HemSamarbeta med Nackademin
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademin i tätt samarbete med näringslivet – Inspirerande samarbete för innovation och tillväxt!

Att samarbeta med Nackademin bidrar till utveckling på flera fronter. Genom att företag aktivt deltar i skapandet av nya utbildningar tar vi ett steg mot att forma den framtida arbetskraften. Det är en möjlighet att vara med och skapa utbildningar som inte bara svarar mot dagens behov utan också förutser framtidens utmaningar.

Vid framtagandet av utbildningar är närheten till näringslivet central. Det är viktigt att Nackademin visar på ett faktiskt behov av kompetensen i branschen, samt att det är en garanti för att utbildningen är relevant och efterfrågad. Nackademin ser till att varje utbildning är en investering i den typ av expertis som gör skillnad och driver innovation.

Ledningsgruppen, bestående av representanter från flera av de största företagen inom IT, Samhällsbyggnad och kommunikation, är en viktig del av detta samarbete. Genom att träffas regelbundet och säkerställa att utbildningarna är i linje med det framtida behov som finns i branschen. Ett viktigt arbete som formar framtidens ledare och innovatörer.

Mitt engagemang i ledningsgruppen ger mig och andra möjlighet att aktivt adressera branschens behov av digital kompetens i utbildningsplanen.
Pouriya Parsanezhad, BIM-strateg, Riksbyggen 

Det är viktigt att utbildningen håller en hög kvalitet och relevans till det verkliga arbetslivet. Det har därför varit viktigt för oss som företag att få vara med och påverka innehållet i utbildningen

Efter att ha genomgått utbildningen själv, ville jag bidra till att forma innehållet och göra det relevant för branschens behov. På det sättet så kan jag hjälpa till att göra utbildningen bättre för studenterna. Att vara med och forma morgondagens talanger och kollegor är en fantastisk möjlighet att göra skillnad och knyta kontakter inom branschen.
Magnus Sundström, systemutvecklare, B3 CodeRight.

LIA (Lärande i Arbete) är en unik möjlighet som skiljer Yrkeshögskolan från universitetet. Det är en fantastisk chans för företag att integrera den senaste kunskapen i praktiken och lära känna potentiella medarbetare innan rekrytering. 

Det är en win-win-situation där företaget får fräsch kunskap och studenterna kan tillämpa sina studier i en verklig arbetsmiljö, vilket ger möjlighet att prova nya idéer och innovativa lösningar.
Amanda Drising, tidigare student på Nackademin

Så mycket mer än bara en Yrkeshögskola


Nackademin erbjuder inte bara färdiga utbildningar utan skräddarsydda upplägg som är anpassade för att ge företag rätt kompetens. Oavsett om det är en specifik kurs eller en hel utbildning kan Nackademin anpassa och applicera för att möta företagens unika behov och mål.

Nackademin har även ett fantastiskt nätverk med alumner där många fortfarande är engagerade på olika sätt genom att bland annat utbilda och ta emot LIA-studenter. De får även erbjudanden om olika rekryteringsevents där företagen har möjlighet att bjuda in för att berätta lite mer om sitt företag och erbjuda branschmingel. 

Att samarbeta med Nackademin skapar en inspirerande resa mot att forma framtidens kompetens och driva framgång i samverkan med näringslivet!

Mette Svensson, Affärsutvecklingschef

Vill du veta mer om hur ni kan stärka ert samarbete med Nackademin?

Mette Svensson, affärsutvecklingschef
Mette.svensson@nackademin.se
073-053 77 68

Nackademin i tätt samarbete med näringslivet – Inspirerande samarbete för innovation och tillväxt!

Att samarbeta med Nackademin bidrar till utveckling på flera fronter. Genom att företag aktivt deltar i skapandet av nya utbildningar tar vi ett steg mot att forma den framtida arbetskraften. Det är en möjlighet att vara med och skapa utbildningar som inte bara svarar mot dagens behov utan också förutser framtidens utmaningar.

Vid framtagandet av utbildningar är närheten till näringslivet central. Det är viktigt att Nackademin att visa på ett faktiskt behov av kompetensen i branschen, samt att det är en garanti för att utbildningen är relevant och efterfrågad. Nackademin ser till att varje utbildning är en investering i den typ av expertis som gör skillnad och driver innovation.

Ledningsgruppen, bestående av representanter från flera av de största företagen inom IT, Samhällsbyggnad och kommunikation, är en viktig del av detta samarbete. Genom att träffas regelbundet och säkerställa att utbildningarna är i linje med det framtida behov som finns i branschen. Ett viktigt arbete som formar framtidens ledare och innovatörer.

Mitt engagemang i ledningsgruppen ger mig och andra möjlighet att aktivt adressera branschens behov av digital kompetens i utbildningsplanen.
Pouriya Parsanezhad, BIM-strateg, Riksbyggen 

Det är viktigt att utbildningen håller en hög kvalitet och relevans till det verkliga arbetslivet. Det har därför varit viktigt för oss som företag att få vara med och påverka innehållet i utbildningen

Efter att ha genomgått utbildningen själv, ville jag bidra till att forma innehållet och göra det relevant för branschens behov. På det sättet så kan jag hjälpa till att göra utbildningen bättre för studenterna. Att vara med och forma morgondagens talanger och kollegor är en fantastisk möjlighet att göra skillnad och knyta kontakter inom branschen.
Magnus Sundström, systemutvecklare, B3 CodeRight.

LIA (Lärande i Arbete) är en unik möjlighet som skiljer Yrkeshögskolan från universitetet. Det är en fantastisk chans för företag att integrera den senaste kunskapen i praktiken och lära känna potentiella medarbetare innan rekrytering. 

Det är en win-win-situation där företaget får fräsch kunskap och studenterna kan tillämpa sina studier i en verklig arbetsmiljö, vilket ger möjlighet att prova nya idéer och innovativa lösningar.
Amanda Drising, tidigare student på Nackademin

Så mycket mer än bara en Yrkeshögskola

Nackademin erbjuder inte bara färdiga utbildningar utan skräddarsydda upplägg som är anpassade för att ge företag rätt kompetens. Oavsett om det är en specifik kurs eller en hel utbildning kan Nackademin anpassa och applicera för att möta företagens unika behov och mål.

Nackademin har även ett fantastiskt nätverk med alumner där många fortfarande är engagerade på olika sätt genom att utbilda, ta emot LIA-studenter. De får även erbjudanden om olika rekryteringsevents där företagen har möjlighet att bjuda in för att berätta lite mer om sitt företag och erbjuda branschmingel. 

Att samarbeta med Nackademin skapar en inspirerande resa mot att forma framtidens kompetens och driva framgång i samverkan med näringslivet!

Mette Svensson, Affärsutvecklingschef

Vill du veta mer om hur ni kan stärka ert samarbete med Nackademin?

Mette Svensson, affärsutvecklingschef
Mette.svensson@nackademin.se
073-053 77 68

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär