HemNu har fler råd att studera! Nackademins utbildningar matchar kriterier för omställningsstudiestödet
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nu har fler råd att studera! Nackademins utbildningar matchar kriterier för omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det öppnar upp för helt nya möjligheter för de som vill bredda sin kompetens, antingen genom att vidareutbilda sig inom ett område eller karriärväxla och byta spår helt. Nu kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Idag funderar många på att byta yrkesbana och/eller stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden men privatekonomin blir ofta ett hinder. YH-utbildningar är CSN berättigade, men detta stöd är inte alltid tillräckligt för att hantera privatekonomin. Omställningsstudiestödet är därför oerhört viktigt för både samhälle och individ.

Rapporter från bland annat Svensk Näringsliv och Tillväxtverket visar att Sverige lider av kompetensbrist inom i stort sett samtliga branscher, samtidigt som många betraktar oss som en kunskapsnation. Detta gör att vi tappar konkurrenskraft som individer, företag och nation menar Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

“ Sverige går mot en lågkonjunktur. Konkurrensen om jobben kommer att öka och företagen kommer att behöva vara bättre än någonsin för att överleva. Att investera i kunskap och kompetens är viktigare än någonsin tidigare. Vi behöver få det livslånga lärandet att bli verklighet.” säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin

Vem som kan få omställningsstudiestöd beror på en rad kriterier. Vid urval av vilka som ska erhålla stödet görs en bedömning av vilken kompetens som näringslivet bäst behöver. Nackademins utbildningar är direkt matchade till näringslivets behov av yrkeskompetens. Lars Svärdling, Marknadschef på Nackademin, spår att nya målgrupper kommer växa fram i samband med studiestödet.

“ Omställningsstudiestödet ger möjlighet att skapa bästa ekonomiska förutsättningarna att pausa en nuvarande anställning för vidare kompetensutveckling. Vi hoppas och tror att vi tack vare omställningsstudiestödet kommer att nå en bredare målgrupp och få fler kvalificerade sökande till våra utbildningar, säger Lars Svärdling, Marknadschef på Nackademin

Nackademins samtliga utbildningar matchar kriterier för omställningsstudiestödet. Bland annat Platschefsutbildningen och YH-kurser inom bygg och IT.

Platschefsutbildningen är för de som arbetar inom Byggbranschen och nu känner sig redo att investera i sin framtida karriär och vill vidareutbilda sig. Sökande till utbildningen ska ha arbetat som t ex arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning.

YH-kurserna inom bygg, IT och kommunikation är alla 16 veckor långa och kan läsas på 25 eller 50 procent. Kriterier som krävs för att få igenom en ansökan om omställningsstudiestöd.

Program med utbildningsstart augusti 2023

Platschef – distans

Tandsköterska – Distans

Välfärdstekniksamordnare – Distans

Kurser med start februari och mars 2023

BIM verktyg: Punktmolnsmodellering och VR

BIM verktyg: Parametrisk design och programmering

Miljöcertifiering och hållbart byggande

Kalkyl och Inköp – Resurseffektiv byggprocess

Robotic Process Automation

Inkluderande Design

UX-writing

Mer information om omställningsstudiestödet, kriterier samt ansökan, finns på CSN

www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär