På Nackademin vill vi att alla ska känna att de har stöd i sin utbildning. Därför har vi en person som arbetar heltid med pedagogiskt stöd och yrkessvenska. Pedagogiskt stöd kan fungera på olika sätt men handlar om att anpassa lärprocessen för den enskilda studenten.


Huvudsyftet är att studenten ska få hjälp att bli så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier för även om kursmål och kriterier för godkänd examination är samma för alla studenter kan vägen dit se olika ut

Det kan handla om många olika former av stöd. Alltifrån hjälp att göra med att få hjälp med sin studieteknik eller att våga tala, till samtalstöd eller anteckningstöd, mentorstöd, inläst litteratur, extra handledning eller språkstöd. Det ser väldigt olika ut beroende på vem som känner behov av stödet.

Vem ska jag prata med om mitt stödbehov?

Om du som student vet med dig, sedan tidigare, att du har någon typ av stödbehov under din studietid, så ska du redan under ansökningsperioden meddela detta till Maddie Larsson som arbetar med pedagogiskt stöd på Nackademin. Maddie når du på telefonnummer +46 (0) 73-682 34 51 eller magdalena.larsson@nackademin.se

Syftet med att meddela stödbehovet tidigt är att vi som utbildningsanordnare ska kunna få tid på oss att ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan skolstart.

Hur går det till?
Vi brukar ha ett möte mellan ansvarig för Pedagogiskt stöd och dig som studerar. Utifrån det samtalet ser vi hur vi kan underlätta din studietid här hos oss. Om du har språkstödsbehov träffar du Maddie för en kortare nivåtest och blir sedan inskriven i en av våra yrkessvenska-kurser.

Vem kan söka extra pedagogiskt stöd på Nackademin?
Du som är antagen till en utbildning på Nackademin och har behov av stöd och struktur i dina studier ska söka.

Om jag meddelar att jag har behov av stöd under antagningsomgången, kommer det då att påverka min ansökan till utbildningen?
Nej, om du anmäler stödbehov så kommer det inte att påverka din ansökan till Nackademin. Syftet med att meddela stödbehovet är att vi som utbildningsanordnare ska kunna få tid på oss att ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan skolstart.

Det kan ta mellan två och fyra veckor innan stödinsatserna kan vara igång.

Vem får reda på att jag får pedagogiskt stöd?
Det bestämmer du helt själv. Dock kräver vissa stödåtgärder att lärare eller din Program Manager meddelas.

Kurser:
(Just nu både i Haga och Uppsala, regelbundna starter)

Kurser startar utefter behov och antal anmälningar. Maximalt 8 personer i varje grupp.

  • Yrkessvenska –IT
  • Yrkessvenska –Bygg&Teknik
  • Studieteknik (Online) – Solna och Uppsala

Frågor
Har du några frågor som rör detta? Varmt välkommen att kontakta Maddie Larrson och prata om just ditt behov och eventuella stödsituation, maila till magdalena.larsson@nackademin.se.

Här kan du läsa en intervju med Magdalena Larsson!