HemUtbildningarHur ansöker jag
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Hur ansöker jag?

Vad roligt att du ska söka till våra utbildningar! Antagningsprocessen är indelad i 4 olika delar. Huvuddelarna i din ansökan är i korthet:

 1. Ansökan
 2. Behörighetsbedömning
 3. Urval
 4. Antagning

Läs mer om de olika delarna nedan.

1. Ansökan

Du gör din ansökan via webben här på nackademin.se. Antagningen öppnar i januari för utbildningar med garanterad start och i februari för resterande utbildningar. Exakta datum kommer. Klicka här för att komma till ansökningssidan!

I ansökan bör följande finnas med:

 • Betyg som styrker din behörighet.

Du kan också välja att ladda upp nedanstående dokument. Detta gäller främst dig som vill söka enligt 20%-regeln eller med reell kompetens.

 • Arbetsintyg alternativt ett välskrivet CV. Glöm inte att ange arbetad period, arbetets omfattning(heltid/deltid) samt vilka arbetsuppgifter du haft.
 • Betyg från eventuella högre studier som högskola, universitet eller folkhögskola.

2. Behörighet

När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det finns två typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning:

Den grundläggande behörigheten är generell för alla yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige. För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå – detta är den grundläggande behörigheten. Vanligaste sättet att styrka grundläggande behörighet på är slutbetyg från gymnasiet, men det finns fler sätt. Sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven och även den som inte har fullständigt slutbetyg från gymnasiet kan vara behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning. Läs mer om det nedan!

Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. Varje utbildning har en särskild behörighet som krävs för att bli antagen till utbildningen. Exakt vad som gäller för den utbildning du är intresserad av kan du läsa på respektive utbildning här på nackademin.se. Det kan t.ex. vara betyg i en specifik gymnasiekurs eller krav på yrkeserfarenhet. Saknar du särskild behörighet så kan du välja att gå en av våra preparandkurser som ger dig möjlighet att bli behörig. Ett annat alternativ är att skriva ett behörighetsprov för att påvisa dina kunskaper i ämnet.

Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om behörigheterna.

Viktigt! Att du är behörig betyder inte att du är antagen! Mer om du du ökar din chanser att bli antagen kan du läsa under rubriken urval längre ner.

Ej behörig?

Saknar du någon behörighet? Då finns det såklart lösningar för det! Även om du inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten kan du ändå ansöka till utbildningen. Olika tillvägagångssätt är att gå en av våra preparandkurser, göra ett behörighetsprov ansöka via reell kompetens eller 20%-regeln.

Vi kan nämligen göra undantag från den formella behörigheten i vissa fall, om vi bedömer att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen på grund av tidigare relevanta erfarenheter och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för. Detta gör att yrkeshögskolan är öppen för alla! Endast ett fåtal av de som blivit behörighetsförklarade enligt detta undantag får bli antagna (20 % av våra utbildningsplatser), därför är det hård konkurrens! Försök alltid att i första hand uppfylla den formella behörigheten för att öka dina chanser att bli antagen.

Här kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga om du saknar behörighet till någon av våra utbildningar.

3. Urval

I de fall vi har fler sökande än antal platser till en utbildning gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Det innebär att de sökande med högst meritpoäng blir antagna.Observera att det är stor skillnad på behörighet och urval! Behörigheten behöver du uppfylla innan du kan ingå i urvalet. Om du inte kan påvisa att du uppfyller behörigheten har du ingen möjlighet att bli antagen till utbildningen. I urvalet ingår endast behöriga sökande och det är här du konkurrerar om platserna med övriga sökande. Vårt urval består av två olika delar:

 1. Gymnasiebetyg
 2. Antagningsprov (ger mest poäng i urvalet!)

För att öka dina chanser att bli antagen kan du alltså skicka in dina gymnasiebetyg och se till att göra våra antagningsprov. De olika delarna ger meritpoäng till din ansökan som du sedan konkurrerar med gentemot övriga behöriga sökande. Nedan kan du kan läsa mer om urval, antagningsprov och poängsättning.

Gymnasiebetyg

Dessa utgör en mycket liten del av meritpoängen du kan få. Poängen utgörs av betygen i de särskilda förkunskaperna. Exempel: Du har sökt en utbildning med särskild behörighet lägst godkänt betyg i kurserna svenska 2, engelska 5 och programmering 1.

Poängen ges enligt följande:
Godkänt eller E eller 3 = 1 poäng
D = 1,5 poäng
Väl godkänt eller C eller 4 = 2 poäng
B = 2,5 poäng
Mycket väl godkänt eller A eller 5 = 3 poäng

Du har följande betyg:
Svenska 2 – betyg E
Engelska 5 – betyg A
Programmering 1 – betyg C
Detta ger totalt 6 poäng i kategorin ”gymnasiebetyg”.

Du får poäng genom att skicka in kopior på dina gymnasiebetyg före sista ansökningsdag.

Antagningsprov

(ej att förväxla med behörighetsprov!)

Detta ger absolut mest tilläggspoäng och är därför den del som ökar dina chanser mest att komma in på en populär utbildning. Du kan få som mest 100 poäng! Proven är utbildningsspecifika och ämnar att testa din förmåga att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Provet kan bestå både av en skriftlig del och en muntlig gruppövningsdel. De äger rum på Nackademin och för att delta anmäler du dig via din ansökan.

Behöver du extra stöd under antagningsprovet? Det finns möjlighet för dig som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter att göra provet vid ett specialtillfälle där stöd kan ges. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på antagningen@nackademin.se eller 08-466 60 00. OBS! Du behöver kunna visa ett intyg på att du behöver extra stöd.

4. Antagning

Att du blir antagen betyder att du blir erbjuden plats på en utbildning och efter det kommer du att bli ombedd att tacka ja eller nej till din plats. De som blir antagna är de som har samlat ihop flest meritpoäng i urvalet. Du kan även bli placerad som reserv, vilket innebär att du har stor chans att få en plats på utbildningen om någon av de antagna tackar nej till erbjuden plats.

När kommer antagningsbeskedet?

 • För utbildningar som startar på vårterminen i januari skickas antagningsbeskeden ut i början av december.
 • För utbildningar som startar på höstterminen i slutet av augusti skickas antagningsbeskedet ut i slutet av juni.

Pedagogiskt stöd

Alla utbildningsanordnare har möjlighet att genomföra stödinsatser för de studenter som kan behöva särskilt pedagogiskt stöd med anslag från Yh-myndigheten. Lär mer om särskilt pedagogiskt stöd här.

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan tillexempel få extrastöd under antagningsprov, behörighetsprov eller det avslutande provet i en preparandkurs. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på antagningen@nackademin.se eller 08-466 60 00. OBS! Du behöver kunna visa ett intyg på att du behöver extra stöd.

Här hittar du nyttig information om din ansökan:

 • Checklista – alla viktiga steg inför din ansökan
 • FAQ – vanliga frågor och svar
 • Ej behörig – vad du kan göra om du saknar behörighet
 • Antagningsprov – öka dina chanser att bli antagen till våra utbildningar
 • Kalendarium – alla viktiga datum på Nackademin