HemNackademin startar nya kurser inom kort YH-utbildning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

2020-04-15

Nackademin startar nya kurser inom kort YH-utbildning

Idag presenterades Myndigheten för Yrkeshögskolans beslut angående ansökningar om att bedriva kort YH-utbildning i form av kurser och kurspaket. Nackademin kommer att starta kurserna Välfärdsteknik för sjuksköterskor, Miljöcertifiering och hållbarhet och Agilt ledarskap.

 – Vi sökte tillstånd för att bedriva tre olika kurser inom konceptet kort YH-utbildning och glädjs idag åt en 100 procentig beviljandegrad och ett fortsatt förtroende från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Den här satsningen innebär att vi stärker vårt erbjudande inom kompetensutveckling och omställning, vilket kommer att vara än viktigare på arbetsmarknaden framöver, säger Astrid Westfeldt Corneman.

Kurserna inom Miljöcertifiering och hållbarhet samt inom Agilt ledarskap planeras att ha kursstarter redan innan sommaren, medan kursen Välfärdsteknik startar hösten 2020. Alla tre kurser riktas till redan yrkesverskamma och kommer att bedrivas på distans.

– Det är fantastiskt att Nackademin nu också kan bistå med up-skills för yrkesverksamma i extremt viktiga områden inom YH. Vi har redan fått flera förfrågningar från stora företag om hur man anmäler sig till kurserna, avslutar Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin.

Har du frågor om Nackademins korta kurser? Kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef, på jens.gronlund@nackademin.se.

Ena Catic

Presskontakt

Kommunikationsansvarig
ena.catic@nackademin.se
073-0865933

Ena Catic

Presskontakt

Kommunikationsansvarig
ena.catic@nackademin.se
073-0865933

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds omkring 30 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.