HemTrendspaning: En redan flexibel utbildningsform blir ännu flexiblare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Trendspaning: En redan flexibel utbildningsform blir ännu flexiblare

På Nackademin har vi länge pratat om möjligheterna att göra yrkeshögskolan ännu mer flexibel, där man inom ramen av statliga medel skulle kunna erbjuda yrkesverksamma att ”Up-skill” eller ”Re-skill” inom olika kompetensområden.  Nu har regeringen gett klartecken för detta och öppnar upp för befintliga YH-anordnare att kunna bedriva snabba och flexibla möjligheter att kunna fördjupa, bredda eller förnya specifik kompetens. Ett krav är dessa utbildningar ska kunna kombineras med ett befintligt arbete.

En unik möjlighet för företag att helt enkelt skräddarsy kompetensutveckling för sina medarbetare! Helt gratis!

På Nackademin säger vi; ”fantastiskt!”

Men inom vilka kompetensområden ska vi välja att ansöka om att bedriva denna typ av fortbildning? Myndigheten för yrkeshögskolan är tydliga med att de kommer att prioritera korta utbildningar som inriktas mot framtida kompetensbehov inom: Digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställningar och hållbarhet.

Utifrån vår omvärldsbevakning, som till stor del grundar sig på vad våra dryga 200 företag som representerar våra utbildningars ledningsgrupper säger, instämmer vi helt med att dessa områden är väl valda av Myh. Samtliga av dem är extremt viktiga för svenskt näringslivs fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Behovet av ett livslångt lärande har sällan varit större i Sverige. I vissa fall handlar det om att få behålla sitt jobb, men också om möjligheten för en medarbetare att kunna gå vidare med nya mer avancerade arbetsuppgifter.
Jens Grönlund, affärsutvecklingschef, Nackademin

Förändringstakten i olika branscher går som bekant mycket snabbt och i en alltmer digital och globaliserad värld blir kompetens från olika delar av världen allt mer tillgänglig. Nya kompetensbehov uppstår och sättet hur vi använder ny teknik förändras snabbt. Ökade krav på företags arbete med miljö och hållbarhet medför också att företagen behöver se över sitt kompetensbehov hos sina medarbetare.

Vi ser att framgångsrik digitalisering inte bara ger konkurrensfördelar, utan också blir en förutsättning för tillväxt eller till och med överlevnad. Behovet av ett livslångt lärande har sällan varit större i Sverige. I vissa fall handlar det om att få behålla sitt jobb, men också om möjligheten för en medarbetare att kunna gå vidare med nya mer avancerade arbetsuppgifter.

Samtliga fem prioriterade kompetensområdena ligger inom Nackademins befintliga utbildningsutbud. Bara under läsåret 2019/20 har vi inte mindre än 314 intressanta kurser att välja mellan!

Vi har ansökt om att bedriva fortbildning inom agil projektledning, välfärdsteknik för sjuksköterskor samt miljöcertifiering inom bygg och energi.

Intresserad av att veta mer om den här satsningen – eller om de specifika kurserna? Kontakta mig gärna så pratar vi mer!

Jens Grönlund
Affärsutvecklingschef
jens.gronlund@nackademin.se

 

Fristående kurser på Nackademin

Utöka din kunskap eller bredda din kompetens med fristående kurser hos oss eller på distans. På Nackademin vet vi hur man tar fram, utvecklar och bedriver kurser som är riktade mot specifika kompetenser eller nischade yrkesroller. Vi utbildar idag nästan 2000 studenter inom olika områden och har lång erfarenhet av att ta fram fristående kurser och utbildningar baserat på näringslivets behov. Läs mer om fristående kurser på Nackademin här.