HemNackademin startar 4 nya intensivkurser inom IT kopplat till vad branschen behöver
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademin startar 4 nya intensivkurser inom IT kopplat till vad branschen behöver

IT är ett område som fortsatt ställer krav på nya kompetensbehov. Därför sker nu ytterligare satsningar inom IT på Nackademin. I januari 2023 startade 4 nya intensivkurser, som är online och på engelska, där deltagarna blir utbildade inom programmering på endast 10 veckor.

IT-branschen befaras sakna 70 000 medarbetare år 2024 om inga särskilda insatser görs, för att råda bot på kompetensbristen föreslår IT&Telekomföretagen 10 konkreta åtgärder på kort och lång sikt.* Nackademin ser att en nysatsning mot online intensivkurser på engelska, svarar mot flera av de åtgärder branschen rekommenderar. Däribland att attrahera internationella talanger samt att förse digital spetskompetens till företagen. 

Eftersom att kurserna är online och på engelska attraherar vi internationella talanger till Sverige och banar väg för mångfald och jämställdhet inom IT. I tillägg så skriker branschen efter digital spetskompetens och denna utbildningsform möjliggör ett flexibelt forum för företag att kompetensutveckla sin personal, säger Mette Svensson Affärsutvecklare, Nackademin

Back-end och front-end är 2 tydliga områden där kompetens behövs

Bristen inom IT återfinns inom de allra flesta kompetensområden, men sett till antalet verksamma personer dominerar olika former av programmering som back-end, front-end och DevOps.* Nackademins nya intensivkurser är inom front end javascript, programmering python, back-end webbutveckling.NET samt back-end webbutveckling med java.

–  De fyra nya kurserna är alla inom områden som branschen verkligen efterfrågar. Våra studenter och företag kan alltid känna sig trygga med att vi utbildar efter hur behovet ser ut på arbetsmarknaden avslutar Mette Svensson på Nackademin

Här är de 4 nya intensivkurserna som går att anmäla sig till på Nackademin:

https://nackademin.se/utbildningar/front-end-utveckling-med-javascript/
JavaScript är det absolut populäraste programmeringsspråket i världen och används av 95% av världens alla webbplatser. Under tio veckor kommer du att skaffa mångsidiga verktyg för att skapa innehållsrika och interaktiva webbplatser och applikationer.

https://nackademin.se/utbildningar/programmering-med-python/
Python-modulen kommer att öppna upp programmeringsvärlden för dig som är nybörjare. Programmerare inom Python är en högt efterfrågad kompetens inom finans, analys, AI, Cybersäkerhet och datavetenskap.

https://nackademin.se/utbildningar/back-end-webbutveckling-med-net
.NET är en av de populäraste utvecklingsplattformerna stödd av Microsoft. Med hjälp av utvecklingsplattformen kan man skapa spel, webbapplikationer, mobilapplikationer och mycket mer. Den innehåller [ASP.Net] Core  som är skräddarsydd för att skapa monolitiska webbapplikationer och/eller webb -API:er.

https://nackademin.se/utbildningar/back-end-webbutveckling-med-java/
Här lär sig deltagarna hur man interagerar med databaser via Java, för att sedan lära sig kartläggningsverktyget Hibernate. I nästa steg kommer du att exponera dessa data över internet genom att skapa RESTful Web API:er i Spring Framework. Här lär man sig även att designa webbservrar för att möta branschpraxis och skapa korrekt dokumentation för API:er, säkra dessa API:er med aktuella metoder och slutligen distribuera dessa säkra API:er, via behållare, till en molnmiljö.

Källor

*IT-kompetensbristen, rapport från Almega

https://www.almega.se/app/uploads/sites/2/2020/12/ittelekomforetagen-it-kompetensbristen-2020-online-version.pdf

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär