HemSpaning från Almedalen 2017: ”Det saknas folk – en ekvation som idag inte går ihop”
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Spaning från Almedalen 2017: ”Det saknas folk – en ekvation som idag inte går ihop”

Michael Yngvesson

SPANING ALMEDALEN. Michael Yngvesson, dåvarande vd på Nackademin, delar med sig av sina tankar och intryck från årets Almedalsvecka.

Jag har varit på tre olika informella sammankomster som diskuterat kompetensbrist. En frukost med Industriföretagen, en annan frukost med fastighetsbranschen och en lunch med byggtema, anordnad av Skanska. Min uppfattning är att man generellt anser att yrkeshögskolan är en bra lösning på matchningsutmaningarna för att lösa kompetensbristen och att det borde beviljas fler platser. ”Studenterna är högvaluta”, beskrev någon det som.

En annan spaning är att det saknas folk i många branscher! Fastighetsbranschen behöver 10 000 männinskor till 2022, byggbranschen 40 000 inom samma tidsram och utöver detta står kommun och landsting inför en enorm rekryterings- och kompetensutmaning för att föda välfärdssystemet och allmännyttan. Denna ekvation går idag inte ihop och man pratar mycket om hur man snabbt skall få in nya svenskar på arbetsmarknaden, men det finns väldigt få bra exempel där man faktiskt gör saker. Generellt upplever jag att man väntar på att ”någon annan”, alltså staten, ska ta tag och lösa problemet. Då sticker man huvudet i sanden istället för att agera. Samtidigt är kompetensbristen och det enorma behov vi står inför en svår nöt att knäcka, och jag tror att det behövs flera olika åtgärder samtidigt för att kunna möta kraven från branscherna.

Om man ser till vad som sker på marknaden så finns det exempel som adresserar den delar av utmaningen. Där utbildas till exempel snabbt nya personer i linje med arbetsmarknadens behov för att möta både kompetens och resursfrågan inom IT genom en kortare utbildning som leder till yrken inom systemutveckling. Dock är detta ett dyrare sätt för företagen då man tvingas betala konsultpengar under en period innan man kan köpa över personal och det löser långt ifrån hela det behovet som finns på marknaden. Intressant är dock tendensen att slå samma två processer som tidigare varit separata – utbildning och rekrytering.

Det finns flera exempel som visar på behovet att göra liknande lösningar i framtiden då kompetensen som arbetsgivare söker inte finns i den volym som efterfrågas. Intressant framtid med andra ord där jag tror att bland annat fackförbunden kommer att behöva titta på nya varianter till omställningsstöd dvs justera TRR och TRS att även inkludera personer som vill ställa om sin kompetens i anställning och inte bara när man bli uppsagd parallellt med att branscherna måste hitta nya vägar till att både hitta och utbilda kompetens. Vi måste alla tänka utanför boxen helt enkelt.

Vad gör Nackademin i detta? Jag tycker att vår strategi ligger bra i linje med framtidens behov. Vi erbjuder idag utbildning i linje med en specifik efterfrågan inom både Yh och öppna utbildningar. Jag tror att man över tid även måste aktivera tankarna runt bemanning eller kanske titta på hur man kan hjälpa företag med kandidatsearch utanför Yh där vi sedan tillför specifik kompetens genom utbildning. Jag tror också att marknaden och branscherna kommer att tvingas till egna initiativ, staten kommer inte kunna adressera det oändliga behov som finns och då måste vi vara där som en etablerad spelare vara med och hjälpa arbetsgivarna till kreativa/flexibla lösningar.

Generellt upplever jag att den underliggande tonen i allt jag lyssnat på dessa dagarna andas lite frustration över framtiden och hur man skall lyckas hitta de kompetens och resurser som behövs. Lyckas man inte med detta kommer tillväxten att avta samt att attraktionskraften för Sverige från utlandet kommer att minska, vi kommer inte att få hit företag som vill etablera sig. Men det är detta vi på Nackademin brinner för och vi kommer absolut att arbeta med dessa frågor än mer aktivt framöver!

Tveka inte att höra av dig till mig om du vill diskutera just ert specifika kompetens- eller anställningsbehov!

Glad Sommar!

Hitta din utbildning

Vill du läsa mer om våra olika utbildningar? Vi har ett stort utbud av yh-utbildningar och kurser som gör dig redo för jobb.