underhåll 3D-printers

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge grundläggande översikt i olika typer av 3d-printers fördelar, nackdelar och begränsningar. Både vad som gäller hur 3d-modellen kan se ut och vilka material och processer som kan användas för olika printertekniker. Du får även kunskap i hur man underhåller en 3d-printer för att den kontinuerligt ska hållas i produktion.

Efter kursen ska du:

 • Kunna välja rätt printerteknik för ändamålet.
 • Kunna underhålla en 3d-printer för kontinuerlig drift.

Innovation och framtid

Yh-poäng: 15

Kursen ska utveckla din förmåga till nyfikenhet, innovation, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Du får grundläggande förståelse för var man söker information och håller sig uppdaterad inom branschområdet. I kursen kommer gästföreläsningar och studiebesök förekomma.

Efter kursen ska du:

 • Visa förmåga till att identifiera de möjligheter som finns med 3d-printing och skapa resurser för att ta tillvara dessa.
 • Har en förståelse för de snabba förändringar som sker i branschen och hur man förbereder sig för detta.

LIA

Yh-poäng: 75

Kursen bygger på de kunskaper som du har inhämtat i övriga kurser, framförallt 3d-modellering och digital sculpting, hårdvaruteknik, service och underhåll av 3d-printers och 3d-CAD. På LIA:n fördjupar du dina kunskaper inom t.ex. yrkesmässig modellering, design, CAD, underhåll, materialkännedom i en produktionsmiljö.

Ledningsgruppen har beslutat om en lång LIA-period för att säkerställa god integration och fördjupning. Anordnaren säkerställer i förväg handledarens kompetens och LIA-platsens relevans så att du får möjlighet att nå kursplanens kunskapsmål. Kunskapsmålen framgår klart i kursplanen.

Efter LIA:n ska du vara väl förtrogen med yrkesrollen och ha kompetens att:

 • Arbeta som 3d-printer designer och operatör inom områden som 3dmodellering, handhavande, scanning, prototyptillverkning, omkostnader och service.
 • Kunna ta ansvar i en produktion och lösa problem självständigt.

Material och råvaror för 3D-print

Yh-poäng: 15

Kursen syftar till att ge de kunskap om de olika typer av materialråvaror som används till 3d-printers, t ex vad som är lämpligt endast för prototyper och vad som fungerar för produktion.

Efter kursen ska du:

 • Kunna välja rätt material till rätt ändamål.

Projekt och planering

Yh-poäng: 25

I kursen lär du dig applicera de metoder som du lärt sig i andra kurser genom att arbeta med verklighetsbaserade projekt. I kursen ingår hur man planerat projektet från start till slut. Kursen innehåller flera olika projekt, både individuella projekt och grupparbeten.

Efter kursen ska du:

 • Ha skapat produkter och 3d-objekt som kan användas vid ansökan av LIA och arbete.
 • Ha grundläggande kunskaper i hur man genomför typiska 3D-printing projekt.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav:

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • CAD 1 eller motsvarande kunskaper inom 3D-modellering eller liknande.

Urval:

 • Gymnasiebetyg
 • Eftergymnasiala studier
 • Arbetslivserfarenhet
 • Antagningsprov (den här delen ger högst urvalspoäng)

Läs mer om urvalsprocessen här.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.