HemNy rapport: Yrkesrollerna som krävs för den digitala omställningen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Ny rapport: Yrkesrollerna som krävs för den digitala omställningen

UX-designer, sökmotormarknadsförare och utvecklare inom Frontend, Java och Internet of Things är efterfrågade yrkesroller 2018. Den digitala transformationen innebär att klassiska yrkesroller inom IT nu eftersöks inom flera branscher, visar Arbetsmarknadsrapporten 2018.

-Digitaliseringen genererar snabbt nya kompetensbehov. Yrkeshögskolans absoluta styrka är att den snabba omsättningen från identifierade behov till pricksäkra utbildningslösningar och det är därför som Yh svarar mot många av de utmaningar och behov som finns inom matchning och kompetensförsörjning i Sverige idag, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

I Sverige saknas det idag utbildningar som matchar de behov som krävs för att den digitala omställningen ska kunna ske på bred front. Arbetsmarknadsrapporten 2018 visar att yrkesroller som tidigare klassificerats som IT-yrken, nu eftersöks av t. ex. kommunikationsbranschen.

-Som yrkeshögskoleanordnare så kan vi, i dialog med arbetsgivare i vårt nätverk, se tydliga tendenser gällande vilka yrkesroller som arbetsmarknaden efterfrågar framöver. UX-designer och Sökmotormarknadsförare är två tydliga exempel där digitaIiseringen innebär att kommunikationsbranschen nu har ett större anställningsbehov av mer IT-inriktad kompetens, kommenterar Martina Lindgren.

Arbetsmarknadsrapporten 2018 baseras på det anbudsarbete som Nackademin genomfört under 2016 och 2017, för att undersöka arbetsmarknadens behov av nya kompetenser. Datan och analysen består av intervjuer med arbetsgivare, enkätdata, statistik från sökningar i olika plattformar för jobbannonsering samt kvantitativ data om det kommande anställningsbehovet från vårt stora nätverk av arbetsgivare.

Faktaruta: 

Tre yrkesroller med stor efterfrågan- Javautvecklare: Arbetsgivare som till exempel King, Eniro och iZettle uppger att de vill anställa i snitt 5-7 nyexaminerade javautvecklare på 3-5 års sikt.

– Internet of Things-utvecklare: Arbetsgivare som till exempel ATEA, Sopra Steria och Arrow uppger att de vill anställa i snitt 5-7 nyexaminerade IoT-utvecklare på 3-5 års sikt.

– UX-designer: Arbetsgivare som till exempel Antrop, Softronic och Insurello uppger att de vill anställa i snitt 3-5 nyexaminerade UX-designers på 3-5 års sikt.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Lyngarth,
presskontakt Nackademin
0736- 823 466
johanna.lyngarth@nackademin.se


Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 27 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 92 % av Nackademins studenter får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare. När en klass frontendutvecklare i juni tog examen från Nackademin hade 62 procent redan blivit erbjudna anställning hos sina praktikplatser.