HemNackademin startar intensivutbildning inom digital kommunikation
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Nackademin startar intensivutbildning inom digital kommunikation

Till hösten 2019 startar yrkeshögskolan Nackademin en intensivutbildning inom digital marknadskommunikation, för att möta det kompetensbehov som finns i branschen. Under årets ansökningsomgång var söktrycket extremt högt på Nackademins övriga YH-utbildningar inom kommunikation – och med den nya intensivutbildningen vill skolan kunna erbjuda fler sökande en utbildningsplats.

Efter en antagningsomgång med högt söktryck på utbildningarna inom kommunikation, startar Nackademin intensivutbildningen Digital kommunikatör i sociala medier till hösten 2019. Utbildningen bedrivs på distans och i helfart, och den har i stort sett ett liknande innehåll som utbildningen Digital kommunikatör i sociala medier (distans). Skillnaderna är att intensivutbildningen endast är ett år (studenten tar examen redan i juni 2020) och att studentens examensarbete är förlagt på ett företag, vilket ersätter praktikperioden.

– Vi hade över 300 förstahandssökande till distansutbildningen Digital kommunikatör i sociala medier, vilket är ett rekord för oss. I nära dialog med näringslivet ser vi en stor fortsatt kompetensbrist inom området och utifrån detta har vi beslutat att ge ytterligare tio studenter möjlighet att läsa utbildningen till ett självkostnadspris, säger Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin.

I nära dialog med näringslivet ser vi en stor fortsatt kompetensbrist inom området.
Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin 

Ännu en skillnad är alltså att intensivutbildningen ges till ett självkostnadspris, eftersom dessa tio platser inte finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Studenten kommer dock att vara redo för jobb redan efter ett års studier på intensivutbildningen, till skillnad från Nackademins övriga kommunikationsutbildningar, där studenterna pluggar under ett och ett halvt års tid. Prognoserna är goda för den som därför väljer att studera på Nackademins intensivutbildning inom digital kommunikation – branschen skriker efter kompetenser och det finns goda möjligheter till jobb efter studierna.

– Upp till 100% av våra kommunikationsstudenter tog examen 2019 och rekordmånga av dessa har fått ett relevant jobb efter sin examen, konstaterar Jens Grönlund.

Eftersom utbildningen är på distans går den även att kombinera med arbete vid sidan av studierna. Utbildningsstart är den 19 augusti och ansökan sker via Nackademins hemsida.

Läs mer om utbildningen här 

För mer information

För mer information, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se 

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 31 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär