HemÖkat behov av logistikkompetens i byggbranschen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

2019-10-30

Ökat behov av logistikkompetens i byggbranschen

Stockholms kommuner beräknas bygga 50 000 nya bostäder på två år. Byggbranschen ligger i jämförelse med många andra industrier efter vad gäller logistiklösningar, men det finns både tid och pengar att spara för de företag som rekryterar en logistiker till byggproduktioner. 

Jenny Olsson är Supply Chain-konsult på ÅF och har de senaste åren arbetat med en rad strategiska logistikuppdrag inom byggsektorn, bland annat som biträdande projektledare för utvecklingen och implementeringen av en bygglogistiklösning på Norrlands Universitetssjukhus. Hon ser att fler byggaktörer efterfrågar logistikkompetens och att branschen i stort har fått upp ögonen för fördelarna med att ha en logistiker i projekt.

–  De största vinsterna för arbetsgivare som anställer en bygglogistiker är att kunna arbeta mer hållbart och samtidigt öka produktiviteten, säger hon.

Kompetensgapet kan bli kostsamt i byggprojekt

Två kvällar i veckan föreläser Jenny Olsson på en kurs i bygglogistik där majoriteten av de cirka trettio deltagarna har lång erfarenhet från byggbranschen. De konstaterade tidigt i kursen ett tydligt behov av mer logistisk kompetens inom branschen, även om ledningen i alla företag inte ännu insett det.

–  Med en bygglogistiker får man någon som ser till att det operativa i produktionen flyter på så att hantverkarna kan fokusera på det som de är bäst på, säger Jenny Olsson.

Även Sasha Krogius, produktionsledare på Byggledningen, ser ett kompetensgap på arbetsmarknaden i byggindustrin. Han lyfter resurseffektiviteten av att ha en person som håller koll på maskiner, människor och material och menar att vissa tenderar att lägga för mycket tilltro till de som levererar.

– Det finns en rad risker med att lägga för stort ansvar på underleverantörer. Det kan ju dessutom röra sig om en rad olika leverantörer som inte har full överblick. En bygglogistiker har koll på hela flödet och kan exempelvis uppskatta om en dyrare lördagsleverans faktiskt blir billigare i längden om fredagsleveransen gör att arbetarna inte kan vara på bygget, säger han.

Yrkeshögskolan effektivt sätt att stärka kompetensen

I forskningsvärlden är bygglogistik ett växande område. Flera studier har flaggat för behovet av ökad logistikkompetens i byggsektorn, och framhäver fördelarna med att ha övergripande kontroll av flöden. Men enligt Sasha Krogius vet nödvändigtvis inte alla verksamheter som har behov av att effektivisera sin bygglogistik om det. Här ser han att yrkeshögskolan, genom den obligatoriska praktiken, kan fylla en viktig funktion.

–  Det kan ge arbetsgivare chans att testa och utvärdera nyttan av att ha en bygglogistiker i projekt. Det ger även studenter chans att sälja in sin kompetens hos verksamheter där de ser att behov finns.

Jenny Olsson, som är utbildad ingenjör på Chalmers, tror att yrkeshögskolan också kan spela en roll för att stärka kompetensen bland de som redan har en fot i byggbranschen.

–  Utbildningsformen är mer flexibel än en traditionell universitetsutbildning vilket gör det möjligt för exempelvis en arbetsledare att vidareutbilda sig och samtidigt ha kvar sin anställning, avslutar hon.

Ny utbildning inom bygglogistik planeras med start 2020

Yrkeshögskolan Nackademin planerar en ny bygglogistikutbildning med start hösten 2020. Utbildningen är framtagen med potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar inriktning och säkerställer att den tar utgångspunkt i det som branschen efterfrågar. I utbildningen ingår bland annat digitalisering inom bygglogistik, ekonomi, juridik och arbetsmiljö samt projektledning och kommunikation. Läs mer här.

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds omkring 30 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.