HemÖver hälften fick jobb innan de tagit examen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Över hälften fick jobb innan de tagit examen

Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare. När en klass frontendutvecklare i juni tog examen från Nackademin hade 62 procent redan blivit erbjudna anställning hos sina praktikplatser.

– Yrkeshögskolans absoluta styrka är den starka kopplingen till näringslivet och anställande arbetsgivare och det är fantastiskt att vi återigen ser hur väl utbildningsformen svarar mot dagens matchningsutmaningar, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

Av 34 studenter hade 21 stycken, 62 procent, blivit erbjudna anställning ute på sin praktikplats. Annika Jansson, Team Manager och seniorkonsult på Forefront, sitter i ledningsgruppen för utbildningen Frontendutvecklare och ser engagemanget som en effektiv rekryteringskanal.

– Vi har varit engagerade i ledningsgruppen för Frontend-utbildningen i snart ett år och har redan fått utdelning. Vi har tagit emot två frontendstudenter, som både har gjort sin praktik och skrivit sina exjobb för oss – och vi är väldigt stolta och glada över att de nu är anställda hos oss, kommenterar hon.

Kompetensbehovet inom IT-branschen är stort och många arbetsgivare har svårt att möta upp sina kunders efterfrågan och behov.

– Vi räknar med att rekrytera 6-8 studenter per år från Nackademins olika IT-utbildningar och ser en stadig tillväxt framöver, tillsammans med insatser som bland annat traineeprogram och rekrytering av seniora utvecklare. Ingen borde tveka att utbilda sig, duktiga frontendutvecklare kommer att ha jobb under lång tid framöver, avslutar Annika Jansson.

Annika Janssons tips till dig som vill bli anställd under praktiken:

  • Var dig själv, tveka inte att fråga och ta hjälp om du fastnar eller om det är någonting du inte förstår.
  • Se till att du får en handledare, som både kan hjälpa dig tekniskt men som även är en mentor och en ledare – som du du kan gå till för att få feedback och stöd.
  • Var nyfiken och visa att du vill lära och att du tycker om att vara med och bidra och att jobba i team.

Faktaruta:

– 93 procent av de studerande inom yrkeshögskolan har jobb ett år efter examen.
– Yrkeshögskolan ska växa med 45 procent fram till 2022. I år ökade antalet helårsplatser med 14 000.
– Söktrycket till yrkeshögskolan ökar: 2017 var det 3 procent fler sökande än föregående år.

Källa: myh.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Lyngarth,
presskontakt Nackademin
0736- 823 466
johanna.lyngarth@nackademin.se


Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 27 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 92 % av Nackademins studenter får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare. När en klass frontendutvecklare i juni tog examen från Nackademin hade 62 procent redan blivit erbjudna anställning hos sina praktikplatser.