HemNackademin tilldelas extra platser inom byggutbildningar
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Nackademin tilldelas extra platser inom byggutbildningar

Vårens tilldelningsbeslut ger Nackademin ytterligare 78 beviljade platser till höstens byggutbildningar. Det innebär bland annat dubbel start för utbildningen Byggnadsingenjör BIM samt en utökning av befintliga platser på utvalda byggutbildningar. 

I veckan kom beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan om vilka utbildningar som i höst får fler beviljade platser. Det utökade antal studieplatser är en följd av regeringens tillfälliga satsning på yrkeshögskolan och innebär att branscher med kompetensbrist har prioriterats. Det står klart att Nackademin får totalt 187 beviljade platser inom områdena IT, bygg, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa.

– Det höga ansökningstrycket till våra eftertraktade byggutbildningar har resulterat i ett stort antal reserver. Därför är vi oerhört glada att nu kunna erbjuda fler möjligheten att utbilda sig i höst och på sikt möta näringslivets efterfrågan på konkurrenskraftig kompetens, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Nackademins tilldelning innebär bland annat en dubbel start för utbildningen Byggnadsingenjör BIM och ett antal extra platser på nästan samtliga byggutbildningar. Det betyder att det inom två år kommer finnas totalt 513 nyexaminerade studenter tillgängliga inom området.

Befintliga byggutbildnigar med utökade platser

  • Byggnadsingenjör BIM
  • Byggnadsingenjör anläggning
  • Byggnadsingenjör Hållbart byggande
  • Byggnadsingenjör Mark och vatten
  • Byggnadsingenjör ROT
  • Järnvägsingenjör
  • VA-projektör

Elteknik- och energiutbildningar med utökade platser

  • Elingenjör konstruktion
  • Energiingenjör – Satellit

För mer information, vänligen kontakta:

Ena Catic

Projektledare marknad
Mail: ena.catic@nackademin.se
Tel: +46 73 086 59 33

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 31 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär