HemTestautomatiserare – en efterfrågad spetskompetens inom IT-branschen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

Antagningens telefon är stängd v 29 och v 30.

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Testautomatiserare – en efterfrågad spetskompetens inom IT-branschen

Till hösten startar distansutbildningen Testautomatiserare på Nackademin – ett av startskotten till Nackademins nya utbildningskoncept, som handlar om att förse yrkesverksamma personer med spetskompetens som har efterfrågats av branschen. Utbildningen testautomatiserare är framtagen i samarbete med IT-branschen, där det finns ett enormt behov av denna kompetens. Vi har intervjuat Jens Grönlund och Rafael Silva, som har varit med och tagit fram den nya utbildningen.

Den tio veckor långa utbildningen testautomatiserare vänder sig till testare och utvecklare som vill vidareutbilda sig till testautomatiserare – och därmed öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Jens Grönlund, affärsutvecklingschef, utvecklar just nu det nya utbildningskonceptet och han berättar om varför det just nu finns ett stort behov av den här utbildningen:

 – Nackademin samarbetar med många olika företag inom IT-branschen och flera av dessa arbetsgivare beskriver ofta hur stor efterfrågan av personer med god kompetens inom testautomation är. Det råder en stor brist på testautomatiserare. Vi vet också att det finns många kompetenta testare och utvecklare, som med viss specialanpassad utbildning och på relativt kort tid skulle kunna kliva in i rollen som Testautomatiserare.

Behovet är stort och det finns i nuläget inte tillräckligt många testautomatiserare för att tillsätta alla lediga tjänster. Rekryterare hör ofta av sig till mig med jobberbjudande – och då har de enbart sett min profil på LinkedIn!
Rafael Silva, testautomatiserare och utbildare på Nackademin

Rafael Silva arbetar som testautomatiserare, och han är även utbildare på Nackademin. Han berättar mer om hur kompetensbehovet ser ut:

– Behovet är stort och det finns i nuläget inte tillräckligt många testautomatiserare för att tillsätta alla lediga tjänster. Rekryterare hör ofta av sig till mig med jobberbjudande – och då har de enbart sett min profil på LinkedIn!

Du undervisar på utbildningen, hur är den utformad och vad kommer deltagarna att få lära sig?

– Utbildningen är på distans och innehåller en blandning teori och praktik. De studerande kommer att få kunskap om testautomatisering, från planeringsfas till implementering och underhållning av automatiska tester. Efter avslutad utbildning kommer deltagarna fortfarande att ha tillgång till allt material och alla testprogram och därmed kan de fortsätta att studera på egen hand om de vill.

Vad är det bästa med den här utbildningen, enligt dig?

– Det som är bäst med den här utbildningen är flexibiliteten – deltagarna på utbildningen kommer att kunna kombinera studierna med jobb och privatliv. Föreläsningarna kommer att finnas inspelade och på så vis kan varje studerande lägga upp sitt eget studieschema och studera i sin egen takt. Det är också en stor fördel att utbildningen är framtagen utifrån branschens behov och av yrkesverksamma testautomatiserare, samt att deltagarna får möjlighet att ta sig an riktiga arbetsuppgifter – sådana som de kommer att arbeta med i framtiden.

Vilka är de största fördelarna med testautomatisering? (Tid, kvalitet, pengar)

– Testautomatisering innebär effektivitet, när den implementeras korrekt. Tiden för en testavit brukar vara betydligt kortare än tiden för att exekvera manuellt samma testfall och med automatiseringen får man på köpet även en extra resurs. Eftersom att QA-ansvarig inte behöver sitta och köra tester manuellt kan hen jobba med annat i ett projekt.

– Rätt kompetens är ett måste här. Automatiserade tester som inte är stabila eller pålitliga är inte värt att ha i ett projekt. Tiden för underhållning och analys av testresultat från opålitliga automatiserade tester kan bli till stor nackdel när testprojektet är dåligt designat/ implementerat.

Var ligger testautomatisering rent mognadsmässigt?
– Testverktygen har utvecklats och förbättrats så pass mycket att testautomatiseringen nästan är ett måste i dagsläget. Vill man jobba med CI/CD då behöver man jobba mycket med testautomation för att snabbt få återkoppling kring produktkvaliteten som utvecklas.

Finns det några företag som borde jobba mer med testautomatisering än vad de gör i dagsläget?
– Mindre företag borde satsa mer på testautomatisering. Det är däremot helt förståeligt att bland mindre företag och start-ups fokusera mer på utvecklingen av produkt än att anställa en testare som är specialist inom automation inte hamnar på priolistan med tanke på bl.a begränsad budget. 

Vilka yrkesroller skulle detta vara intressant för?
– Testare och utvecklare

Läs mer här
Utbildning för T
estautomatiserare och programmering för testare (15 veckor)
Utbildning för Testautomatiserare (10 veckor)