HemTestautomatiserare – en efterfrågad spetskompetens inom IT-branschen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Testautomatiserare – en efterfrågad spetskompetens inom IT-branschen

Till hösten startar intensivutbildningen Testautomatiserare på Nackademin – ett av startskotten till Nackademins nya utbildningskoncept, som handlar om att förse yrkesverksamma personer med spetskompetens som har efterfrågats av branschen. Utbildningen till testautomatiserare är framtagen i samarbete med IT-branschen, där det finns ett enormt behov av denna kompetens. Vi har intervjuat Jens Grönlund och Rafael Silva, som har varit med och tagit fram den nya utbildningen.

Den åtta veckor långa intensivutbildningen Testautomatiserare vänder sig till testare och utvecklare som vill vidareutbilda sig till testautomatiserare – och därmed öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Jens Grönlund, affärsutvecklingschef, utvecklar just nu det nya utbildningskonceptet, och har även varit med om att ta fram intensivutbildningen för testautomatiserare. Han berättar om varför det just nu finns ett stort behov av den här utbildningen:

 – Nackademin samarbetar med många olika företag inom IT-branschen och flera av dessa arbetsgivare beskriver ofta hur stor efterfrågan av personer med god kompetens inom testautomation är. Det råder en stor brist på testautomatiserare. Vi vet också att det finns många kompetenta testare och utvecklare, som med viss specialanpassad utbildning och på relativt kort tid skulle kunna kliva in i rollen som Testautomatiserare.

Behovet är stort och det finns i nuläget inte tillräckligt många testautomatiserare för att tillsätta alla lediga tjänster. Rekryterare hör ofta av sig till mig med jobberbjudande – och då har de enbart sett min profil på LinkedIn!
Rafael Silva, testautomatiserare

Rafael Silva arbetar som testautomatiserare, och han är även utbildare på Nackademin. Tillsammans med Jens Grönlund har han varit med om att ta fram intensivutbildningen Testautomatiserare, och han berättar mer om hur kompetensbehovet ser ut:

– Behovet är stort och det finns i nuläget inte tillräckligt många testautomatiserare för att tillsätta alla lediga tjänster. Rekryterare hör ofta av sig till mig med jobberbjudande – och då har de enbart sett min profil på LinkedIn!

Du undervisar på intensivutbildningen, hur är den utformad och vad kommer deltagarna att få lära sig?

– Utbildningen är på distans och innehåller en blandning teori och praktik. De studerande kommer att få kunskap om testautomatisering, från planeringsfas till implementering och underhållning av automatiska tester. Efter avslutad utbildning kommer deltagarna fortfarande att ha tillgång till allt material och alla testprogram och därmed kan de fortsätta att studera på egen hand om de vill.

Vad är det bästa med den här utbildningen, enligt dig?

– Det som är bäst med den här utbildningen är flexibiliteten – deltagarna på utbildningen kommer att kunna kombinera studierna med jobb och privatliv. Föreläsningarna kommer att finnas inspelade och på så vis kan varje studerande lägga upp sitt eget studieschema och studera i sin egen takt. Det är också en stor fördel att utbildningen är framtagen utifrån branschens behov och av yrkesverksamma testautomatiserare, samt att deltagarna får möjlighet att ta sig an riktiga arbetsuppgifter – sådana som de kommer att arbeta med i framtiden.

Läs mer om intensivutbildningen Testautomatiserare här