Varför ska man läsa utbildningen Diplomerad Rekryteringsresearcher? Hur ser en vanlig dag ut som rekryteringsresearcher och hur ser det behovet i branschen ut framöver? Vi har intervjuat Annika Norberg som jobbar som researchkonsult på Compass Human Resources Group och som, tillsammans med bolagets VD, kommer att föreläsa på utbildningen Diplomerad Rekryteringsresearcher.

Varför behövs utbildningen Diplomerad Rekryteringsresearcher?

Utbildningen skapar förutsättningar och förståelse för ett bra researcharbete. Man får kännedom om etik och moral i en rekryteringsprocess samt möjlighet att öppna sinnet och att tänka utanför boxen i sökningarna.

Hur ser kopplingen ut mellan Compass och Nackademins utbildning till Diplomerad Rekryteringsresearcher?

Compass ser ett stort värde i den här utbildningen och vill därför bidra med erfarenhet och kunskap från rekryteringsbranschen. Både jag och bolagets VD, Bo Bengtsson, föreläser under utbildningen för att ge en bild av branschen och yrkesrollen. Bo är även ordförande i ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Hur ser en vanlig dag ut för en rekryteringsresearcher?

Dagarna kan vara väldigt varierande, mycket beroende på var man befinner sig i processerna. De kan innehålla uppstartsmöten med kund, projektmöten med ansvarig rekryteringskonsult, deskresearch och search av kandidater med allt vad det innebär, författande av uppdragsprofil samt första kontakt med presumtiva kandidater.

Vilka arbetsuppgifter är vanligt förekommande?

Detta skiljer sig många gånger från bolag till bolag. För oss på Compass läggs merparten av tiden på search, att hitta målföretag och de bäst lämpade personerna för rollen. Som framgångsrik researcher måste man kunna tänka utanför ramarna och hitta sökvägar som inte från början är helt självklara. För att lyckas så bra som möjligt med detta börjar vi med att skapa förståelse för kunden – vad de gör, hur behovet, rollen och deras företagskultur ser ut. Researcher och rekryteringskonsult samarbetar i team för att kunna genomföra en så bra rekrytering som möjligt. Vanligtvis är det researchern som tar första kontakten med de searchade personerna, detta för att se om det finns ett intresse för rollen.

Hur tror du att rekryteringsbranschen kommer att förändras under de närmaste 5 åren?

Rekryteringsbranschen har genom åren varit väldigt konjunkturberoende och det kommer den även fortsättningsvis att vara. Om man bortser från detta så tror jag att en bra chef- och specialistsrekrytering alltid kommer att värdesättas i ett bolag, vilket innebär att searchbolag även fortsättningsvis kommer vara en viktig spelare vid rekryteringar. Detta även i en tid där kandidater blir mer och mer tillgängliga, exempelvis via LinkedIn, och många bolag provar att sköta sina rekryteringar på egen hand.

Vilka egenskaper anser du vara viktiga hos en person som ska jobba som rekryteringsresearcher?

Man behöver ha ett genuint intresse för människor och en förmåga att sätta sig in i olika företag och deras kulturer. En lyhördhet, nyfikenhet och respekt för andra människor är viktigt både när man träffar kund och kandidater. Det är också viktigt att våga tänka brett i sökningarna, det är då man kan hitta de där personerna som visar sig vara helt rätt men inte självklara från början. Även arbetslivserfarenhet är bra att ha med sig i bagaget, detta för att skapa förståelse för organisationer, behov, roller och samarbeten yrkesgrupper emellan.

Hur ser löneläget ut för en Diplomerad Rekryteringsresearcher?

I dagsläget finns det inget generellt lönepåslag för en Dipl. Rekryteringsresearcher. Vid en löneförhandling kan jag däremot tänka mig att Diplomeringen kommer att vägas in med yrkeserfarenhet, så som antal yrkesår, yrkesframgång och specialistkompetens o.s.v.

Vilket behov på arbetsmarknaden finns det för en person med kompetens inom rekryteringsresearch?

Efterfrågan på erfarna och kompetenta rekryteringsresearchers är stor.

Varför ska man läsa den här utbildningen?

För att få en bra yrkesmässig grund att stå på och bli trygg i yrkesrollen.

 

Vill du utbilda dig till Diplomerad Rekryteringsresearcher? Läs vår 6-veckor långa utbildning med start i mars 2017!