HemSamarbetet mellan Nackademin och Wise IT blev en succé
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Nackademins samarbete med Wise IT blev en succé

I förra veckan avslutades Nackademins första intensivkurs till supporttekniker – ett samarbete med IT-företaget Wise IT som började planeras redan i våras. Den fyra veckor långa intensivkursen blev en succé, då 15 av de 19 kursdeltagarna hade fått en anställning som supporttekniker redan innan kursens slut. 

Under utbildningen fick kursdeltagarna en gedigen kunskap om IT-support, både genom teori och praktiska övningar. Totalt 18 av de 19 deltagarna saknade tidigare erfarenhet från IT-branschen, och lärde sig alltså det mesta från ”scratch” under intensivkursen.

Både Nackademin och Wise IT är nöjda med samarbetet och över de goda resultat som intensivkursen mynnat ut i. De är också eniga om att samarbetet varit lönsamt för alla inblandade – framförallt för kursdeltagarna, som på bara fyra veckor är redo för jobb som supporttekniker.

–  Tack vare utbildningen har vi lyckats få ut nya medarbetare till IT-branschen snabbt – och dessutom har kursen inneburit en väg in i IT-branschen för personer som kanske annars inte skulle ha valt den här banan. Utbildningens upplägg har också gjort så att introduktionsperioden för en ny medarbetare har kortats ned med flera veckor, säger Stefan Bianchi, utbildare på intensivkursen.

Även Nackademin gläds åt att kunna bidra med yrkeskompetens till IT-branschen genom en intensivkurs. De vill också lyfta att denna typ av intensivkurs kan öka jämställdheten i branschen.

–   Nackademin är duktiga på att identifiera kompetensbehov inom olika branscher och att skräddarsy utbildningsinsatser som leder till en anställning. Detta projekt är extra intressant ur många aspekter, dels eftersom kursen lockat personer utan tidigare erfarenhet inom IT, och dels eftersom 40% av deltagarna var kvinnor. Vi tror att det finns ett samband, och att det är en viktig aspekt att ta fasta på, säger Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin.

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 31 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär