Om Övriga utbildningar och behovsanpassade utbildningar. Vi brinner för kompetensutveckling och har i över två decennier arbetat med strategisk kompetensförsörjning i nära samarbete med näringslivet. Vi tror på att lära för livet. Utvecklingen i samhället går allt snabbare och är ständigt pågående. Behovet av att införskaffa sig nya och utveckla befintliga kompetenser hos sina medarbetare är en förutsättning för företag att bibehålla sin konkurrenskraft.

Vad kan vi på Nackademin erbjuda?

Ska vi säkerställa tillgången på rätt kompetens i rätt tid måste vi bryta gamla mönster och tänka i nya i banor. Nackademins vision är att utbilda utifrån det anställande näringslivets reella kompetensbehov i syfte att leverera rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser.

För att lyckas med detta och hela tiden ligga i framkant arbetar vi kontinuerligt med omvärldsbevakning, trendspaning, nätverkande och kontakter med branschorganisationer.

Nackademin kan erbjuda dig och ditt företag utbildning och kompetensutveckling framtagna tillsammans med er utifrån era specifika behov inom i stort sett alla kompetensområden. Vi kan leverera riktade utbildningsinsatser såväl digitala som salsbundna utifrån olika pedagogiska modeller.

Vilka är vi?

Nackademin är en av landets största utbildningsanordnare inom yrkeshögskoleutbildning med fler än 1000 kontakter i vårt företagsnätverk. Sedan 1994 har Nackademin kompetensförsörjt branscher inom samhällsbyggnad, IT, kommunikation, design, vård, administration och försäljning. Vår långa erfarenhet gör att vi är en trygg utbildningsleverantör för ditt företag. Vår förhoppning är att vi kan vara er naturliga samtals- och samarbetspartner i frågor som rör utbildning och kompetensutveckling.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om de utmaningar du står inför eller det konkreta kompetensbehovet du har. Vi tar sedan fram ett förslag på hur vi kan skapa en behovsanpassad utbildning för just ditt företag!

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss på:

 foretagsutbildning@nackademin.se