HemNackademin tilldelas extra platser inom IT-utbildningar
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Nackademin tilldelas extra platser inom IT-utbildningar

Vårens tilldelningsbeslut ger Nackademin ytterligare 64 beviljade platser till höstens IT-utbildningar. Det innebär bland annat dubbel start för utbildningen Programutvecklare Java samt en utökning av befintliga platser på utvalda IT-utbildningar.

I veckan kom beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan om vilka utbildningar som i höst får fler beviljade platser. Det utökade antal studieplatser är en följd av regeringens tillfälliga satsning på yrkeshögskolan och innebär att branscher med kompetensbrist har prioriterats. Det står klart att Nackademin får totalt 187 beviljade platser inom områdena IT, bygg, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa.

– Vi är glada över det förtroende vi fått i tilldelningen som ger Nackademin möjlighet att bidra med fler studieplatser i denna tid av ökad arbetslöshet. Det innebär också att vi i slutänden kommer att bidra till ökad kompetens och konkurrenskraft i näringslivet. Vi kan nu starta en dubbel IT-klass till hösten och utöka med ett antal platser på redan befintliga utbildningar, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Nackademins tilldelning innebär bland annat en dubbel start för utbildningen Programutvecklare Java och ett antal extra platser på flertalet IT-utbildningar. Det betyder att det inom två år kommer finnas totalt 449 nyexaminerade studenter tillgängliga inom området.

Befintliga IT-utbildningar med utökade platser

  • Programutvecklare Java
  • DevOps Engineer
  • IT-säkerhetstekniker
  • Programutvecklare .NET
  • UX-designer
  • Webbutvecklare .NET CMS
  • Webbutvecklare fullstack open source

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ena Catic
Presskontakt – Ansvarig för PR och strategisk kommunikation
Mail: ena.catic@nackademin.se
Tel: +46 73 086 59 33

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 31 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare. När en klass frontendutvecklare i juni tog examen från Nackademin hade 62 procent redan blivit erbjudna anställning hos sina praktikplatser.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär